2. Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia parafialne

na II niedzielę Wielkiego Postu,

24 lutego 2013 r.

 

 

Przemienienie

W przemienieniu Chrystusa chodziło głównie o to, aby z serc uczniów usunąć zgorszenie krzyża i by uniżenie dobrowolnie przyjętej męki nie zakłóciło wiary tych, którym została objawiona wspaniałość ukrytej godności. (…) W cudzie przemienienia (…) kryje się jeszcze inne pouczenie. (…) Zarówno w zachowywaniu przykazań, jak i w znoszeniu przeciwności winien w naszych uszach brzmieć uprzedzający głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”.

(Z kazania św. Leona Wielkiego, papieża)

 

  • Liturgia tygodnia

 

Poniedziałek, 25 lutego, Msza za: 1) + Piotra Kucharskiego;

Wtorek, 26 lutego, Msza św. za: 1) + Piotra Kucharskiego, 2) + Stefana Leśniewskiego (13. rocznica śmierci);

Środa, 27 lutego, Msza za: 1) + Piotra Kucharskiego,

Czwartek, 28 lutego, Msze św. za: 1) Dziękczynna za 8 lat pontyfikatu Benedykta XVI, 2) + Piotra Kucharskiego,

Piątek, 1 marca, pierwszy piątek miesiąca, spowiedź od 16.30. 17.00 Droga krzyżowa a potem Msze za: 1) + Piotra Kucharskiego, 2) + Grzegorza Piekutowskiego;

Sobota, 2 marca, Msze św. za 1) O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Heleny Strząbała z okazji imienin, 2)+ Piotra Kucharskiego, 3)+ Grzegorza Piekutowskiego;

 

Niedziela, 3 marca, III niedziela Wielkiego Postu. Msze św. w następujących intencjach:

8.00 O Boże błogosławieństwo dla Jana z okazji urodzin;

10.00 O Boże błogosławieństwo dla Anny z okazji urodzin oraz o pomyślne zdanie egzaminu;

12.00 za ++ Mirosława, Annę i Stanisława;

15.30 Gorzkie żale

16.00 za + Grzegorza Piekutowskiego;

 

  • Inne

 

Dzisiaj przed kościołem odbywa się zbiórka do puszek na potrzeby misyjnej działalności Kościoła.

 

Pewno pamiętamy majową akcję budowania studni za grosze dla diecezji Bomadi w Nigerii, w którą podczas nabożeństw majowych szczególnie aktywnie włączały się dzieci. Akcja, w którą włączyło się wiele parafii w całej Polsce, przyniosła ponad 180 tys. zł. i za sumę tę wykopano pięć studni głębinowych w nigeryjskich wioskach (najgłębsza ma 91 m) oraz powstaje stacja uzdatniania wody. Z dobrodziejstwa czystej wody korzysta obecnie kilka tysięcy osób. W ostatnim numerze „Małego Gościa Niedzielnego” znajduje się list Biskupa Bomadi, w którym dziękuje on za tę pomoc.

 

W czwartek, 28 lutego, bardzo serdecznie zapraszam na Mszę św., podczas której wspólnie będziemy dziękować Bogu za pontyfikat papieża Benedykta XVI i polecać Go dalszej opiece Bożej przez wstawiennictwo Matki Najświętszej.

 

Pragnę przypomnieć, że zgodnie z „Planem ćwiczeń wielkopostnych”, chciałbym odwiedzić chorych naszej parafii w dniu 7 marca br. (pierwszy czwartek marca), pielgrzymkę na Św. Krzyż zorganizujemy 15 marca (piątek), rekolekcje wielkopostne rozpoczniemy 17 marca, w V niedzielę Wielkiego Postu, zaś na 22 marca (piątek) planujemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej wzdłuż ul. Starogórskiej.

 

Ze względu na wymianę w naszym kościele tablicy rozdzielczej zasilania energetycznego, zapowiedzianą w pokolędowym podsumowaniu, istnieje potrzeba wyłączenia prądu, dlatego – od poniedziałku 25 do czwartku 28 lutego – Msze św. będą odprawiane w drewnianej kaplicy Matki Boskiej Pocieszenia.

 

W nocy z 19 na 20 lutego z dachu naszego kościoła skradziono ok. 50 kg miedzianej blachy. Szacunkowa strata dla naszej wspólnoty parafialnej to 3.000 zł. Złodziei polecamy miłosierdziu Bożemu i modlimy się dla nich o opamiętanie, zanim zrobią to służby porządkowe.