5. Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia parafialne 

na V niedzielę Wielkiego Postu, 

17 marca 2013 r.

 

 

„Ja cię nie potępiam, idź i nie grzesz więcej” (J 8,11). Ten epizod z Ewangelii ukazuje nam wyraźnie, że chrześcijańskie przebaczenie nie oznacza po prostu tolerancji, ale jest czymś więcej. Nie jest równoznaczne z zapomnieniem o złu ani też – co byłoby jeszcze gorsze – z zaprzeczeniem zła. Bóg nie przebacza zła, ale przebacza człowiekowi i uczy nas odróżniać sam zły czyn, który jako taki zasługuje na potępienie, od człowieka, który go popełnił, a któremu On daje możliwość przemiany.  

(Jan Paweł II, rozważanie na Anioł Pański, 29 marca 1998).

 

* Liturgia tygodnia

 

Niedziela, 17 marca, podczas Mszy rekolekcyjne nauki ogólne. Temat: „Ześlij Ducha Świętego”. Dzisiaj dziękujemy też Bogu za wybór papieża Franciszka I – na każdej Mszy śpiewamy 6 zwrotek Te Deum. Intencje:

8.00 za + Krystynę Kundera;

10.00 za ++ Zofię, Stanisława, Edwarda Borkowskich;

12.00 za + Grzegorza Piekutowskiego;

15.30 Gorzkie żale;

16.00 O Boże błogosławieństwo dla Michała Kijaka z okazji 18-tych urodzin;

 

Poniedziałek, 18 marca, temat: „Dlaczego ulegamy Złemu?”

9.00 za ++ Józefę, Franciszka, Stanisława, Jana i Zofię; podczas Mszy nauka ogólna;

10.45 za + Grzegorza Piekutowskiego; podczas Mszy nauka dla dzieci;

17.00 za ++ Anielę Samiczak i Jerzego Koźbiała; podczas Mszy nauka ogólna;

19.00 1) O Boże błogosławieństwo dla Sebastiana Kałuży z okazji 18-tych urodzin; 2) O zdrowie i cierpliwość w chorobie dla Józefa Staszewskiego; podczas Mszy nauka dla młodzieży.

 

Wtorek, 19 marca, uroczystość św. Józefa. Temat: „Żyjemy z Eucharystii”.

9.00 za + Grzegorza Piekutowskiego; podczas Mszy nauka ogólna;

10.45 za ++ Józefa Kozubka, syna Grzegorza oraz zięcia Piotra Kromera; podczas Mszy nauka dla dzieci;

17.00 za ++Józefa i Annę Cedro, Katarzynę i Michała Cedro, Józefa i Mariannę Grynek, Wincentego i Mariannę Cedro; podczas Mszy nauka ogólna;

19.00 za ++ Zofię Biskupską (w 2 r. śmierci) oraz Stanisława Biskupskiego, podczas Mszy nauka dla młodzieży;

 

Środa, 20 marca. Temat: „Realizm Męki Pańskiej”.

o godz. 9.00 i 18.00 medytacja filmowa nad Męką Pańską;

Msza o godz. 17.00 za + Grzegorza Piekutowskiego;

 

Czwartek, 21 marca, dzień spowiedzi. Temat: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (bez nauk, udzielanie Komunii św., co pół godziny). Spowiedź od godz. 9.00 do 11.30 oraz od 16.00 do 19.30.

 

Dzieci przychodzą do spowiedzi o godz. 10.45. Po spowiedzi nauka śpiewu pieśni wielkopostnych;

 

We czwartek Msza (o godz. 17.00) za + Grzegorza Piekutowskiego.

 

Piątek, 22 marca, o 16.30 Droga krzyżowa ul. Starogórską. Początek Drogi Krzyżowej na wysokości posesji Państwa Wojnowskich. Zakończenie w kościele, potem Msza św. W wypadku bardzo brzydkiej pogody nabożeństwo w kościele o godz. 17.00. Po nabożeństwie Msza za + Grzegorza Piekutowskiego;

Sobota, 23 marca, Msze św.: 1) za + Grzegorza Piekutowskiego, 2) + Jacka Dylewskiego (4. rocznica śmierci);

 

Niedziela, 24 marca, Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej. Rozpoczyna się Wielki Tydzień. Msze św. w następujących intencjach:

8.00 za + Stanisławę i Piotra Dziwoniów;

10.00 za ++ Edwarda, Władysława, Jana, Józefę Radomskich, Wojciecha, Zofię,  Henryka Zacharskich;

12.00 O Boże błogosławieństwo dla Lucyny z okazji urodzin;

15.30 Gorzkie żale

16.00 za+ Grzegorza Piekutowskiego;

 

* Inne

 

Z ministrantami w środę (20 marca) o godz. 16.00 ciąg dalszy  przygotowań do Wielkiego Tygodnia.

 

Sakramentalny związek małżeński planują zawrzeć: Mirosław Adam Cedro, kawaler z Dąbrowy i Sandra Karina Siatkowska, panna z Końskich. Zapowiedź druga. Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach małżeńskich powinien powiadomić kancelarię parafialną.

 

W zakrystii są już do nabycia „Baranki wielkanocne”, które mają nam przypominać o charytatywnej akcji „Caritas” związanej z Wielkanocą.

 

Bardzo proszę o zabranie z przedsionka kościoła szczegółowego programu rekolekcji.