30. Niedziela zwykła

Ogłoszenia parafialne

na XXX niedzielę zwykłą

27 października 2013 r.

 

Liturgia tygodnia

 

Poniedziałek, 28 października, święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Msze św.: 1) za + Zofię Stokowiec – od Janiny i Agnieszki Szczerek, 2) za ++ Tadeusza Gołąbka, Anielę, Jacka, Marię, Józefa i ++ z rodzin Radków i Kozubków;

Wtorek, 29 października, Msze św.: 1) za ++ Stanisławę, Jana, Katarzynę, Jana i Anielę, 2) za + Marię Poniewierską – od rodziny Krupów;

Środa, 30 października, Msze św.: 1) za ++ Stanisławę (w 18. rocznicę śmierci), Jana, Mariannę, Anielę, Józefa Synaków oraz Katarzynę i Jana Machulów; 2) za ++ Mieczysława Gęburę, Mariana Kundery i Walerię Białek;

Czwartek, 31 października, Msza św. za + Stanisława i Antoninę Wilczyńskich;

 

Piątek, 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych, Msze św. w następujących intencjach:

8.00 za ++ Bronisława Wojtaszka oraz Mariannę i Józefa Żak;

10.00 za + Piotra Olesińskiego;

 

Sobota, 2 listopada, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych,  Msze św. w następujących intencjach:

8.00 za + Zofię Stokowiec – od zakładu pogrzebowego „Kalia”,

17.00 Msza św. w kaplicy drewnianej za zmarłych parafian polecanych w  wypominkach;

 

Niedziela, 3 listopada, 31. niedziela zwykła. Msze św. w następujących intencjach:

8.00 za + Józefa Kozubka w 1. rocznicę śmierci;

10.00 O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty z okazji 40-tych urodzin oraz o opiekę Matki Najświętszej nad mężem Arturem i synem Danielem;

12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla Piotra z okazji 18-tych urodzin;

16.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla Antoniny Zagnińskiej z okazji 93. urodzin;

 

 

 

 

 

Inne

 

Obliczenia statystyczne przeprowadzone w ubiegłą niedzielę wykazały, że we Mszach św. w naszej parafii wzięły udział 683 osoby, tj. o 71 osób mniej niż w roku ubiegłym, zaś do Komunii św. przystąpiły 284 osoby tj. o 15 więcej niż w ubiegłym roku. Parafia liczy 1950 członków.

 

W ubiegłą niedzielę na cele misyjne Kościoła zebraliśmy do puszki sumę 770,- zł., które zostały przekazane do Kurii Diecezjalnej, zgodnie z zaleceniem. Bardzo serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

 

Spotkanie formacyjne dla ministrantów i kandydatów na ministrantów w czwartek, 31 października, o godz. 16.00.

 

Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć następujące pary:

– Karolina Lucyna Czaja, panna z naszej parafii i Robert Artur Grzesiak, kawaler z Przegini. Zapowiedź druga.

– Magda Patrycja Stępień, panna z naszej parafii i Dariusz Orzeł, kawaler z parafii w Pilczycach. Zapowiedź druga.

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach małżeńskich nupturientów powinien powiadomić tutejszą kancelarię parafialną.

 

Zbliża się miesiąc listopad, który jest dedykowany modlitwom za naszych zmarłych. Można już składać w zakrystii kartki na wypominki. W naszej parafii za zmarłych modlimy się w miesiącu listopadzie lub do końca czerwca przyszłego roku (wypominki półroczne).