31. Niedziela zwykła

Ogłoszenia parafialne

na XXXI niedzielę zwykłą

3 listopada 2013 r.

 

Liturgia tygodnia

 

Poniedziałek, 4 listopada, wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa, Msza św. za + Józefę, Andrzeja, Jana, Józefa;

Wtorek, 5 listopada, Msza św. za + Ewę Kozubek – od koleżanek;

Środa, 6 listopada, Msza św. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Roberta Piekutowskiego;

Czwartek, 7 listopada, Msze św.: 1) za ++ Wincentego i Katarzynę Ksel oraz ++ z rodziny; 2) za ++ Piotra Kucharskiego od rodziny Matysków;

Piątek, 8 listopada,  Msze św.: 1) za ++ Stanisławę i Mariana Januchtów, 2) za ++  Halinę, Władysława i Sebastiana Siudów;

Sobota, 9 listopada, święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej,  Msze św.: 1) za ++ polecanych w tegorocznych wypominkach, 2) za ++ Mariannę i Jana Kunderów, Mariannę, Andrzeja i Piotra Kucharskich;

 

Niedziela, 10 listopada, 32. niedziela zwykła. Msze św. w następujących intencjach:

8.00 za ++ Edwarda, Stanisława, Władysławę, Stanisławę i Wacława;

10.00 za + Wincentego Januchtę;

12.00 za ++ Barbarę i Jana Kunderów, Stanisława i Stanisławę Grabków;

16.00 za ++ Andrzeja, Helenę, Franciszka, Franciszkę, Jana, Marię i Jana Pakułów;

 

Inne

 

Parafialny dzień chorych we wtorek, 5 listopada. Początek odwiedzin o godz. 9.00. Proszę o zgłaszanie chorych w zakrystii.

 

Spotkanie formacyjne dla ministrantów i kandydatów na ministrantów w sobotę, 9 listopada, o godz. 10.00.

 

Odpowiadając na prośbę Sióstr Nazaretanek z Wadowic o pomoc w budowie hospicjum planujemy przeprowadzić w przyszłą niedziele zbiórkę pieniężna przed kościołem na ten cel.

 

Pan Prezydent Miasta Kielce prosił, by mieszkańcy naszej części Kielc zwrócili uwagę na jego obwieszczenie dotyczące zmiany 11 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. Obwieszczenie zostało umieszczone na naszej tablicy ogłoszeń.