Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego

Ogłoszenia parafialne

na Niedzielę w Oktawie Narodzenia Pańskiego

Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 

29 grudnia 2013 r.

 

Liturgia tygodnia

Poniedziałek, 30 grudnia, szósty dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego, o godz. 8.00 – Msze św.: 1) za + Krystynę Libocha – od uczestników pogrzebu, 2) za + Renatę Kmiecik – od chrzestnej z rodziną;

Wtorek, 31 grudnia,  siódmy dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego, o godz.16.00  zakończenie Starego Roku, Msze św.: 1) za ++ Mariannę i Jana Lasek, 2) za + Eugeniusza Kunderę;

  

Środa, 1 stycznia 2014 r., Oktawa Uroczystości Narodzenia Pańskiego, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Światowy Dzień Pokoju, Msze św. w następujących intencjach:

8.00 za + Stanisława Cedro w 13. Rocznicę śmierci;

10.00 za + Rozalię Zagnińską (1. z trzydziestu Mszy gregoriańskich);

12.00 za + Mieczysława Kozubka oraz zmarłych z rodziny;

16.00 za ++ Mieczysława, Zofię i Józefa Kozubków, Katarzynę i Wincentego Kselów oraz rodzeństwo;

 

Czwartek, 2 stycznia, wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła, Msza św. za + Rozalię Zagnińską;

Piątek, 3 stycznia przed Objawieniem Pańskim, Msza św. za + Rozalię Zagnińską;

Sobota, 4 stycznia przed Objawieniem Pańskim, Msza św. za + Rozalię Zagnińską;

 

Niedziela, 5 stycznia, II Niedziela po Narodzeniu Pańskim, Msze w następujących intencjach:

8.00 za ++ Józefa, Józefę, Stanisława z Cedrów, Izydora, Katarzynę, Władysława z Ozgów oraz ks. Józefa Sygułę;

10.00 za ++ Anielę Januchta w 15. Rocznicę śmierci, męża Mieczysława, syna Edwarda i zięcia Władysława;

12.00  O zdrowie, Boże błogosławieństwo i na podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 50-tych urodzin Małgorzaty;

16.00 za + Rozalię Zagnińską;

 

Inne

 

W styczniu Msze św. w dni powszednie odprawiane są o godz. 8.00.

Tygodniowy plan wizyty duszpasterskiej:

 

30 grudnia, poniedziałek [dzień 13]

Dąbrowa Kolonia, strona wschodnia

od państwa Wołowców (nr 80) do państwa Olczaków (nr 105)

 

Styczeń 2014 r.

 

2 stycznia, czwartek [dzień 14]

Dąbrowa Kolonia, strona zachodnia

od państwa Borków (nr 13) do pani Cedro (nr 32)

oraz Świerczyny: Dąbrowa 28a, 35a, 35b 36b – państwo Jaworz-Dutka, Ambroży, Michta i Rokiccy

 

3 stycznia, piątek [dzień 15]

Dąbrowa Kolonia, strona zachodnia

od państwa Langner (nr 59b) do pani Wotlińskiej (nr 85)

 

4 stycznia, sobota (od godz. 10.00) [dzień 16]

Dąbrowa Kolonia, strona zachodnia

od państwa Bakalarzów (nr 83) do państwa Gawrońskich (nr 99)

oraz pozostałe domy ul. Starogórskiej

od państwa Kołomańskich (nr 113) do państwa Zychów (nr 79)