8. Niedziela zwykła

Ogłoszenia parafialne

na VIII Niedzielę zwykłą

2 marca 2014 r.

 

Liturgia tygodnia

Poniedziałek, 3 marca, Msza św. za + Kazimierza Siudę – od uczestników pogrzebu;

Wtorek, 4 marca, święto św. Kazimierza, królewicza, Msza św. za ++ Andrzeja, Antoninę i Stanisława;

Środa, 5 marca, Środa Popielcowa, Msze św.:

9.00  za + Cecylię Lubieniecką – od uczestników pogrzebu;

17.00 za + Józefę Wojtyna – od uczestników pogrzebu;

Czwartek, 6 marca, Msza św.  za + Józefę Wojtyna – od zakładu pogrzebowego „Kalia”; 

Piątek, 7 marca, Msze św.: 1) za + Cecylię Lubieniecką – od rodziny, 2) + Roberta Kapustę w 4. rocznicę śmierci;

Sobota, 8 marca, Msze św.: 1)  za + Krystynę Libocha – od męża, córki, syna i wnuków, 2) + Henryka Radka w 4. rocznicę śmierci;

 

Niedziela, 9 marca, I Niedziela Wielkiego Postu,  Msze w następujących intencjach:

8.00  za ++ Mariannę Tutaj w 19. rocznicę śmierci, Jana, Bronisława, Józefa i Andrzeja Tutajów;

10.00 za ++ Józefa i Mariannę Cedro, ++ z rodziny Cedrów i Anielę Białek;

12.00 za ++ Jana i Stefanię Świerzowskich;

16.00 za + Adama Cedro;

 

Inne

 

W Środę Popielcową w ramach comiesięcznych spotkań dla młodzieży zapraszam na projekcję filmu „Cristiada” do sali pod kościołem o godz. 18.00. Dorośli także mile widziani.

 

Czwartek, 6 marca, Parafialny dzień chorych. Proszę o zgłaszanie chorych w zakrystii po Mszach św. Początek odwiedzin chorych o godz. 8.30, od Dąbrowy – Kolonii.

 

Najbliższy piątek, 7 marca,  jest pierwszym piątkiem miesiąca. Okazja do spowiedzi, jak zwykle, pół godziny przed mszą.

 

Nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątki o godz. 17.00, przed Mszą św. Gorzkie żale w niedziele o godz. 15.30, przed Mszą o godz. 16.00.

 

Paniom z zza Białej Góry i z Łąk dziękuję serdecznie za sprzątanie kościoła. Proszę o przejęcie troski o porządek w kościele Panie z Osiedla Dąbrowa, a następnie z Kolonii.

 Kielce, dn. 28.02.2014 r.

 

 

Ksiądz Prałat Lucjan Skolik

Proboszcz Parafii

Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Księdza Prałata o umieszczenie ogłoszenia dotyczącego zapisów dzieci do klasy I  na stronie internetowej parafii oraz tablicy ogłoszeń

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 340 prosi o zgłaszanie dzieci do klasy I zamieszkałych  w obwodzie szkoły: dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2007), dzieci 6 letnie (urodzone w okresie  od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r) i na wniosek rodziców dzieci 6 letnie (urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008r).  Rekrutacja dzieci spoza obwodu odbywać się będzie  w terminie   od 3 marca do 11 kwietnia 2014r. Zasady rekrutacji dostępne są w szkole na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły, tj. sp4kielce.edupage.org Karty zgłoszenia ( dzieci z obwodu szkoły ) oraz wniosek (dzieci spoza obwodu szkoły i urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008r ) do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie. Przyjmowanie zgłoszeń i wniosków w godzinach od 8.00 do 15.00.  Jednocześnie przypominam, że Ustawa o Systemie Oświaty zobowiązuje  rodziców, których dzieci zameldowane są w obwodzie SP4, a uczęszczają do innych szkół oraz przedszkoli (dotyczy pięciolatków  i sześciolatków),  do podania informacji dyrektorowi  szkoły obwodowej czyli SP 4 w jakiej placówce ich dziecko spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązek szkolny.

Ponadto informuję, że w nowym roku szkolnym 2014/2015 nie będzie oddziału przedszkolnego.