Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia parafialne

na Niedzielę Wielkanocną Zmartwychwstania Pańskiego,

20 kwietnia 2014 r.

 

 

Liturgia tygodnia

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy, 21 kwietnia, Msze w następujących intencjach:

6.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej dla uczestników procesji „Emaus” oraz dar życia wiecznego dla zmarłych;

10.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Bogusława i Czesławy z okazji 35. rocznicy ślubu oraz dla Bożeny i Marka z okazji srebrnego jubileuszu małżeństwa;

12.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marii i Henryka w 40. rocznicę ślubu;

Nie ma Mszy o godz. 8.00 i 16.00!

 

Wtorek w Oktawie Wielkanocy, 22 kwietnia,Msza za ++ rodziców, rodzeństwo i szwagrów;

Środa w Oktawie Wielkanocy, 23 kwietnia, Msza za + Stefanię Cedro – od uczestników pogrzebu;

Czwartek w Oktawie Wielkanocy, 24 kwietnia, Msza za ++ Wacława i Władysławę Jandów;

Piątek w Oktawie Wielkanocy, 25 kwietnia, Msza za + Józefa Bugajskiego w 24. rocznicę śmierci;

Sobota w Oktawie Wielkanocy, 26 kwietnia, Msze: 1) O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marii i Sławomira w 30-tą rocznicę ślubu, 2) za Magdalenę Kopacz w 18-tą rocznicę urodzin – o zdrowie i opiekę Matki Najświętszej w dorosłym życiu;

 

II Niedziela Wielkanocna czyli Uroczystość Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia, Kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II i Ojca Świętego Jana XXIII. Koniec oktawy Wielkanocy. Święto patronalne Caritas. Rozpoczyna się 70. Tydzień Miłosierdzia. Zbierane będą ofiary do puszek na cele charytatywne. Msze w następujących intencjach:

8.00 za ++ Marcina, Edwarda i Dariusza Stefańczyków;

10.00 za++ Wojciecha i Antoninę Pedryczów;

12.00 Dziękczynna za 50 lat małżeństwa Genowefy i Jana z prośbą o Boże Błogosławieństwo i dalszą opiekę Matki Boskiej;

16.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Magdaleny i Grzegorza z okazji 17. rocznicy ślubu;

 

Inne

Bardzo gorąco dziękuję wszystkim, którzy włożyli swój wkład w przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy. Księżom, prał. Stefanowi i Wojciechowi, za duszpasterska pomoc. Dziękuję Pani Helenie za przygotowanie kościoła – zwłaszcza za wykonanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego, Panu Damianowi i scholi za muzyczne towarzyszenie nabożeństwom i adoracjom, ministrantom za sprawną służbę podczas liturgii, dorosłym, młodzieży i dzieciom za udział w modlitwach, przez które razem dziękowaliśmy Chrystusowi za dzieło odkupienia. Dziękuję za ofiary złożone na zakup kwiatów do Grobu Pańskiego.

Proszę, by dzieci i dorośli przynieśli swoje skarbonki z jałmużną postną na Mszę o godz. 10.00. Złożymy je przy ołtarzu podczas procesji z darami. Do skarbony „Jałmużna postna” złożyliśmy sumę 215 zł. Ofiary tę przeznaczone będą na cele charytatywne.

Wszyscy już dobrze wiemy, że w najbliższą niedzielę odbędzie się kanonizacja dwóch błogosławionych papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II. Przygotujmy się do tej uroczystości. W niedzielę wywieśmy flagi papieskie lub maryjne, w domach, udekorujmy okna, zapalmy paschały rodzinne lub inne świece, zwłaszcza podczas samej transmisji Mszy kanonizacyjnej; postawmy obrazy lub zdjęcia bł. Jana Pawła II na eksponowanym miejscu, zmówmy dziesiątek różańca św. w intencjach naszych rodzin, prosząc o wstawiennictwo nowych świętych: Jana Pawła II i Jana XXIII – papieża już trochę zapomnianego, który zwołał Sobór Watykański II i zwany był „dobrym papieżem Janem”. O obu nowych świętych opowiadają materiały zamieszczone w „Niedzieli”, „Gościu Niedzielnym”, dwumiesięczniku „Miłujcie się” i okolicznościowym numerze czasopisma „Chrystus i Ty” (CHiT). Czasopisma i okolicznościowe obrazki do nabycia przy filarach z przodu kościoła.

W modlitwie indywidualnej pamiętajmy o XXXI Światowych Dniach Młodzieży w 2016 r. Przygotowania do nich rozpoczęliśmy w Polsce kilka tygodni temu. W naszym kościele o tej intencji przypomina światło, które z delegacją młodzieży odebraliśmy w Katedrze, a które dotarło do nas z Łagiewnik oraz hasło: „Iskra Bożego Miłosierdzia”.

Proszę o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń wielkanocnych: niech Zmartwychwstały, który pokonał śmierć, obdarzy nas swoim pokojem, uwolni od wszelkiego lęku i umocni naszą wiarę.