12. Niedziela zwykła

Ogłoszenia parafialne

na XII niedzielę zwykłą,

22 czerwca 2014 r.

  

Liturgia tygodnia

 

Poniedziałek, 23 czerwca, Msze św.: 1) za + Kazimierza Kunderę – od rodziny Nogalskich z Masłowa, 2) O Boże błogosławieństwo dla s. Joanelli – od rodziny;

Wtorek, 24 czerwca, uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela, Msze św.: 1) za + Janinę Wojtynę, 2) za ++ Jana, Jakuba i Wiktorię;

Środa, 25 czerwca,Msze św.: 1) za + Jana Ksela oraz Wincentego i Katarzynę, 2) za + Kazimierza Kunderę – od rodziny Maciejewskich;

Czwartek, 26 czerwca, Msze św.: 1) ++ Władysława i Władysława Piskulaków, 2) O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Oliwii z okazji 10-tych urodzin oraz za całą rodzinę;

Piątek, 27 czerwca, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Msze św.: 9.00 O Boże błogosławieństwo dla dzieci i Nauczycieli ze szkoły podstawowej nr 4 z okazji zakończenia roku szkolnego

18.00 1) za ++ Władysława, Helenę i Feliksa, 2) za ++ Rozalię i Michała Cedrów, Jadwigę Ziernik i Władysława Borkowskiego;

Sobota, 28 czerwca, wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny,

16.00 Msza ślubna Małgorzaty Deka i Karola Jarząbka;

17.00 Msza ślubna Agnieszki Kumor i Marcina Czwartosza;

18.00 Msza św. za + Edwarda Łakomca – od zakładu pogrzebowego „Kalia”;

 

Niedziela, 29 czerwca, Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze w następujących intencjach:

8.00 za ++ Edwarda, Stanisława, Władysławę, Stanisławę i Wacława;

10.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dorosłym życiu dla Aleksandry z okazji 18-tych urodzin;

12.00 za ++ Jana i Wiktorię Kupisów;

16.00 za ++ Władysława, Zofię i Stefana;

 

Inne

Trwa Oktawa Bożego Ciała. Wszystkich, którzy mogą i chcą przedłużać swoją wdzięczność Jezusowi za dar Eucharystii zapraszam do udziału we Mszach wieczornych i w procesji z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. W czwartek, 26 czerwca, zakończenie Oktawy i poświęcenie wianków.

Proszę o przyjęcie serdecznych podziękowań wszystkim, którzy dołożyli swoich starań w przygotowania do obchodów uroczystości Bożego Ciała. Dziękuję za wierne przygotowywanie od lat ołtarzy. Są to co roku te same osoby, reprezentanci Dąbrowy – Kolonii, ulic Warszawskiej, Witosa i Starogórskiej. „Bóg zapłać”. Dziękuję Paniom za niesienie feretronów, Dziewczętom za sypanie kwiatów, Panom za niesienie baldachimu, scholi na czele z Panem Organistą za śpiewy, ministrantom, Panie Helenie Strząbała za niezmordowaną pracę przy kościele, ks. prał. Stefanowi za okolicznościowe kazanie będące świadectwem Jego wiary. Wszystkim dziękuję za liczny udział w nabożeństwach. Oby obchody uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przymnożyły nam wiary w Jego obecność pod postaciami chleba i wina – naszego codziennego pokarmu na drodze do wieczności.

Na spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci wyjeżdżających na letni obóz formacyjno-wypoczynkowy do Gąsek zapraszam do sali katechetycznej obok kościoła w środę 25 czerwca o godz. 19.00, po Mszy wieczornej i procesji.

Sakramentalny związek małżeński planują zawrzeć:

Mariusz Pietrzyk, kawaler z naszej parafii i Aleksandra Resiak, panna z parafii p.w. Ducha Świętego w Kielcach. Zapowiedź druga.

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach małżeńskich nupturientów powinien powiadomić tutejszą kancelarię parafialną.

W bieżącym półroczu wykonaliśmy następujące prace o charakterze gospodarczym: odnowiliśmy drzwi wewnątrz kościoła, wykonaliśmy dwie ławki w miejsce ławeczek dla dzieci, zakończyliśmy prace w pomieszczeniach służących do udzielania sakramentu pokuty, wykonaliśmy remont kapitalny łazienki przy zakrystii, wykonaliśmy remont sali pod kościołem, uporządkowaliśmy piwnicę pod schodami na chór, która będzie służyć jako magazyn, wykonaliśmy prace ziemne związane z osuszeniem piwnic plebanii. W drugim półroczu planujemy skorygować granicę naszej działki przy drewnianej kaplicy (chodzi o jej wyprostowanie na podstawie darowizny Państwa Zagnińskich), chcemy również w związku z tym wykonać nowe ogrodzenie z tamtej strony. Planujemy też położyć instalację kanalizacyjną od sali pod kościołem do głównego cieku kanalizacyjnego przy ul. Szybowcowej. Przy okazji tego podsumowania pragnę podziękować wszystkim rodzinom, które regularnie wspomagają finansowo nasze przedsięwzięcia gospodarcze i duszpasterskie.