Uroczystość Najświętszej Trójcy

Ogłoszenia parafialne

na Uroczystość Najświętszej Trójcy,

15 czerwca 2014 r. 

 

Liturgia tygodnia

 

Poniedziałek, 16 czerwca, Msze św.: 1) za + Kazimierza Kunderę – od rodziny Ślewów, 2) za + Henryka Adacha – od rodziny Krajewskich i Andrzeja Tomaszewskiego;

Wtorek, 17 czerwca, wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego, Msza św. za + Henryka Adacha – od uczestników pogrzebu;

Środa, 18 czerwca,Msze św.: 1) za + Stanisławę Frydrych  (w 3. rocznicę śmierci), 2) za + Kazimierza Kunderę – od całej rodziny;

 

Czwartek, 19 czerwca, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,  Msze św. w następujących intencjach:

8.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w 30. rocznicę ślubu Jana i Janiny;

10.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Pauliny i Michała w 5. rocznicę ślubu;

po Mszy o godz. 10.00 – procesja

12.00 1) za ++ Ireneusza, Janinę i Józefa oraz ++ z rodzin Domagałów i Szafrańców, 2) za + Józefa Staszewskiego – od żony;

Nie ma Mszy o godz. 16.00.

 

Piątek, 20 czerwca, Msze św.: 1) za + Antoninę i Jana Kozubków; 2) za + Kazimierza Kunderę – od brata i rodziny;

Sobota, 21 czerwca, wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika,

14.00 – chrzest Zuzanny Joanny Tutaj;

16.00 Msza ślubna Agnieszki Zegadło i Damiana Misztala,

18.00 Msza św. za + Edwarda Łakomca – od uczestników pogrzebu

 

Niedziela, 22 czerwca, XII niedziela zwykła. Msze w następujących intencjach:

8.00 za ++ Jana, Ewę, Feliksa i Zdenka;

10.00 za ++ Marię i Stefana Winiarskich i Władysława Borkowskiego ;

12.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Marcina z okazji 20-tych urodzin;

16.00 za + Henryka i Teofilę Papisów;

 

Inne  

W ubiegłą niedzielę, podczas zbiórki pieniężnej na pomoc dla ofiar kataklizmu w Serbii, Bośni i Hercegowinie, zebraliśmy kwotę 665,- zł., które przekazaliśmy na konto Caritas Diecezji Kieleckiej.

W najbliższy czwartek obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Zgodnie ze zwyczajem panującym w naszej parafii bardzo proszę o przygotowanie ołtarzy na procesję Bożego Ciała, a do sypania kwiatów przed Najświętszym Sakramentem zapraszam dziewczynki (mniejsze i większe – bo w tym roku nie było I Komunii św.).

Bardzo gorące i serdeczne podziękowania składam wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowania do naszego festynu parafialnego i tym, którzy wzięli w nim udział. W tym roku wprawdzie pogoda dopisała, ale w festynie wzięło udział nieco mniej osób niż w ubiegłym. Jednak cel festynu, jakim było umocnienie więzów wspólnoty parafialnej został w pełni osiągnięty. Wiele osób wyraziło mi radość z powodu tej parafialnej imprezy.

Dziękuję zespołowi, z którym przygotowywaliśmy festyn: Paniom Agnieszce Dolezińskiej, Jolancie Chanc, Annie Mazur, Elżbiecie Moskwa oraz Panom: Stanisławowi Dolezińskiemu i Damianowi Kozłowi. O przyjęcie gorących podziękowań proszę wszystkich, którzy wnieśli swój wkład w przygotowanie festynu przez organizowanie zabaw, wypiek smacznych placków, chleba, smalcu i grochówki, żurku oraz tym, którzy ze smakiem konsumowali przygotowane posiłki. Nie jestem w stanie wymieć wszystkich, ale wymienię przynajmniej kilka osób i grup. Dziękuję Członkiniom Kół Różańcowych, Rodzicom Dzieci, które w tym roku obchodziły I rocznicę Komunii św., Członkiniom Zespołu „Dąbrowianki”, zwłaszcza Paniom Dorocie Wilczyńskiej i Elżbiecie Czerwińskiej, Paniom Annie Ślewa, Annie Kołomańskiej, Annie Kundera i Bożenie Januchta. Dziękuję Panu Grzegorzowi Staszewskiemu za kierowanie strzelaniem z łuku, dzieciom za przygotowanie pięknych kartek życzeniowych, tym, którzy wypiekli smaczny chlebek – nie ma takiego w sklepach… Dziękuję sponsorkom nagród: Paniom Dorocie Kucharskiej, Agacie Łakomiec i Małgorzacie Chmolowskiej, a Panu Janowi Kamińskiemu za ufundowanie banera. Dziękuję duetowi: Panom Tadeuszowi i Karolowi Gołębiowskim, którzy darmo zaśpiewali nam kilka maryjnych piosenek. Dziękuję za obecność Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Wodociągów Kieleckich i Sanepidu. Serdecznie dziękuję młodzieży za spontaniczną pomoc w przygotowaniu festynu i sprzątaniu po zabawie.

Dochód z festynu przyniósł sumę 2.478,- zł. To suma, którą „wypracowali” wszyscy, którzy przygotowali to święto. Gorące „Bóg zapłać” za ten wkład w realizację programów duszpasterskich i gospodarczych parafii, o których poinformuję w przyszłą niedzielę.

 

Sakramentalny związek małżeński planują zawrzeć następujące pary:

Michał Marcin Krók, nasz parafianin i Iwona Urszula Paniczek, panna z parafii w Masłowie. Zapowiedź druga.

Monika Anna Dolezińska, panna z naszej parafii i Artur Zdzisław Włodarczyk, kawaler z parafii Matki Boskiej Matki Kościoła w Nagorzycach. Zapowiedź druga.

Mariusz Pietrzyk, kawaler z naszej parafii i Aleksandra Resiak, panna z parafii p.w. Ducha Świętego w Kielcach. Zapowiedź pierwsza.

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach małżeńskich nupturientów powinien powiadomić tutejszą kancelarię parafialną.