Zesłanie Ducha Świętego

Ogłoszenia parafialne

na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

24 maja 2015 r.

 

Po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego rozpoczyna się w liturgii okres zwykły

 

Liturgia tygodnia

 

Poniedziałek, 25 maja, Święto NMP Matki Kościoła, odpust parafialny. Sumę odpustową o godz. 18.00 odprawi ks. prał. Stefan Borowiec, kazania odpustowe wygłosi ks. kan. Ryszard Zaborek, proboszcz z Leszczyn. Msze św. w następujących intencjach:

9.00 za Parafian

18.00 1) za + Jana Faryona – od uczestników pogrzebu, 2) za + Józefę Postulak – od wnuka Jacka;

 

Wtorek, 26 maja, wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera. Msze św.: 1) za ++ Mariannę i Jana Faryonów – od rodziny Sysio i ich dzieci, 2) za + Stefana Machula – od uczestników pogrzebu;

Środa, 27 maja, Msze św.: 1) O liczne i dobre powołania do posługi kapłańskiej, 2) za + Jana Faryona – od sąsiadów z ul. Warszawskiej;

Czwartek, 28 maja, Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana; w tym dniu pamiętajmy w modlitwie o naszych duszpasterzach i módlmy się o uświęcenie duchowieństwa. Msze św.: 1) za ++ Łukasza Kumora (w 21. rocznicę śmierci) i Piotra Kumora, 2) za + Stefana Machula – od brata Stanisława z rodziną;

Piątek, 29 maja, wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy. Msza św. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Alicji i Zbigniewa z okazji 30. rocznicy ślubu;

Sobota, 30 maja, Msze św.: 1) za ++ Stanisławę Frydrych, Zofię, Jana i Jana Kumorów, 2) za + Józefę Postulak – od wnuka Przemysława z Żoną;

 

Niedziela, 31 maja, Uroczystość Najświętszej Trójcy. Niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu. Msze w następujących intencjach:

8.00 za ++ Anielę i Jana Dolezińskich;

10.00 za ++ kolegów: Bolesława, Bogusława, Stanisława, Józefa, Teofila i Stanisława;

12.00 za + Mariannę Borkowską – od wnuczki Renaty z Mężem i Synem;

16.00 za ++ Rozalię i Michała Cedrów oraz Jadwigę Ziernik;

 

Inne

 

Zachęcamy do udziału w ostatnim tygodniu nabożeństw majowych, które odprawiane są w dni powszednie po Mszy św., w niedziele po Mszy o godz. 16.00.

 

W sobotę, 6 czerwca, planujemy zorganizować kolejną pieszą pielgrzymkę do Masłowa dla uczczenia 24. rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w tym miejscu.

 

We wczorajszym parafialnym festynie wzięło udział szacunkowo 200 osób. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy nie licząc swojego czasu chętnie wzięli udział w przygotowaniach do festynu i tym, którzy wnieśli swój wkład w jego przebieg przez przygotowanie bardzo smacznych potraw. Nie sposób podziękowania te złożyć imiennie, zwłaszcza że znamy się w naszej parafialnej wspólnocie na tyle dobrze, że bez podawania nazwisk i wymieniania grup, wszyscy zorientowani są co do wniesionego wkładu w to spotkanie. Widać to było zresztą podczas wspólnej zabawy. Celem festynowego przedsięwzięcia było pogłębienie świadomości, że jesteśmy parafialną wspólnotą i wiele możemy wspólnie zdziałać. Myślę, że festyn był kolejnym krokiem nas wszystkich w tym właśnie kierunku. Pozwólcie Państwo, że z imienia wymienię jednak młodzież i starsze dzieci i, dziękując za ich chętną i spontaniczną organizacyjną pomoc przy festynie, zachęcę tym samym do udziału w naszych spotkaniach młodzieżowych, które przygotowują do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży.

 

Sakramentalny związek małżeński planują zawrzeć:

Maria Ewa Halińska, panna z naszej parafii i Bartłomiej Maciej Gaj, kawaler z Bytomia. Zapowiedź druga.

Tomasz Banaś, kawaler z naszej parafii i Monika Zygarska, panna ze Stąporkowa. Zapowiedź druga.

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach małżeńskich zachodzących między narzeczonymi powinien powiadomić kancelarię parafialną.

 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach rozpoczęło rekrutację na rok szkolny 2015/2016. Liceum jest szkołą publiczną i bezpłatną kształcącą w kierunkach: medycznym, prawniczym, politechnicznym i kulturoznawczym. Szczegóły rekrutacji znajdują się na stronie internetowej „Kostki” i na plakatach. Wnioski  o przyjęcie do liceum można składać do 25 czerwca br.