1. Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia parafialne

na 1. Niedzielę Wielkiego Postu

14 lutego 2016

 

Liturgia tygodnia

Poniedziałek, 15 lutego. Msze św.: 1) O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Członkiń Wspólnoty Żywego Różańca Krystyny Liszki oraz dar życia wiecznego dla zmarłych, 2) za + Gabrielę Kozubek – od siostry z rodziną;

Wtorek, 16 lutego, Msze św. w następujących intencjach: 1) za + Władysławę Janyst – od uczestników pogrzebu, 2) za ++ Teresę, Andrzeja i Pawła Wiejasów;

Środa, 17 lutego. Msza św. za + Jana Tutaja – od rodzin Wojnowskich i Góreckich;

Czwartek, 18 lutego. Msza św. za + Władysławę Janyst – od rodziny Cisłowskich z dziećmi;

Piątek, 19 lutego, Droga Krzyżowa o godz. 16.30; Msza św. za + Jana Tutaja – od sąsiadów bliższych i dalszych;

Sobota, 20 lutego, Msza św. za + Władysława Piskulaka (w 11. rocznicę śmierci);

 

Niedziela, 21 lutego, II Niedziela Wielkiego Postu. Msze w następujących intencjach:

8.00 za ++ Jana, Ewę, Feliksa i Zdenka;

10.00 za ++ Ryszarda Januchtę i Edwarda Gardynę;

12.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Józefa i Józefy Kozubków oraz na podziękowanie za 50 lat małżeńskiej wspólnoty;

15.30. Gorzkie żale;

16.00 za + Stefana Leśniewskiego w 15. rocznicę śmierci;

 

Inne:

         Członkinie Wspólnot Żywego Różańca zapraszam jutro, w poniedziałek, 15 lutego, na spotkanie modlitewno-formacyjne, które odbędzie się po Mszy św. ok. 17.40 w sali katechetycznej.

W środę, 17 lutego, po Mszy wieczornej, ok. godz. 17.45, zapraszam młodych ludzi z Parafialnego Centrum Światowych Dni Młodzieży na spotkanie modlitewno-formacyjne. Miło nam będzie spotkać się także z innymi młodymi naszej parafii.

W przyszłą niedzielę w kościołach całej Polski odbędzie się zbiórka ofiar do puszek na potrzeby misyjne Kościoła w Polsce. Pomocą tą zajmuje się ustanowione przez Konferencję Episkopatu Polski w 2005 roku Dzieło Ad gentes („Dla ludów”). W pracy ewangelizacyjnej na misjach zaangażowanych jest 2015 osób z Polski (księży, zakonnic, zakonników i wolontariuszy świeckich). W ubiegłym roku Dzieło Ad gentes, dzięki ofiarności wiernych z Polski, udzieliło misjonarzom pomocy finansowej w wysokości ponad 3 milionów zł. w realizacji różnego rodzaju projektów (budowa kaplic i kościołów, szpitali, szkół, studni itp. oraz pomoc w zakupie środków komunikacji).

W Wielkim Poście pragniemy szczególnie żywo przywoływać na pamięć trzy formy pokuty: post, modlitwę i jałmużnę, które wyrażają nawrócenie w odniesieniu do siebie samego, do Boga i bliźniego. Jałmużna jest braterskim dzieleniem się z innymi, także przez podejmowanie dzieł charytatywnych i misyjnych (por. KKK 1434 i 1438). Podobnie jak w roku ubiegłym w praktykowaniu jałmużny pragnie przyjść z pomocą Caritas. Dlatego, za pośrednictwem dzieci, do naszych rodzin docierają dziś rodzinne skarbonki, do których możemy składać drobne ofiary pieniężne na rzecz materialnej pomocy potrzebującym – właśnie jałmużnę postną. Na zakończenie akcji „Jałmużna postna” skarbonki zostaną przyniesione przez dzieci jako dar ołtarza w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Na nabożeństwa Drogi Krzyżowej zapraszamy w piątki przed Mszą św. o godz. 16.30. Natomiast w niedziele Wielkiego Postu o godz. 15.30 (przed Mszą popołudniową) zapraszamy na nabożeństwa Gorzkich Żali. W piątek przed rekolekcjami wielkopostnymi, 11 marca br., planujemy – wzorem lat ubiegłych, Drogę krzyżową na Świętym Krzyżu, zaś po rekolekcjach, w piątek 18 marca, Drogę krzyżową przez Kolonię. Rekolekcje Wielkopostne zaplanowaliśmy od 13 marca (5. Niedziela Wielkiego Postu) do 15 marca (wtorek), spowiedź rekolekcyjna – 16 marca, w środę).