Niedziela Palmowa

Zdjęcia z Wielkiego Piątku: http://kielce-dabrowa.pl/galeria/wielki-piatek-25-iii-2016

Zdjęcia z Wielkiej Soboty: http://kielce-dabrowa.pl/galeria/wielka-sobota-26-iii-2016

 

Ogłoszenia parafialne

na Niedzielę Palmową czyli Męki Pańskiej

20 marca 2016 r.

 

Liturgia Wielkiego Tygodnia

 

Wielki Poniedziałek, 21 marca, przedświąteczne odwiedziny chorych. Początek od Dąbrowy – Kolonii o godz. 8.30. O godz. 17.00 Msza św. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Agaty w dniu 18-tych urodzin;

Wielki Wtorek, 22 marca, Msze św.: 1) za ++ siostrę Eulalię Cedro, Janusza, Wiesława i Edwarda; 2) za + Anielę Kaczmarczyk – od wnuczki Reginy z rodziną;

Wielka Środa, 23 marca, Msze św.: 1) za + Anielę Kaczmarczyk – od rodzin Jaśkowskich i Różyckich z Niewachlowa, 2) za ++ Jana, Wincentego i Katarzynę Kselów, Władysława i Władysławę Kaczmarczyków, Mariannę i Jana Nowakowskich oraz zmarłych z rodziny Nowakowskich;

 

Święte Triduum Paschalne

Wielki Czwartek, 24 marca. O godz. 18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej: 1) za ++ Stanisławę i Piotra Dziwoniów oraz Zofię i Zbigniewa Stasińskich; 2) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Stefana Cedro z okazji urodzin; Adoracja w Ciemnicy do godz. 22.00.

 

Wielki Piątek Męki Pańskiej, 25 marca.

Adoracja w Ciemnicy od godz. 7.00 (od 7.00 do 8.00 adorują ministranci).

18.00 Droga Krzyżowa, a następnie, ok. 18.45, Liturgia Męki Pańskiej; adoracja Krzyża do godz. 22.00; o godz. 20.00 adoruje zespół „Dąbrowianki”; o godz. 21.00 adoruje schola parafialna.

 

Wielka Sobota, 26 marca.

Od godz. 7.00 adoracja przy Grobie Pańskim. Jako pierwsi adorują ministranci.

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny o godz. 10.00, 11.00 i 12.00;

Wigilia Paschalna w Wielką Noc, 26 marca o godz. 20.00. Msze: 1) za ++ Józefa i Mariannę Zegadło, 2) za ++ Edwarda i Eugenię Błońskich;

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 27 marca. Msze w następujących intencjach:

8.00 za + Pawła Sota w 5. rocznicę śmierci;

10.00 za + Mieczysława w 8. rocznicę śmierci;

12.00 za ++ Marianne i Józefa Kumorów;

16.00 O Boże błogosławieństwo dla Olka w 5. rocznicę urodzin oraz za jego rodziców;

 

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy 28 marca,

6.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla uczestników procesji „Emaus” i dar życia wiecznego dla zmarłych;

10.00 za + Władysławę Janyst – od wnuków i wnuczek;

12.00 za ++ Edwarda i Władysława Radomskich oraz Wojciecha, Zofię i Henryka Zacharskich;

Nie ma Mszy o godz. 16.00

 

Inne:

W niedzielę 3 kwietnia wraz z Parafialnym Zespołem Caritas serdecznie zapraszamy na wielkanocne spotkanie seniorów naszej parafii. Odbędzie się ono w sali katechetycznej po Mszy św. wieczornej o godz. 17.00.

Sakramentalny związek małżeński planują zawrzeć: Aleksandra Sylwia Stępień, panna, córka Mirosława i Elżbiety, nasza parafianka i Jacek Mazurczak, kawaler z parafii Leszczyny, s. Jana i Krystyny. Zapowiedź pierwsza. Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach małżeńskich zachodzących miedzy narzeczonymi powinien powiadomić tutejszą kancelarie parafialną.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach informuje, że od 14 marca 2016r. rozpoczyna zapisy uczniów do klasy I, na rok szkolny 2016/2017  (dzieci z rocznika 2009 i 2010) zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Dla kandydatów do klasy I spoza obwodu

rekrutacja odbywać się będzie w terminie  od 4 maja 2016r. do 19 maja 2016r.

Zasady rekrutacji oraz druki dostępne w szkole oraz na stronie internetowej szkoły (sp4kielce.edupage.org)

Nabór do oddziału przedszkolnego (dzieci  z rocznika 2010 i 2011).

Od 09.03.2016r. do 15.03.2016r. – odbywa się potwierdzenie woli przez rodziców dzieci już uczęszczających do oddziału przedszkolnego, o kontynuowaniu nauki w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej  nr 4 w Kielcach, w roku szkolnym 2016/2017 (druk dostępny u p. B. Chaby i na stronie internetowej szkoły).

Od 16.03.2016r. do 31.03.2016r. – składanie wniosków przez rodziców dziecka za pomocą systemu informatycznego.