2. Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia parafialne

na II Niedzielę Wielkanocną czyli Uroczystość Miłosierdzia Bożego,

3 kwietnia 2016 r.

Liturgia Tygodnia

 

Poniedziałek, 4 kwietnia, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Msza św. za + Anielę Kaczmarczyk – od rodziny Kselów;

Wtorek, 5 kwietnia, Msza św. za + Anielę Kaczmarczyk – od rodziny Adachów;

Środa, 6 kwietnia, Msza św. za ++ Czesławę i Stefana Cedrów – od córki z rodziną;

Czwartek, 7 kwietnia, Msza św. za + Józefa Bogusza i zmarłych z rodziny; Piątek, 8 kwietnia, Msza św. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i potrzebne łaski dla ofiarodawców – dobrodziejów, którzy pomogli w sfinansowaniu operacji Urszulki;

Sobota, 9 kwietnia. O godz. 13.00 chrzest Zofii Antoniny Borkowskiej; o godz. 14.00 chrzest Daniela Ernesta Sowy; o godz. 16.00 Msza ślubna Anny Januchty i Daniela Kowalskiego; nie ma Mszy o godz. 18.00.

 

III Niedziela Wielkanocna, 10 kwietnia. Msze w następujących intencjach:

8.00 za ++ Mariannę i Stefana Sznaucnerów;

10.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla całej rodziny oraz na podziękowanie Bogu za małżeńską wspólnotę życia Anastazji i Jacka Jamrożków z okazji 30 rocznicy ślubu;

12.00 za ++ Wojciecha i Zofię Kunderów oraz zmarłego męża Henryka Zacharskiego;

16.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla rodziny Lasków;

 

 

Inne:

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało 30 marca br. komunikat, następującej treści: „Życie każdego człowieka jest chronione piątym przykazaniem Dekalogu: „Nie zabijaj!”. Dlatego stanowisko katolików w tym względzie jest jasne i niezmienne: należy chronić od poczęcia do naturalnej śmierci życie każdego człowieka.

W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie można poprzestać na obecnym kompromisie wyrażonym w ustawie z 7 stycznia 1993 roku, która w trzech przypadkach dopuszcza aborcję. Stąd w roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, do osób wierzących i niewierzących, aby podjęli działania mające na celu pełną prawną ochronę życia nienarodzonych. Prosimy parlamentarzystów i rządzących, aby podjęli inicjatywy ustawodawcze oraz uruchomili programy, które zapewniłyby konkretną pomoc dla rodziców dzieci chorych, niepełnosprawnych i poczętych w wyniku gwałtu. Wszystkich Polaków prosimy o modlitwę w intencji pełnej ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci zarówno w naszej Ojczyźnie, jak i poza jej granicami.”

 

Od dzisiejszej niedzieli przeżywamy w Kościele w Polsce 73. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Miłosierni jak Ojciec”. W roku Jubileuszu Miłosierdzia pragniemy w tym czasie szczególnie pochylić się nad naszym zaangażowaniem w posługę charytatywną, która jest odpowiedzią człowieka wierzącego na bezgraniczną miłość, jakiej każdego dnia doświadczamy od Miłosiernego Boga.

Na terenie Diecezji Kieleckiej posługę miłosierdzia realizuje głównie Caritas Diecezjalna, która prowadzi 74 całoroczne dzieła pomocy takie, jak: hospicja stacjonarne
i domowe, domy pomocy, zakłady opiekuńczo-lecznicze, placówki wsparcia dziennego
i środowiskowego, poradnie lekarskie i rehabilitacyjne, świetlice dla dzieci i młodzieży, żłobek, przedszkola, schroniska i domy dla bezdomnych, stołówki charytatywne, pomoc żywnościową i cały szereg innych specjalistycznych placówek. Każdego roku z pomocy tej korzysta ponad 30 tys. osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Ponadto, niektóre zgromadzenia zakonne i stowarzyszenia prowadzą własne placówki opiekuńcze i wychowawcze, które znakomicie uzupełniają zakres pomocy realizowanej w imieniu Kościoła Katolickiego na terenie naszej diecezji. Ksiądz Biskup Jan Piotrowski przy tej okazji wyraża podziękowanie wszystkim diecezjanom, którzy włączają się w posługę ludziom ubogim i cierpiącym w Parafialnych Zespołach Caritas, Szkolnych Kołach Caritas i wszelkich innych formach zorganizowanej pomocy. Szczególne słowa uznania i wdzięczności Ks. Biskup kieruje do tych wszystkich, którzy indywidualnie, bezinteresownie i dyskretnie niosą pomoc bliźniemu w swoim najbliższym otoczeniu. Bóg zapłać również tym wszystkim, którzy wspierają dzieła miłosierdzia swoim darem serca do puszek lub w inny sposób, a także przekazują 1% podatku na dzieła podejmowane przez diecezjalną Caritas. W czasie uroczystości tegorocznego Święta Miłosierdzia Bożego Ks. Biskup Ordynariusz wręczy diecezjalną nagrodę „Beati Misericordes” dla trzech przedstawicieli firm i stowarzyszeń z naszej diecezji, którzy znacząco angażują się w działalność dobroczynną.

 

W dniach od 25 do 31 lipca odbędą się w Krakowie XXXI Światowe Dni Młodzieży. Młodzież z naszej diecezji zostanie zakwaterowana w Kalwarii Zebrzydowskiej i okolicach. Osoby pragnące wziąć w nich udział, mogą zapisać się do grupy organizowanej z naszego dekanatu. Szczegółowe informacje można uzyskać w zakrystii i kancelarii parafialnej.

Centrum Duszpasterskie WESOŁA54 zaprasza do udziału w kursie przedmałżeńskim prowadzonym przy użyciu metod aktywizujących. Ma on na celu przygotowanie do małżeństwa narzeczonych, którzy pragną dobrze przemyśleć swój wspólny projekt na życie i gotowi są na to poświęcić nieco więcej czasu. Najważniejsze z poruszanych zagadnień to sakramentalność małżeństwa, sztuka dialogu oraz odkrywanie wspólnej drogi życia.

Kurs obejmuje dziewięć spotkań warsztatowych, jedno spotkanie indywidualne oraz dwa spotkania w Poradni Rodzinnej. Rozpoczyna się w czwartek 14 kwietnia o godz. 18.00 w Centrum Duszpasterskim przy ul. Wesołej 54 w Kielcach.

Więcej szczegółów na temat celu i metody kursu oraz opinie na jego temat i najczęściej zadawane pytania na stronie Duszpasterstwa: www.wesola54.pl

 

W przyszłą niedzielę dzieci i dorośli, którzy włączyli się w wielkopostną akcję „Jałmużna postna”, polegającą na zbieraniu do kartonowych puszek datków na potrzeby biednych proszeni są o przyniesienie swoich darów na Mszę św. o godz. 10.00 i złożenie ich podczas procesji z darami.

 

Dzisiaj po Mszy św. popołudniowej, o godz. 17.00, wspólnie z Parafialnym Zespołem Caritas zapraszamy serdecznie seniorów naszej parafii na spotkanie wielkanocne.

 

Serdecznie dziękuje Paniom z Zabiałogóry i Łąk za utrzymywanie w ostatnim czasie porządku w naszej świątyni.  Proszę o podjęcie tego zadania przez Panie z Kolonii.