5. Niedziela Wielkanocna + podziękowanie

Ogłoszenia parafialne

na V Niedzielę Wielkanocną,

24 kwietnia 2016 r.

 

Liturgia Tygodnia

 

Poniedziałek, 25 kwietnia, święto św. Marka Ewangelisty. Msza św. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Opatrzności Bożej nad Jakubem Piskulakiem z okazji 18-tych urodzin;

Wtorek, 26 kwietnia, Msza św. za + Stefana Machula w I rocznicę śmierci oraz za jego zmarłych rodziców;

Środa, 27 kwietnia, Msza św. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i harmonijny rozwój dla Borysa w 1. rocznicę urodzin oraz za jego rodziców Dorotę i Michała;

Czwartek, 28 kwietnia, Msza św. za + Stefana Machula i zmarłych z rodziny;

Piątek, 29 kwietnia, święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, Patronki Europy. Msza św. za + Krystynę Skolik – od scholi parafialnej;

Sobota, 30 kwietnia. Msza św. za + Krystynę Skolik – od Pani Heleny:

 

VI Niedziela Wielkanocna, 1 maja. Msze w następujących intencjach:

8.00 ++ Helenę i Władysława Kumór oraz Władysławę i Andrzeja;

10.00  O Boże błogosławieństwo, rozwój miłości wzajemnej i utrwalenie wspólnoty małżeńskiej Eweliny i Piotra Milczarków w 4. rocznicę ślubu;

12.00 za + Józefa Bugajskiego w 27. rocznicę śmierci;

16.00 za ++ Władysławę i Stanisława Janystów – od syna Leszka z rodziną; po Mszy nabożeństwo majowe;

 

 

Inne:

 

Odpowiadając na apel Papieża Franciszka o wsparcie przez Kościół pomocy humanitarnej dla Ukrainy w dzisiejszą niedzielę mamy okazję złożyć do puszek swój dar pieniężny na ten cel.

Zbliża się miesiąc maj. Bardzo serdecznie zapraszamy na nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej. Odbywają się one po Mszy wieczornej o godz. 18.30, a w niedziele o godz. 17.00.

W środę, 27 kwietnia o godz. 17.15, pierwsza spowiedź dzieci pierwszokomunijnych. Po spowiedzi w sali katechetycznej spotkanie organizacyjne dla rodziców tych dzieci.

Również w środę po Mszy św. zapraszamy na wspólne spotkanie członków Parafialnego Centrum Światowych Dni Młodzieży oraz Komitetu przygotowującego festyn parafialny. Festyn planujemy zorganizować w sobotę 21 maja od godz. 14.00 do 17.00.

 


 

Podziękowanie


 

 

         To Ty mnie wydobyłeś z łona matki,

         Tyś mnie przy jej piersi uczynił bezpiecznym.

         Tobie od urodzenia zostałem oddany,

         od wyjścia z łona matki jesteś moim Bogiem (Ps 22, 10 n)

Tymi słowami, pochodzącymi z Psalmu 22, chciałbym podziękować Bogu, że wybrał mi tę właśnie matkę, Krystynę, która najpierw mnie przyjęła do swojego młodego życia, a potem przez 66 lat niestrudzenie otaczała swoją troskliwą matczyną miłością, stając się dla mnie konkretnym i czytelnym świadkiem miłości Boga. Nie tak dawno znalazłem w domowym archiwum okazały plik zaświadczeń o szczepieniach, przebytych chorobach, wizytach lekarskich…  Rzadko zdajemy sobie na co dzień sprawę z troskliwości naszych matek, którym nas Bóg powierzył. O tej trosce powiedziała mi jeszcze więcej Jej odpowiedź na moje pytanie: „Jak długo będziesz się z taką wrażliwością o mnie troszczyć?”. „Do końca życia” – usłyszałem. I tak było.

Szczególnie jednak jestem Jej wdzięczny za ów religijny wątek rodzicielskiej miłości, poczynając od chrztu, poprzez pierwsze modlitwy i cały religijny klimat naszej rodziny – klimat, którego była inspiratorką, niestrudzoną animatorką, aż po ostatnie swoje dni.

Ale nie tylko przez rodziców, przez Matkę Bóg zapewniał mnie o swojej opiece i bezpieczeństwie, i pozwalał tego doświadczać. Podobne wrażenia i doświadczenie bezpieczeństwa, choć za każdym razem w innym wymiarze i w innym kolorycie, były moim udziałem dzięki kontaktom i przyjacielskim relacjom z Wami, uczestnikami tej uroczystości, w której pomagacie mi świętować przejście mojej Mamy do domu Ojca. Dziękuję, że stawaliście się przez lata i moim, i mojej Mamy życiowym i życiodajnym środowiskiem.

Jestem pewien, że każdy z nas może i chce przez obecność na tej uroczystości wyrazić jakoś wdzięczność swojej mamie, tej jedynej, za to wszystko, co kryje się za czułym matczynym imieniem. Tak odbieram i tak przeżywam to wspólne Wasze bycie ze mną w tych dniach, tak tę obecność widzę – trochę według zasady pars pro toto, część za całość: przez okazanie wdzięczności jednej matce – wyrażamy podziękowanie wszystkim naszym matkom, żywym i zmarłym, za to, że wpatrując się w niedościgły wzór, jakim jest Matka Boża, jak tylko potrafiły najlepiej realizowały swoje matczyne powołanie.

W tym podziękowaniu Bogu pragnę zawrzeć słowa wdzięczności za modlitwę i udział w pogrzebie mojej Mamy, śp. Krystyny, Wam wszystkim.

Ks. Abp. Wiktorowi Skworcowi, Metropolicie Katowickiemu – za przyjacielskie zainteresowanie stanem zdrowia Mamy i za spontaniczne: „odprawię” – na wiadomość o Jej śmierci.

Ks. Bp. Piotrowi Liberze, Biskupowi Płockiemu, za wieloletnie ogromne ciepło niemal synowskiej miłości dla mojej Mamy, którą Ona czuła i przez modlitwę odwzajemniała.

Ks. Bp. Janowi Piotrowskiemu, Biskupowi Kieleckiemu, mojemu biskupowi, Bóg zapłać za ojcowski gest udziału w pogrzebie i wygłoszenie Słowa Bożego. Przy tej okazji proszę o przekazanie moich słów wdzięczności dla ks. bp. seniora, Kazimierza Ryczana i bp. Mariana Florczyka.

Dziękuję księżom z prezbiterium kieleckiego: klerykom i profesorom Seminarium Duchownego w Kielcach na czele z Księdzem Rektorem, księżom z Kurii Diecezjalnej w Kielcach, Księżom Seniorom, księżom z mojego rocznika święceń, kolegom z dekanatu masłowskiego.

Dziękuję księżom z prezbiterium katowickiego: z Kurii Archidiecezjalnej oraz tym, z którymi jako osiemnastolatkowie rozpoczynaliśmy swego czasu studia seminaryjne pod kierunkiem niezapomnianego ks. Szymeckiego, obecnie Metropolity-seniora Białostockiego oraz księżom pochodzącym z mojej rodzinnej parafii.

Dziękuję ks. prof. Krzysztofowi Mikołajczukowi z archidiecezji lubelskiej i proszę o przekazanie słów wdzięczności abp. Stanisławowi Budzikowi, Metropolicie Lubelskiemu za jego wspierające słowa. Dziękuję za obecność księżom z diecezji sosnowieckiej.

Dziękuję Siostrom Jadwiżankom, Służebniczkom, Boromeuszkom i Nazaretankom, które wielokrotnie mnie wspierały i które Mama zawsze miała w sercu.

Dziękuję moim wypróbowanym przyjaciołom z Ruchu Fokolari. Dziękuję Przyjaciołom z Kielc, Górna, Bodzentyna, Huty Szklanej, Ogrodzieńca i z Olkusza, którzy zawsze obdarzali Mamę ciepłem szacunku, życzliwości i miłości.

Dziękuję moim kochanym parafianom z Dąbrowy, którzy przy okazji pogrzebu przybyli do Matki Boskiej Piekarskiej niejako z pielgrzymką i z pewnością zechcą to wykorzystać dla zyskania odpustu związanego z Rokiem Miłosierdzia, a podziękowania te składam na ręce ks. prał. Stefana Borowca, mojego poprzednika w parafii w Dąbrowie. Dziękuję Panu Tomaszowi Lato, Wójtowi Gminy Masłów i jego zastępcy – Pani Monice Dolezińskiej. Na ręce Pana Stanisława Dolezińskiego składam podziękowanie za modlitwę Radnym Gminy Masłów.

Dziękuję ks. prał. Władysławowi Nieszporkowi, tutejszemu proboszczowi, a na jego ręce składam podziękowanie dla byłych i obecnych wikariuszy za duszpasterska opiekę nad Mamą, oraz dla Arcybractwa Straży Honorowej, z którym Mama była żywo związana od 37 roku życia.

Dziękuje lekarzom, zwłaszcza Paniom dr Dudzie, dr Trzepaczyńskiej, dr Iwonie Postek oraz Panu dr. Szewczykowi, a także wszystkim Przyjaciołom mojej śp. Mamy. Za wieloletnią opiekę nad Mamą dziękuję pani Ewie Belkot i moim kuzynostwu, Państwu Teresie i Ryszardowi Kandziom i ich Synowi. Bóg zapłać sąsiadom za bliskość i troskliwe zainteresowanie moją słabnącą Matką. W Jej imieniu proszę o wybaczenie wszystkiego, czego nie udało Jej się wykonać dobrze. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

/-/ ks. L. Skolik