Zielone Świątki

Ogłoszenia parafialne

na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego,

15 maja 2016 r.

Liturgia Tygodnia

 

Poniedziałek, 16 maja, Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, odpust parafialny. Msze św. w następujących intencjach:

9.00 za + Krystynę Skolik – od Zofii Piekutowskiej;

18.00 za + Karola Salwę – od siostry i brata, 2) za ++ Zofię, Józefa, Mieczysława Kozubków oraz Antoniego, Katarzynę, Annę i Mariannę Radków;

 

Wtorek, 17 maja, Msza św. w następujących intencjach: 1) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i wytrwałość w pokonywaniu przeciwności życiowych dla Zofii Piekutowskiej z okazji imienin, 2) za + Edwarda w 22. rocznicę śmierci, 3) za ++ Stefanię, Władysława i Jana Lutrów;

Środa, 18 maja, Msza św.: 1) O Boże błogosławieństwo zdrowie i potrzebne łaski dla ks. prał. Stefana Borowca z okazji urodzin, 2) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Pawła Wiśnickiego w dniu urodzin – od Żony z dziećmi;

Czwartek, 19 maja, Msze św.: 1) za ++ Stanisławę i Piotra Bakalarzów i Irenę Opasik, 2) O Boże błogosławieństwo i łaski potrzebne w kapłańskiej posłudze dla ks. Proboszcza z okazji urodzin;

Piątek, 20 maja, Msza św.: 1) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Stanisławy Ksel z okazji urodzin, 2) za + Stanisława Zagnińskiego w 12. rocznicę śmierci;

Sobota, 21 maja,  O godz. 12.30 chrzest Hanny Danuty Michty; o godz. 18.00 Msza św.: 1) za ++ Stanisławę i Mariana Januchtów, 2) za + Mirosława Kaszlugę – od siostry Grażyny, 3) za + Krystynę Skolik – od Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach;

 

Niedziela, 22 maja. Uroczystość Najświętszej Trójcy. Msze w następujących intencjach:

8.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Aleksandry z okazji 70. urodzin – od córek z rodzinami;

10.00  1) za Parafian, 2) O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci w rocznicę pierwszej Komunii św. i ich rodziców, 3) za ++ Zofię, Władysława i Stefana;

12.00 za + Annę Wach w I rocznicę śmierci, 2) za ++ Stanisława i Helenę;

16.00 za ++ Janinę i Mariana Walasów; po Mszy nabożeństwo majowe;

 

Inne:

 

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa majowe, które odbywają się po Mszy wieczornej o godz. 18.30, a w niedziele – o godz. 17.00. Podczas nabożeństw chcemy w tym roku modlić się za Kościół katolicki w Nigerii i wesprzeć drobnymi ofiarami dzieła prowadzone w Wikariacie Apostolskim w Bomadi. Zgodnie z tradycją Białego Tygodnia Dzieci Pierwszokomunijne zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych w strojach pierwszokomunijnych. Zakończenie Białego tygodnia w piątek.

W niedzielę, 22 maja, o godz. 10.00 zapraszamy dzieci z klasy IV i ich rodziców na Mszę św. w rocznicę pierwszej Komunii św.

W naszej parafii odbywa się wizytacja kanoniczna, której centralnym punktem będzie obecność ks. bp. Mariana Florczyka w niedzielę 22 maja na dwóch Mszach świętych: o godz. 10.00, po której Ksiądz Biskup spotka się z dziećmi od najmłodszych do klasy VI i o godz. 12.00, po której będzie spotkanie z grupami parafialnymi (Wspólnoty Żywego Różańca, obie schole, Parafialny Zespół Caritas, ministranci, zespół „Dąbrowianki”, Parafialne Centrum Światowych Dni Młodzieży).

Trwają również przygotowania do festynu parafialnego. Odbędzie się on w sobotę, 21 maja w godzinach od 14.00 do 17.00 i bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

Młodych ludzi, między 15 a 18 rokiem życia, którzy zainteresowani są uzupełnieniem wykształcenia w Ochotniczych Hufcach Pracy proszę o zwrócenie uwagi na plakat wywieszony w przedsionku kościoła.

W środę 18 maja zapraszamy członków Parafialnego Centrum Światowych Dni Młodzieży oraz wszystkich chętnych młodych na spotkanie o godz. 19.00 w sali katechetycznej.

W 25. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Masłowie, dnia 3 czerwca br., planowane jest odsłonięcie pomnika dedykowanego naszemu Wielkiemu Rodakowi. Tym, którzy wnieśli już swój wkład w to dzieło serdecznie dziękujemy. W najbliższą niedzielę przedstawiciele Społecznego Komitetu Budowy Pomnika św. Jana Pawła II będą jeszcze kwestować na ten cel do puszek przed naszym kościołem. Będzie to zatem jeszcze okazja finansowego włączenia się w budowę tego pomnika.