19. Niedziela zwykła

Ogłoszenia parafialne

na XIX Niedzielę zwykłą,

7 sierpnia 2016 r.

 

Liturgia Tygodnia

Poniedziałek, 8 sierpnia, wspomnienie św. Dominika, prezbitera. Msza św.: 1) za + Kazimierza Kozubka – od synów, synowej i wnuczka, 2) za + Wiesława Magielskiego w 8. rocznicę śmierci;

Wtorek, 9 sierpnia, święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy i męczennicy, patronki Europy. Msza św.: 1) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i łaski potrzebne w małżeńskim życiu dla Edyty Kozieł – Dąbrowskiej z okazji imienin, 2) za ++ Piotra i Anielę (w 2. rocznicę śmierci) Borkowskich oraz za zmarłych z rodziny Synaków;

Środa, 10 sierpnia, święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika. Msza św.: 1) za + Edwarda Liszkę w 8. rocznicę śmierci – od rodziny, 2) za ++ Jana, Jana i Zofię Kumorów oraz Stanisławę Frydrych;

Czwartek,11 sierpnia, wspomnienie św. Klary, dziewicy. Msza św.: 1) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Marka z okazji 50-tych urodzin – od brata Władysława z rodziną, 2) za + Józefa Bartnika – od rodziny Wojtynów;

Piątek, 12 sierpnia. Msza św.: 1) za ++ Stefana, Janinę, Zygmunta i Halinę Łysaków,  2) za ++ Annę, Jana i Mariannę Bednarskich oraz Jerzego Millera i Janinę Kapińską;

Sobota, 13 sierpnia. O godz. 16.00 Msza ślubna Pauliny Wołowiec i Pawła Misia, O godz. 18.00 Msza św. za ++ Zofię Zagnińską w 1. rocznicę śmierci oraz Stanisława i Władysława Zagnińskich;

 

Niedziela, 14 sierpnia, XX Niedziela zwykła. Msze w następujących intencjach:

8.00 za ++ Helenę i Mariana Kopaczów oraz Henryka Cedro;

10.00 za ++ Marię i Stefana Sewerynów oraz zmarłych z rodziny Bogackich;

12.00 za ++ Stefana, Helenę, Kazimierza, Irenę Franciszka, Andrzeja, Szczepana i Tadeusza;

16.00 za ++ Józefa, Stanisława, Helenę i Józefa;

 

Inne:

W ubiegłą niedzielę zakończyły się XXXI Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, które były wspaniałym doświadczeniem wiary również dla całej naszej Ojczyzny. Mimo niesprzyjającego klimatu  psychozy strachu i zagrożenia, jaki wytwarzały wokół tego spotkania niektóre środki społecznego przekazu w Polsce, młodzi z całego świata bardzo licznie wzięli w nim udział. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za spokojny przebieg spotkania i za całe niezmierzone bogactwo łask, jakie przyniosły Światowe Dni Młodzieży na wielu obszarach życia religijnego i cywilnego. Pamiętajmy często w modlitwie o młodych i prośmy o utrwalenie owoców tamtych dni w naszych sercach. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli młodych pielgrzymów w domach naszej parafii i przygotowali dla nich program podczas tych świątecznych dni. Nagrodą niech będzie radość z ofiarowanego bliźnim dobra i głęboka satysfakcja z faktu, że znaleźliśmy się pośród tych, którzy odpowiedzieli na apel – prośbę papieża Franciszka.

Sakramentalny związek małżeński planują zawrzeć: Stępień Małgorzata, córka Jerzego i Heleny, cywilnie związana, nasza parafianka i Remigiusz Papros, syn Ryszarda i Lucyny, cywilnie związany, nasz parafianin. Zapowiedź pierwsza. Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach małżeńskich do zawarcia związku sakramentalnego powinien powiadomić kancelarię parafialną.