Niedziela Narodzenia Pańskiego

Przy wigilijnym stole,

Łamiąc opłatek święty,

Pomnijcie, że dzień ten radosny

W miłości jest poczęty;

Że, jako mówi nam wszystkim

Dawne, odwieczne orędzie,

Z pierwszą na niebie gwiazdą

Bóg w waszym domu zasiędzie.

Sercem Go przyjąć gorącym,

Na scieżaj otworzyć wrota –

Oto co czynić nam każe

Miłość, największa cnota.

 

 

Słowami wiersza Jana Kasprowicza Przy wigilijnym stole wyrażamy w tym roku naszym Parafianom szczere uczucia i serdeczne Bożonarodzeniowe życzenia. Dołączamy do nich tradycyjne życzenia noworoczne: niech Nowy Rok – 2017 – przyniesie nam wszystkim dużo radości, pogody ducha i satysfakcji z codziennie dobrze przeżywanego chrześcijańskiego życia. Niech rok ten będzie pomyślny dla naszej parafialnej wspólnoty. I niech będzie równie pomyślny dla rozdartego konfliktami świata. Oby Boża Rodzicielka zdołała otworzyć ludzkie serca na swojego Syna – Księcia Pokoju.

Ks. prał. Lucjan Skolik – proboszcz; ks. prał. Stefan Borowiec, proboszcz – senior.

  

Ogłoszenia parafialne

na Uroczystość Narodzenia Pańskiego,

25 grudnia 2016 r.

 

Liturgia Tygodnia

Poniedziałek, 26 grudnia, Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika.

8.00 za + Władysława i zmarłych z rodzin Stępniów i Baradziejów;

10.00 za ++ Władysława Tutaja (w 12 rocznicę śmierci) i zmarłych z rodzin Tutajów i Cedrów;

12.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski oraz na podziękowanie Bogu za 35 lat małżeńskiej wspólnoty Barbary i Czesława Zemstów oraz za ich rodzinę;

13.00 chrzest Sary Hanny Janik;

 

Nie ma Mszy św. o godz. 16.00

 

Wtorek, 27 grudnia. Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty.

8.00 – Msza za + Jana Piskulaka w 25. rocznicę śmierci – od żony i rodziny;

Środa, 28 grudnia: Święto świętych Młodzianków, męczenników.

8.00 – Msze św.: 1) za + Jana Bandrowskiego – od żony z dziećmi i wnukami; 2) O zdrowie szczęśliwy przebieg operacji dla Franusia;

Czwartek, 29 grudnia. Piąty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego.

8.00 – Msza św. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Waldemara z okazji urodzin;

Piątek, 30 grudnia. Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.

8.00 Msza św. za + Stanisławę Kijak – od uczestników pogrzebu;

Sobota, 31 grudnia. Siódmy dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego.

16.00 – Zakończenie Starego Roku. Msza św.: 1) za + Eugeniusza

Kunderę; 2) za + Stanisława Ślewę – od uczestników pogrzebu;

 

Niedziela, 1 stycznia, II Niedziela po Narodzeniu Pańskim. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze w następujących intencjach:

 

8.00 za ++ Katarzynę i Jana Ramiączków oraz Wiesława i Mieczysława Stróżyków;

10.00 za ++ Jana, Józefę, Piotra, Władysława, Józefa, Mariannę, Stanisławę, Genowefę, Helenę, Mieczysława Sobierajskich oraz Józefa, Mariannę, Piotra, Stanisława, Józefa i Stefana Skąpskich;

12.00 za ++ Barbarę, Tadeusza, Janusza Barańskich oraz Michała Janickiego;

16.00 za ++ Mieczysława i zmarłych z rodziny Kozubków;

 

 

Inne

W poniedziałek, 2 stycznia 2017, pragnę podjąć wizytę duszpasterską przy ul. Starogórskiej, natomiast 3 stycznia przejść do wizyty rodzin mieszkających w Łąkach.