Niedziela Palmowa & Wielkanoc

Chrystus zmartwychwstał! Co roku w wielkanocną niedzielę, my wierzący w Chrystusa, przekazujemy sobie wzajemnie tę nowinę, rozbrzmiewa ona tym samym dla nowych pokoleń, a pośród nas utrwalamy o niej pamięć.

Chrystus zmartwychwstał – to najważniejsza wiadomość dla ludzkości i dla każdego z nas. Pusty grób Jezusa jest bowiem znakiem zwycięstwa także nad naszymi grobami – przeszłymi, aktualnymi i przyszłymi. Odtąd nasze wyzwolenie z niewoli grzechów jest możliwe!

Słowa: Chrystus zmartwychwstał! – choć odnoszą się do przeszłości, są naszą nadzieją na teraz i na przyszłość, która tak często jawi się jako niepewna.

Niech głębokie przeżycie Uroczystości Wielkiej Nocy i osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym stanie się naszym udziałem we wszystkich obszarach codziennego życia.

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał.

O przyjęcie tych życzeń wraz z darem modlitwy proszą wszystkich swoich Parafian

Ks. prał. Lucjan Skolik – proboszcz

Ks. prał. Stefan Borowiec – senior


Ogłoszenia parafialne

na Niedzielę Palmową Męki Pańskiej i Wielkanoc

9 kwietnia i 16 kwietnia 2017 r.

 

Liturgia Wielkiego Tygodnia

 

Wielki Poniedziałek, 10 kwietnia. Msza św.: 1) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Mieczysława z okazji 80. urodzin, 2) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Wioletty Pabis z okazji urodzin – od Męża;

Wielki Wtorek, 11 kwietnia. Msza św.: 1) za + Krystynę Skolik w 1. rocznicę śmierci, 2) za ++ Władysława i Zofię Obarów;

Wielka Środa, 12 kwietnia. Msza św.: 1) ++ Stefana, Katarzynę, Jana, Stanisławę i Jana Machulów, 2) za + Stefana Gila – od uczestników pogrzebu;

 

Święte Triduum Paschalne

Wielki Czwartek, 13 kwietnia. Godz. 18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej: 1) za + Stanisławę Kijak – od Sióstr ze Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej z Warszawy, 2) za + Krystynę Skolik – od Heleny Strząbała, 3) za + Piotra Olesińskiego w 5. rocznicę śmierci; przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do godz. 22.00;

 

Wielki Piątek Męki Pańskiej, 14 kwietnia.  Od godz. 7.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy.

Godz. 18.00 – Droga krzyżowa, a po niej Liturgia Wielkiego Piątku. Po zakończeniu obrzędów przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i adoracja do godz. 22.00.

 

Wielka Sobota, 15 kwietnia. Od godz. 7.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny o godz. 10.00, 11.00 i 12.00;

 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

20.00 Wigilia Paschalna w Wielką Noc (sobota 15 kwietnia). Msza św.: 1) za ++ Edwarda, Stanisława, Władysławę, Stanisławę i Wacława; 2) za + Natalię (9. rocznica śmierci), 3) za Parafian;

Prosimy o przyniesienie świec na Liturgię.

Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego, 16 kwietnia. Msze w następujących intencjach:

8.00 za ++ Stanisławę Cedro;

10.00 za + Krystynę Skolik – od ministrantów; chrzest Lilii Karoliny Lesiak;

12.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Antosia w 1. rocznicę urodzin i dla Leszka w 30. rocznicę urodzin oraz za całą rodzinę; chrzest Julii Zuzanny Sobczyk;

16.00 za + Jana Bandrowskiego – od rodziny Stanisława Dolezińskiego;

 

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy, 17 kwietnia. Msze w następujących intencjach:

6.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla uczestników procesji Emaus i o dar życia wiecznego dla zmarłych;

10.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowy harmonijny rozwój dla Maksymiliana Orła i potrzebne łaski dla jego rodziców;

12.00 za + Krystynę Skolik – od Zofii Piekutowskiej

Nie ma Mszy św. o godz. 16.00!

 

Wtorek w Oktawie Wielkanocy, 18 kwietnia. Msza św.: 1) za + Stanisławę Kijak – od rodzin Kozubków i Kselów, 2) za ++ rodziców, rodzeństwo i szwagrów;

Środa w Oktawie Wielkanocy, 19 kwietnia. Msza św.: 1) O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Maksymiliana w 1. rocznicę urodzin i za jego rodziców, 2) O Boże błogosławieństwo i pomyślność dla Wiktorii z okazji 13. urodzin i za jej rodziców;

Czwartek w Oktawie Wielkanocy, 20 kwietnia. Msza św.: 1) za ++ Jana i  Franciszkę Cedrów oraz Wacława i Teklę Postulaków, 2) za ++ Katarzynę i Władysława Pajdo oraz Janinę i Stefana Borków;

Piątek w Oktawie Wielkanocy, 21 kwietnia. Msza św. : 1) za + Stanisława Ślewę – od rodzin Kselów i Bakalarzów, 2) za ++ Józefa i Annę Cedrów oraz Józefa i Mariannę Grynerów;

Sobota w Oktawie Wielkanocy, 22 kwietnia. Godz. 13.00 – chrzest Filipa Nawrockiego; godz. 18.00 – Msza św.: 1) za + Jana Bandrowskiego – od Andrzeja Bandrowskiego z rodzina z Masłowa, 2) za ++ Mariannę, Władysława i Zdzisława Sowów oraz Krystynę Adach;

 

II Niedziela Wielkanocy, czyli Miłosierdzia Bożego, 23 kwietnia. Msze w następujących intencjach:

8.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i pomyślność w nauce dla Wojciecha Kaczmarczyka i Wojciecha Machowskiego z okazji imienin;

10.00 O Boże błogosławieństwo i na podziękowanie za wszelką dobroć Opatrzności Bożej w 20. rocznicę ślubu Magdaleny i Grzegorza;

12.00 za ++ Wojciecha i Antoninę Pedryczów;

16.00 za + Teresę Cedro;

 

Inne

W Wielki Poniedziałek, 10 kwietnia, wielkanocne odwiedziny chorych. Prosimy o zgłaszanie chorych w zakrystii. Początek odwiedzin od strony Kolonii od godz. 8.30.

Parafialny Zespół Caritas zaprasza seniorów naszej parafii na wielkanocne spotkanie seniorów. Odbędzie się ono w II Niedzielę Wielkanocy, 23 kwietnia po Mszy popołudniowej, w sali katechetycznej.

Sakramentalny związek małżeński planują zawrzeć:

Wioletta Januchta, panna z naszej parafii, córka Witolda oraz Karol Grobelski, kawaler z parafii św. Wawrzyńca w Olbierzowicach, syn Tadeusza. Zapowiedź druga.

Martyna Kozubek, panna z naszej parafii, córka Jana i Barbary oraz Arkadiusz Sobieraj, kawaler z parafii w Bilczy, syn Andrzeja i Zofii. Zapowiedź druga.

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach małżeńskich narzeczonych powinien powiadomić tutejszą kancelarię parafialną.