Wielki Tydzień

 

Ogłoszenia parafialne

na Niedzielę Palmową czyli Męki Pańskiej

 25 marca 2018 r.

i Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

1 kwietnia 2018 r.

 

Liturgia Tygodnia

 

Wielki Poniedziałek, 26 marca.  

7.30 Msza św. dziękczynna za szczęśliwy przebieg operacji Wandy;

17.00 Msza św.: 1) za + Józefa Bakalarza – od pracodawców córki Grażyny, 2) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Zuzi z okazji roczku i za jej rodziców – od dziadków z Masłowa, 3) za ++ Marię, Wawrzyńca, Mariannę, Stanisława i Mariana Bakalarzów;

Wielki Wtorek, 27 marca. Msza św.: 1) za ++ Krystynę i Jerzego Skolików, 2) za ++ Edwarda i Władysława Radomskich oraz Wojciecha i Zofię Zacharskich;

Wielka Środa, 28 marca. Msza św.: 1) za + Zdzisława Kozubka – od rodzin Borowców i Wójcików, 2) za + Jerzego Gila – od sąsiadów, rodziny Kozubków;

 

Święte Triduum Paschalne.

Wielki Czwartek, 29 marca.

18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej: 1) za + Stanisława Kumór – od rodziny Szmalców,  2) za + ks. prał. Stefana Borowca – od parafian z ul. Starogórskiej;

po modlitwie po Komunii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza Ciemnicy Pańskiej. Adoracja do godz. 22.00.

 

Wielki Piątek Męki Pańskiej, 30 marca.

Adoracja od godz. 7.00.

18.00 Droga Krzyżowa, a następnie ok. 18.30 Liturgia Męki Pańskiej. Po zakończeniu liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Adoracja do godz. 22.00

 

Wielka Sobota 31 marca. Adoracja od godz. 7.00.

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny: 10.00; 11.00 i 12.00.

 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Wigilia Paschalna w Wielką Noc

20.00 – Liturgia światła, Liturgia słowa, Liturgia chrzcielna, Liturgia eucharystyczna: 1) za + ks. Stefana Borowca – od scholii parafialnej, 2) za + ks. Stefana Borowca – od parafian z ul. Starogórskiej;

 

Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego, 1 kwietnia. Msze w następujących intencjach:

8.00 za + Józefa Bakalarza;

10.00 za ++ Mariannę w 14. rocznicę śmierci, Franciszka, Jerzego i Władysława;

12.00 za + Krystynę Skolik – od ministrantów; chrzest Marceliny Włodarczyk;

16.00 za + ks. Stefana Borowca – od parafian z Łąk;

 

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy, 2 kwietnia. Msze w następujących intencjach:

6.30 O Boże błogosławieństwo dla uczestników procesji Emaus oraz dar życia wiecznego dla zmarłych;

10.00 za + Józefa Bakalarza;

12.00 za ++ księży: Józefa Kudasiewicza, Jana Kuśmierza, Czesława Pawelca, Stefana Borowca oraz najbardziej potrzebujących Bożego Miłosierdzia; chrzest Alicji Aleksandry Sitek;

Nie ma Mszy o godz. 16.00!

 

Wtorek w Oktawie Wielkanocy, 3 kwietnia.

18.00 Msza św.: 1) za + Zdzisława Kozubka – od rodziny Cedrów, 2) za + Józefa Bakalarza (gregorianka);

Środa w Oktawie Wielkanocy, 4 kwietnia.

18.00 Msza św.: 1) za + Józefa Bakalarza, 2) O Boże błogosławieństwo dla Olka w 7. rocznicę urodzin oraz za jego rodziców;

Czwartek w Oktawie Wielkanocy, 5 kwietnia.

18.00 Msza św.: 1) O Boże błogosławieństwo dla Jakuba Zwierzyńskiego z okazji 17. urodzin, 2) za + Józefa Bakalarza, 3) za Józefę Siuda – od męża Edwarda;

Piątek w Oktawie Wielkanocy, 6 kwietnia, (Pierwszy Piątek Miesiąca).

18.00 Msza św.: 1) za + Józefa Bakalarza, 2) za ++ Jana, Józefę, Stanisława i Jana Cedro;

Sobota w Oktawie Wielkanocy, 7 kwietnia, (Pierwsza Sobota Miesiąca).

7.00 Msza św. za ++ Henryka Cedro i Janusza Wacheckiego; różaniec fatimski;

13.00 chrzest Krystiana Jacka Żaka;

16.00 Msza ślubna Pauliny Górak i Tomasza Siczka;

18.00 Msza św.: 1) za + Józefa Bakalarza, 2) za + Józefa Bogusza i zmarłych z rodziny;

 

II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego, 8 kwietnia. Msze w następujących intencjach:

8.00 za + Józefa Bakalarza (gregorianka);

10.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Marty z okazji 50. urodzin i na podziękowanie za wszelkie dobro od Boga otrzymane;

12.00 O Boże błogosławieństwo dla Patrycji Wojtyny z okazji urodzin;

16.00  za + ks. Stefana Borowca – od parafian z ul. Starogórskioej;

 

Inne

Serdecznie zapraszamy seniorów na tradycyjne przedświąteczne spotkanie przygotowane przez Parafialny Zespół Caritas. Odbędzie się ono w dzisiejszą niedzielę po Mszy św. popołudniowej o godz. 17.00 w sali katechetycznej.

W dzisiejszą niedzielę, przez ofiary składane do puszek mamy okazję wesprzeć finansowo młodych, którzy pragną w styczniu przyszłego roku udać się na Światowe Dni Młodzieży do Panamy.

Jutro, w Wielki Poniedziałek, Parafialny Dzień Chorych. Prosimy o zgłaszanie chorych i osób w podeszłym wieku w zakrystii. Początek odwiedzin od godz. 8.30 od strony Kolonii.

Sakramentalny związek małżeński planują zawrzeć: Ilona Bakalarz, córka Mariana, panna z naszej parafii i Tomasz Opoka, syn Andrzeja, kawaler z parafii św. Wincentego Pallottiego w Kielcach. Zapowiedź druga.

Mateusz Pedryc, syn Marka i Hanny zd. Białek, kawaler, nasz parafianin i Martyna Podemska, córka Tadeusza i Doroty zd. Brocka, panna z parafii św. s. Faustyny Kowalskiej w Łasku. Zapowiedź pierwsza. Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi, winien powiadomić tutejszą kancelarię parafialną.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach przy ul. Warszawskiej 340 prosił o przekazanie informacji, że od 19 marca rozpoczynają się zapisy uczniów do kl. I na rok szkolny 2018/2019. Szczegóły tego ogłoszenia znajdują się na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła.

 

Wielkanocne życzenia Księdza Proboszcza i ks. Michała:

Jezus Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! – tymi słowami pozdrawiamy się co roku w Niedzielę Wielkiej Nocy. Słowa te wyrażają podstawową prawdę naszej wiary, że w Jezusie Chrystusie miłość pokonała nienawiść, życie zwyciężyło śmierć, światło rozproszyło ciemności! Jezusowe zwycięstwo jest w stanie także na nowo rozpalić w nas przygaszoną miłość, o której w tegorocznym wielkopostnym orędziu z troską mówił papież Franciszek, nawiązując do słów Ewangelii św. Mateusza: „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt 24, 12).

         W wielkanocny poranek, Piotr i Jan, uprzedzeni przez kobiety, pobiegli do grobu i zastali go otwarty i pusty. Podeszli więc bliżej, pochylili się, aby wejść do grobowca. Aby wejść w największą tajemnicę chrześcijaństwa trzeba się „pochylić”, uniżyć. Tylko ten, kto się uniża, pojmuje wyniesienie do chwały Jezusa i może pójść za Nim Jego drogą.

         Obyśmy zawsze znajdywali czas i siły, by pochylać się nad tajemnicą Chrystusa – Syna Bożego i w ten sposób rozpalać miłością nasze ostygłe serca.