33. Niedziela zwykła

Ogłoszenia parafialne

na XXXIII Niedzielę zwykłą

17 listopada 2019 roku

Liturgia tygodnia

Poniedziałek, 18 listopada. Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.

17.00 Msza św.: 1) za + Zofię Brzozę – od sąsiadów, 2) za + Piotra Cedro w 2. rocznicę śmierci – od żony Władysławy z dziećmi i wnukami, 3) za + Danielę Kundera – od rodziny Stanisława Dolezińskiego, 4) O Boże błogosławieństwo dla Weroniki Turowskiej z okazji 7 urodzin oraz za jej rodziców; nabożeństwo do św. Stanisława Kostki;

Wtorek, 19 listopada. Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy.

17.00 Msza św.: 1) za + Zofię Brzozę – od Małgorzaty i Andrzeja Krzyśków, 2) za + Genowefę Cedro – od Marii i Wiesława Wronów, 3) O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety Zagnińskiej z okazji urodzin, 4) O Boże błogosławieństwo dla Miłosza Januchty w dniu 10 urodzin oraz dla Mikołaja z okazji 5 urodzin;

Środa, 20 listopada. Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera.
17.00
Msza św.: 1) za + Zofię Brzozę – od rodzin Brzozów i Dziedziców, 2) za + Mariana Bakalarza – od Eugeniusza Cedro z rodziną, 3) za + Genowefę Cedro – od rodziny Rachwalskich z Górna, 4) O Boże błogosławieństwo dla Agaty Biskupskiej z okazji urodzin;

Czwartek, 21 listopada. Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

17.00 Msza św.: 1) za + Zofię Brzozę – od rodziny, 2) za + Mariana Bakalarza – od Stanisława Cedro z rodziną, 3) za + Genowefę Cedro – od rodziny Ozgów ze Skorzeszyc, 4) za + Danielę Kundera – od sąsiadów z ul. Warszawskiej;

Piątek, 22 listopada. Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy.

17.00 Msza św.: 1) za ++ Stanisława Konata oraz Mariannę i Józefa Konatów, 2) za ++ Cecylię i Stefana Bugajskich oraz zmarłych z rodzin Rutków i Bugajskich, 3) za + Genowefę Cedro – od Zofii i Janiny Pulut, 4) za Danielę Kundera – od Grażyny i Janusza Kunderów z rodziną; Droga Krzyżowa w Kaplicy Matki Boskiej Pocieszenia;

Sobota, 23 listopada.

13.00 chrzest Dawida Borkowskiego;

17.00 Msza św.: 1) za ++ z tegorocznych wypominków, 2) O Boże błogosławieństwo dla Aleksandry Kapińskiej z prośbą o dalszą opiekę Bożą z okazji 18 urodzin i 22 urodzin Anny Kapińskiej, 3) za + Danielę Kundera – od sąsiadów z ul. Warszawskiej, 4) O cierpliwość w chorobie, Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Genowefy Brzyżkiewicz;


Niedziela, 24 listopada. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
Msze w następujących intencjach:

8.00 za ++ Zofię oraz zmarłych z rodziny Rzędowskich;

10.00 za ++ Józefę i Mikołaja Kłaków;

12.00 za ++ Józefa Banaśkiewicza (7. rocznica śmierci), Janinę Banaśkiewicz oraz zmarłych z rodziny;

16.00 za ++ Krystynę i Roberta Libochów;