Słowo Biskupa Kieleckiego na zakończenie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu

Nr OA – 23/20

Kielce, dnia 24 lutego 2020 r.

               Drodzy Diecezjanie!

               W tym roku będziemy przeżywać beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego, który był jednym z największych apostołów trzeźwości. Mówił, ze ,,pijaństwo jest jedną z przyczyn, która rozpoczyna łańcuch zła, niekończący się szereg grzechów i obrazy Bożej”. Dla powstrzymania tej wady narodowej potrzebna jest nasza abstynencja oraz zdobywanie wiedzy na temat choroby alkoholowej i jej skutecznego leczenia. Nieocenioną wartością stanowią przede wszystkim działania profilaktyczne. Musimy ciągle uczyć się, jak pomagać osobom uzależnionym od środków zmieniających świadomość, ale też od nałogowych zachowań, np. od kompulsywnego korzystania z Internetu. W ten sposób uchronimy ludzi, a zwłaszcza dzieci i młodzież, przed alkoholizmem.

               Kończy się tegoroczny Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, ale nie kończy się nasza troska o innych. Tę ważną sprawę trzeźwości Polaków zawierzam Waszej wielkopostnej modlitwie.

Z darem pasterskiego błogosławieństwa

Wasz biskup

+ Jan Piotrowski