5. Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia parafialne

na V Niedzielę Wielkiego Postu.

21 marca 2021 r.

Liturgia tygodnia

Poniedziałek, 22 marca.

18.00 Msza św.: 1) za + Adama Wilczyńskiego – od uczestników pogrzebu, 2) za + Marka Majcherczyka – od Hani z rodziną, 3) za ++ Helenę i Władysława Kumorów;

 

Wtorek, 23 marca.

18.00 Msza św.: 1) za + Andrzeja Miernika – od Jana Wojtyny z rodziną, 2) za + Lucjana Porębiaka – od uczestników pogrzebu;

 

Środa, 24 marca.
18.00
Msza św.: 1) za + Jana Bielata – od sąsiadów, 2) za + Zofię Pulut – od wnuka Łukasza z żoną, 3) za + Henryka Cedro;

Czwartek, 25 marca. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

18.00 Msza św.: 1) za + Stanisławę Ciosek – od wnucząt i prawnuczki, 2) za + Mariana Borkowskiego – od Małgorzaty Gil z synem, 3) za + Zofię Kmiecik – od Leszka Janysta z rodziną;

 

Piątek, 26 marca.

17.30 Droga krzyżowa a po niej Msza św.: 1) za + Adama Wilczyńskiego – od sąsiadów z ul. Warszawskiej, 2) za ++ Marię, Wawrzyńca, Mariannę, Stanisława i Mariana Bakalarzów, 3) za ++ Stanisławę, Piotra, Zofię, Zbigniewa i Elżbietę;

 

Sobota, 27 marca.

18.00 Msza św.: 1) za + Jana Bielata – od rodzin Bakalarzów i Rogowskich, 2) za + Marka Majcherczyka – od brata Jana z rodziną, 3) za + Janinę Bortnowską – od rodziny Domagałów;

 

Niedziela, 28 marca. Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Msze w następujących intencjach:

8.00 za + Zbigniewa Wilczyńskiego;

10.00 za ++ Teresę, Andrzeja i Pawła Wiejasów;

12.00 za + Józefa Kowalskiego w 1. rocznicę śmierci – od siostry Stanisławy z rodziną; uroczyste poświęcenie palm;

15.30 Gorzkie żale;

16.00 O Boże błogosławieństwo dla Aleksandra Zagnińskiego z okazji 10. urodzin;

 

Inne

Do 25 marca trwa w Kościele w Polsce tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Zachęcamy wszystkich do włączenia tej intencji do codziennych modlitw.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego będziemy przeżywać Dzień Świętości Życia, z którym związane jest Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W dniu 25 marca 2021 r. o godz. 18.00 w Bazylice Katedralnej zostanie odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego. Zapraszamy wszystkich wiernych, którzy pragną modlić się z Pasterzem naszej diecezji o poszanowanie świętości życia oraz uroczyście złożyć przyrzeczenie Duchowej Adopcji.

W zakrystii są już do nabycia tradycyjne baranki na stół wielkanocny. Ich nabycie stanowi wydatną pomoc dla Caritas diecezjalnej w realizacji jej charytatywnych celów. W tym wypadku chodzi przede wszystkim o pomoc dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.

Sakramentalny związek małżeński planują zawrzeć:

Paulina Socha, panna z naszej parafii, córka Krzysztofa i Renaty oraz Andrzej Łakomiec, kawaler z naszej parafii, syn Krystyny i Mirosława. Zapowiedź druga.

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach małżeńskich zachodzących między narzeczonymi powinien powiadomić naszą kancelarię parafialną.