15. Niedziela zwykła

Ogłoszenia parafialne

na XV Niedzielę zwykłą

10 lipca 2022 r.

Liturgia Tygodnia

Poniedziałek, 11 lipca. Święto św. Benedykta, patrona Europy

18.00 1) O Boże błogosławieństwo dla Igora Branewicza z okazji 11 r. urodzin

2) za + Rafała Błońskiego (gr. 11)

3) za + Helenę Kunderę – od wnuczki Anny z mężem i rodziną

4) za + Stanisława Synaka – od córki Doroty z rodziną

 

Wtorek, 12 lipca. Wsp. ob. św. Brunona z Kwerfurtu, bp. i męczennika
18.00 1) O Boże błogosławieństwo dla rodziny z podziękowaniem za otrzymane łaski

2) za + Rafała Błońskiego (gr. 12)

3) za + Stanisławę Ryś – od sąsiadów

 

Środa, 13 lipca. Wsp. ob. świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta. FATIMSKIE
20.00 1) za + Jana Bandrowskiego

2) za + Rafała Błońskiego (gr. 13)

3) za + Julię Kołdę – od siostrzeńców

4) za ++ Jana, Anielę, Józefa Dolezińskich

 

Czwartek, 14 lipca.

18.00 1) za + Reginę Banaś – od zakł. pogrz. Kalia

2) za + Stanisława Lisa – od Agaty i Tadeusza Januchtów z rodz.

3) za +  Rafała Błońskiego (gr. 14)

4) za + Andrzeja Wołowca – od rodz. Stachurów i Stępniów

 

Piątek, 15 lipca. Wsp. ob. św. Bonawentury, bp. i doktora Kościoła

18.00 1) za ++ Mariannę, Wincentego Sroka, Mariannę i Stanisława Biskupskich – od wnuków Karoliny, Agnieszki, Przemysława i Anny

2) za + Rafała Błońskiego (gr. 15)

3) za + Stanisława Synaka – od córki Małgorzaty z rodziną

 

Sobota, 16 lipca. Wsp. ob. NMp z góry Karmel

18.00 1) za + Rafała Błońskiego (gr. 16)

2) za + Stanisławę Ryś – od sąsiadów

3) za + Julię Kołdę – od Róży Różańcowej Teodozji Kundery

 

Niedziela, 17 lipca. XVI Niedziela zwykła. Msze w następujących intencjach:
8.00 za + Józefa Kozubka

10.00 za + Edwarda Radka w 1szą r. śmierci oraz + Krzysztofa Radka w 12 r. śmierci

 

12.00 za ++ Teresę, Pawła, Andrzeja Wiejas, Janinę i Józefa Zychowicz

 

16.00 1) za + Joannę Tusień – w 1szą r. śmierci.

2) za + Rafała Błońskiego (gr. 17)

 

Inne:

 

  1. Słowo Biskupa Kieleckiego na 41. Kielecką Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę 2022.

 

  1. W imieniu całej wspólnoty parafialnej dziękuję Paniom i Panu z Dąbrowy Kolonii za wczorajsze posprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty. W najbliższą sobotę na godz. 9.00 zapraszamy kolejną grupę z tej części parafii według grafiku.

 

  1. W najnowszej Niedzieli m.in.:

O relikwiach Jezusa, których jest co najmniej piętnaście. Co o nich wiemy?

Wyjaśniamy, czym Kościół katolicki różni się od innych Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich.

Rozwój pielgrzymowania Drogą św. Jakuba i rosnąca sieć szlaków pielgrzymkowych prowadzących do Santiago de Compostela. Fenomen religijny i kulturowy współczesnych czasów.

W Niedzieli Kieleckiej m.in.:

Wszystko z Niepokalaną. Diecezjalne spotkanie Apostolatu Maryjnego.

Uratowała niejednego kapłana (Apostolstwo Modlitwy za kapłanów – Margaretka)

W najnowszym Gościu Niedzielnym m.in.:

Papież Franciszek napisał list apostolski o liturgii. Zachęca w nim do pielęgnowania w Kościele piękna liturgii, tak by umożliwiała ona faktyczne spotkanie z Bogiem i była narzędziem ewangelizacji.

Nie ma powodu, by izraelska młodzież przyjeżdżała do Polski z obstawą uzbrojonych agentów służb specjalnych Izraela. Nie ma też powodu, by młodzi Żydzi „poznawali” Polskę wyłącznie przez pryzmat niemieckich obozów śmierci – pisze Jacek Dziedzina.

Idzie nowe. Związek Harcerstwa Polskiego odchodzi od ideałów, które przyświecały jego założycielom. Pod względem światopoglądowym skręca w lewo.

Do najnowszego numeru „Gościa Niedzielnego” dołączona jest kolejna płyta z cyklu „Biblia Audio. Superprodukcja”, tym razem zawierająca księgi historyczne: Księgi Królewskie i Księgi Kronik.


Kielce, 4 lipca 2022 r.

 

Słowo Biskupa Kieleckiego

na 41. Kielecką Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę 2022

Z Maryją posłani w pokoju Chrystusa

 

Bracia i Siostry, Czcigodni Księża!

Jak co roku w wakacyjne dni lipca i sierpnia na polskie drogi i pielgrzymkowe szlaki wyruszają tysiące pielgrzymów różnego wieku oraz różnej kondycji fizycznej i duchowej. Jednak wszyscy bez wyjątku w pielgrzymowaniu do Maryi, Jasnogórskiej Pani Zawierzenia i Królowej Polski na Jasną Górę, widzą głęboki sens trudu, który jest świadectwem wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela. Nikt inny bowiem, tak jak Maryja, Matka Bożego Syna, nie prowadzi ochrzczonych do źródeł łaski i z miłością udziela dobrej rady: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5).

Ona sama wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do Ain Karim, gdzie w dom Elżbiety i Zachariasza wniosła tak wiele radości i pokoju. Wiedziała, że niosąc Jezusa pod swoim matczynym sercem, niesie swoim bliskim największy dar. Kiedy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wtedy też wydała okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? (por. Łk 1, 41-45). I dziś Bóg uczy nas przez Maryję, abyśmy nieśli Jezusa Chrystusa tam, gdzie On chce być w ludzkim życiu, w jego pięknych i trudnych wyzwaniach.

 

Drodzy Diecezjanie!

Dać swoim bliskim pokój i radość to nasze chrześcijańskie powołanie, a nauczycielką takich postaw i zachowań jest Maryja, Królowa pokoju. Kapitał pokoju i radości nosimy w sobie od chwili naszego chrztu św., dlatego Ojciec Święty Franciszek zachęca nas, aby łaska naszego chrztu owocowała w nas na drodze świętości. Prosi, aby wszystko było otwarte na Boga i dlatego zachęca nas do opowiadania się za Bogiem wciąż na nowo. Nie możemy się zniechęcać, ponieważ z nami jest moc Ducha Świętego do tego, by świętość była możliwa. Ona bowiem jest owocem Ducha Świętego (por. Ga 5, 22-23). Kiedy nadejdą pokusy, nie dajmy się uwieść szatanowi, ale zaufajmy i powiedzmy Jezusowi Ukrzyżowanemu, że On może uczynić nas znacznie lepszymi (por. Ojciec Święty Franciszek, Gaudete et exsultate,15).

W Kościele – naszej wspólnocie wiary – On jest z nami w swoim Bożym Słowie, sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii. Od dnia, kiedy Eucharystia stała się dla nas pokarmem miłości, Kościół włącza nas w akt ofiarniczy Jezusa (por. Benedykt XVI, Deus Caritas est, 13). Zgodnie ze swoją obietnicą Jezus Chrystus jest z nami aż do skończenia świata (por. Mt 28, 20), a ta obecność ukryta jest w Jego sakramentalnej obecności. Bóg w Jezusie Chrystusie nie męczy się naszą obecnością i jak wierny i niestrudzony Pielgrzym wędruje z nami, i zawsze jest tam, gdzie jest obecny Kościół. Z Eucharystii rodzi się dar pokoju, który jest pierwszym darem Jezusa zmartwychwstałego. „Pokój wam”. Takie orędzie usłyszeli apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku w Niedzielę zmartwychwstania Pańskiego, które jednocześnie napełniło ich radością (J 19, 20-21).

 

Zacni Pielgrzymi!

Na pielgrzymkowy szlak nie wyruszamy uzbrojeni w ludzką strategię, ale kierowani łaską wiary i szczerym pragnieniem jej umocnienia idziemy z Maryją posłani w pokoju Chrystusa. Dziś w obliczu wojny w Ukrainie rozumiemy lepiej, czym jest pokój, od którego zależy ludzkie szczęście i powodzenie, a jego brak rodzi tak wiele bolesnych i dramatycznych następstw. Jako pielgrzymi Kościoła kieleckiego

 

wyruszymy z Wiślicy na szlak 41. Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, aby świadectwem wiary, trudu i modlitwy przedstawić Jasnogórskiej Pani intencje naszej diecezji, jej rodzin i małżeństw, dzieci i młodzieży, chorych i cierpiących, a także prosić o zgodę i pojednanie w środowiskach życia sąsiedzkiego, społecznego i sprawujących władzę. Osobiście pokornie proszę was o modlitwę w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, o świętość naszych kapłanów, ich gorliwą posługę i wzajemny szacunek.

W sierpniu na pielgrzymkowy szlak wyruszy 10. Jubileuszowa Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę, która pod hasłem: Z Maryją posłani w pokoju Chrystusa rozpocznie się 17 sierpnia br. przy kościele św. Maksymiliana Kolbego w Kielcach. Naszego pielgrzymowania dopełnią: Diecezjalne Spotkanie Młodzieży w sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie 27 sierpnia oraz 5. Diecezjalna Pielgrzymka do Uśmiechniętej Madonny w Wiślicy w dniu 8 września br. Niech przemożne wstawiennictwo Maryi, którego przywołujemy w sanktuariach naszej diecezji, a szczególnie Królowej Rodzin oraz św. Józefa i naszych świętych patronów, wyprosi nam obfitość łask, bezpieczne pielgrzymowanie, a nade wszystko Boże błogosławieństwo dla pielgrzymów oraz jej duchowych uczestników.

 

Z darem pasterskiego błogosławieństwa i modlitwy

 

Wasz Biskup

† Jan Piotrowski