16. Niedziela zwykła

Ogłoszenia parafialne

na XVI Niedzielę zwykłą

17 lipca 2022 r.

Liturgia Tygodnia

Poniedziałek, 18 lipca.

18.00 1) za + Rafała Błońskiego (gr. 18)

2) za + Helenę Kunderę – od wnuka Mariusza z rodziną

3) za + Władysławę Piwowarczyk – od zakł. pog. Kalia

 

Wtorek, 19 lipca.
18.00 1) za + Rafała Błońskiego (gr. 19)

2) za + Stanisława Lisa – od Heleny Januchty

3) O Boże błog. dla członkiń Róży Różańcowej Heleny Michty i dar życia wiecznego dla zmarłych

 

Środa, 20 lipca.
18.00 1) za ++ teściów: Jana, Mariannę, Franciszka i Józefę, Józefa i Helenę

2) za + Rafała Błońskiego (gr. 20)

3) za + Julię Kołdę – od sąsiadów

 

Czwartek, 21 lipca.

18.00 1) za + Rafała Błońskiego (gr. 21)

2) za + Stanisławę Ryś – od siostry Marii i Anny

3) za ++ Teresę i Stanisława Osuchów – od dzieci.

 

Piątek, 22 lipca. Święto św. Marii Magdaleny

16.30 – ślub

18.00 1) O Boże błog. dla Anny Kameli z okazji imienin – od dzieci

2) za + Rafała Błońskiego (gr. 22)

3) za + Władysławę Piwowarczyk – od rodz. Biernatów

 

Sobota, 23 lipca. Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy.

18.00 1) za + Reginę Banaś – od Janiny i Henryka Zapałów z Oblęgorka Starej Wsi

          2) za + Rafała Błońskiego (gr. 23)

3) za + Stanisława Lisa – od Katarzyny i Piotra Januchtów z rodz.

4) za + Stanisława Machula w 3 r. śm.

 

Niedziela, 17 lipca. XVII Niedziela zwykła. Msze w następujących intencjach:
8.00 za ++ Bożenę Czerwińską, Helenę Kunderę, Jerzego Sznaucnera – od rodz. Czerwińskich

10.00 O Boże błog. dla Marty i Jacka Bąków w 33 r. ślubu

 

12.00 1) za ++ Jakuba, Wiktorię, Jana, Anetę

2) O Boże błog. dla Jakuba i Aleksandry Zimniców w 5 r. ślubu

chrzty: Amelia Zimnica

Jan Suchenia

 

16.00  za + Rafała Błońskiego (gr. 24)

 

Inne:

 

  1. W przyszłą niedzielę czcimy św. Krzysztofa patrona kierowców i podróżujących oraz dziękujemy Bogu za wynalazki jakimi są wszelkie pojazdy mechaniczne. Będzie to także początek XXIII Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa. W związku z tym za tydzień po wszystkich mszach na przykościelnym parkingu będziemy błogosławić kierowców i ich pojazdy. Ofiary składane przy tej okazji przekażemy na konto MIVA Polska, organizacji, która od lat wspiera naszych misjonarzy zaopatrując ich w niezbędne dla nich środki lokomocji.

 

  1. W imieniu całej wspólnoty parafialnej dziękuję ekipie sprzątającej wczoraj kościół, za wykonane prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz kościoła, również za ofiarowane pieniądze na kwiaty. Byli to mieszkańcy Dąbrowy Kolonii. W sobotę na godz. 9.00 zapraszamy ostatnią grupę z tej części naszej parafii.

15. Niedziela zwykła

Ogłoszenia parafialne

na XV Niedzielę zwykłą

10 lipca 2022 r.

Liturgia Tygodnia

Poniedziałek, 11 lipca. Święto św. Benedykta, patrona Europy

18.00 1) O Boże błogosławieństwo dla Igora Branewicza z okazji 11 r. urodzin

2) za + Rafała Błońskiego (gr. 11)

3) za + Helenę Kunderę – od wnuczki Anny z mężem i rodziną

4) za + Stanisława Synaka – od córki Doroty z rodziną

 

Wtorek, 12 lipca. Wsp. ob. św. Brunona z Kwerfurtu, bp. i męczennika
18.00 1) O Boże błogosławieństwo dla rodziny z podziękowaniem za otrzymane łaski

2) za + Rafała Błońskiego (gr. 12)

3) za + Stanisławę Ryś – od sąsiadów

 

Środa, 13 lipca. Wsp. ob. świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta. FATIMSKIE
20.00 1) za + Jana Bandrowskiego

2) za + Rafała Błońskiego (gr. 13)

3) za + Julię Kołdę – od siostrzeńców

4) za ++ Jana, Anielę, Józefa Dolezińskich

 

Czwartek, 14 lipca.

18.00 1) za + Reginę Banaś – od zakł. pogrz. Kalia

2) za + Stanisława Lisa – od Agaty i Tadeusza Januchtów z rodz.

3) za +  Rafała Błońskiego (gr. 14)

4) za + Andrzeja Wołowca – od rodz. Stachurów i Stępniów

 

Piątek, 15 lipca. Wsp. ob. św. Bonawentury, bp. i doktora Kościoła

18.00 1) za ++ Mariannę, Wincentego Sroka, Mariannę i Stanisława Biskupskich – od wnuków Karoliny, Agnieszki, Przemysława i Anny

2) za + Rafała Błońskiego (gr. 15)

3) za + Stanisława Synaka – od córki Małgorzaty z rodziną

 

Sobota, 16 lipca. Wsp. ob. NMp z góry Karmel

18.00 1) za + Rafała Błońskiego (gr. 16)

2) za + Stanisławę Ryś – od sąsiadów

3) za + Julię Kołdę – od Róży Różańcowej Teodozji Kundery

 

Niedziela, 17 lipca. XVI Niedziela zwykła. Msze w następujących intencjach:
8.00 za + Józefa Kozubka

10.00 za + Edwarda Radka w 1szą r. śmierci oraz + Krzysztofa Radka w 12 r. śmierci

 

12.00 za ++ Teresę, Pawła, Andrzeja Wiejas, Janinę i Józefa Zychowicz

 

16.00 1) za + Joannę Tusień – w 1szą r. śmierci.

2) za + Rafała Błońskiego (gr. 17)

 

Inne:

 

  1. Słowo Biskupa Kieleckiego na 41. Kielecką Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę 2022.

 

  1. W imieniu całej wspólnoty parafialnej dziękuję Paniom i Panu z Dąbrowy Kolonii za wczorajsze posprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty. W najbliższą sobotę na godz. 9.00 zapraszamy kolejną grupę z tej części parafii według grafiku.

 

  1. W najnowszej Niedzieli m.in.:

O relikwiach Jezusa, których jest co najmniej piętnaście. Co o nich wiemy?

Wyjaśniamy, czym Kościół katolicki różni się od innych Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich.

Rozwój pielgrzymowania Drogą św. Jakuba i rosnąca sieć szlaków pielgrzymkowych prowadzących do Santiago de Compostela. Fenomen religijny i kulturowy współczesnych czasów.

W Niedzieli Kieleckiej m.in.:

Wszystko z Niepokalaną. Diecezjalne spotkanie Apostolatu Maryjnego.

Uratowała niejednego kapłana (Apostolstwo Modlitwy za kapłanów – Margaretka)

W najnowszym Gościu Niedzielnym m.in.:

Papież Franciszek napisał list apostolski o liturgii. Zachęca w nim do pielęgnowania w Kościele piękna liturgii, tak by umożliwiała ona faktyczne spotkanie z Bogiem i była narzędziem ewangelizacji.

Nie ma powodu, by izraelska młodzież przyjeżdżała do Polski z obstawą uzbrojonych agentów służb specjalnych Izraela. Nie ma też powodu, by młodzi Żydzi „poznawali” Polskę wyłącznie przez pryzmat niemieckich obozów śmierci – pisze Jacek Dziedzina.

Idzie nowe. Związek Harcerstwa Polskiego odchodzi od ideałów, które przyświecały jego założycielom. Pod względem światopoglądowym skręca w lewo.

Do najnowszego numeru „Gościa Niedzielnego” dołączona jest kolejna płyta z cyklu „Biblia Audio. Superprodukcja”, tym razem zawierająca księgi historyczne: Księgi Królewskie i Księgi Kronik.


Kielce, 4 lipca 2022 r.

 

Słowo Biskupa Kieleckiego

na 41. Kielecką Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę 2022

Z Maryją posłani w pokoju Chrystusa

 

Bracia i Siostry, Czcigodni Księża!

Jak co roku w wakacyjne dni lipca i sierpnia na polskie drogi i pielgrzymkowe szlaki wyruszają tysiące pielgrzymów różnego wieku oraz różnej kondycji fizycznej i duchowej. Jednak wszyscy bez wyjątku w pielgrzymowaniu do Maryi, Jasnogórskiej Pani Zawierzenia i Królowej Polski na Jasną Górę, widzą głęboki sens trudu, który jest świadectwem wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela. Nikt inny bowiem, tak jak Maryja, Matka Bożego Syna, nie prowadzi ochrzczonych do źródeł łaski i z miłością udziela dobrej rady: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5).

Ona sama wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do Ain Karim, gdzie w dom Elżbiety i Zachariasza wniosła tak wiele radości i pokoju. Wiedziała, że niosąc Jezusa pod swoim matczynym sercem, niesie swoim bliskim największy dar. Kiedy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wtedy też wydała okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? (por. Łk 1, 41-45). I dziś Bóg uczy nas przez Maryję, abyśmy nieśli Jezusa Chrystusa tam, gdzie On chce być w ludzkim życiu, w jego pięknych i trudnych wyzwaniach.

 

Drodzy Diecezjanie!

Dać swoim bliskim pokój i radość to nasze chrześcijańskie powołanie, a nauczycielką takich postaw i zachowań jest Maryja, Królowa pokoju. Kapitał pokoju i radości nosimy w sobie od chwili naszego chrztu św., dlatego Ojciec Święty Franciszek zachęca nas, aby łaska naszego chrztu owocowała w nas na drodze świętości. Prosi, aby wszystko było otwarte na Boga i dlatego zachęca nas do opowiadania się za Bogiem wciąż na nowo. Nie możemy się zniechęcać, ponieważ z nami jest moc Ducha Świętego do tego, by świętość była możliwa. Ona bowiem jest owocem Ducha Świętego (por. Ga 5, 22-23). Kiedy nadejdą pokusy, nie dajmy się uwieść szatanowi, ale zaufajmy i powiedzmy Jezusowi Ukrzyżowanemu, że On może uczynić nas znacznie lepszymi (por. Ojciec Święty Franciszek, Gaudete et exsultate,15).

W Kościele – naszej wspólnocie wiary – On jest z nami w swoim Bożym Słowie, sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii. Od dnia, kiedy Eucharystia stała się dla nas pokarmem miłości, Kościół włącza nas w akt ofiarniczy Jezusa (por. Benedykt XVI, Deus Caritas est, 13). Zgodnie ze swoją obietnicą Jezus Chrystus jest z nami aż do skończenia świata (por. Mt 28, 20), a ta obecność ukryta jest w Jego sakramentalnej obecności. Bóg w Jezusie Chrystusie nie męczy się naszą obecnością i jak wierny i niestrudzony Pielgrzym wędruje z nami, i zawsze jest tam, gdzie jest obecny Kościół. Z Eucharystii rodzi się dar pokoju, który jest pierwszym darem Jezusa zmartwychwstałego. „Pokój wam”. Takie orędzie usłyszeli apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku w Niedzielę zmartwychwstania Pańskiego, które jednocześnie napełniło ich radością (J 19, 20-21).

 

Zacni Pielgrzymi!

Na pielgrzymkowy szlak nie wyruszamy uzbrojeni w ludzką strategię, ale kierowani łaską wiary i szczerym pragnieniem jej umocnienia idziemy z Maryją posłani w pokoju Chrystusa. Dziś w obliczu wojny w Ukrainie rozumiemy lepiej, czym jest pokój, od którego zależy ludzkie szczęście i powodzenie, a jego brak rodzi tak wiele bolesnych i dramatycznych następstw. Jako pielgrzymi Kościoła kieleckiego

 

wyruszymy z Wiślicy na szlak 41. Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, aby świadectwem wiary, trudu i modlitwy przedstawić Jasnogórskiej Pani intencje naszej diecezji, jej rodzin i małżeństw, dzieci i młodzieży, chorych i cierpiących, a także prosić o zgodę i pojednanie w środowiskach życia sąsiedzkiego, społecznego i sprawujących władzę. Osobiście pokornie proszę was o modlitwę w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, o świętość naszych kapłanów, ich gorliwą posługę i wzajemny szacunek.

W sierpniu na pielgrzymkowy szlak wyruszy 10. Jubileuszowa Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę, która pod hasłem: Z Maryją posłani w pokoju Chrystusa rozpocznie się 17 sierpnia br. przy kościele św. Maksymiliana Kolbego w Kielcach. Naszego pielgrzymowania dopełnią: Diecezjalne Spotkanie Młodzieży w sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie 27 sierpnia oraz 5. Diecezjalna Pielgrzymka do Uśmiechniętej Madonny w Wiślicy w dniu 8 września br. Niech przemożne wstawiennictwo Maryi, którego przywołujemy w sanktuariach naszej diecezji, a szczególnie Królowej Rodzin oraz św. Józefa i naszych świętych patronów, wyprosi nam obfitość łask, bezpieczne pielgrzymowanie, a nade wszystko Boże błogosławieństwo dla pielgrzymów oraz jej duchowych uczestników.

 

Z darem pasterskiego błogosławieństwa i modlitwy

 

Wasz Biskup

† Jan Piotrowski

14. Niedziela zwykła

Ogłoszenia parafialne

na XIV Niedzielę zwykłą

03 lipca 2022 r.

Liturgia Tygodnia

Poniedziałek, 04 lipca.

18.00 1) za + Henryka Cedro w 20 r. śmierci, oraz za zm. z rodziny Cedrów i Kopaczów

2) za + Rafała Błońskiego (gr. 4)

3) za + Izabelę Siuda – od córki

 

Wtorek, 05 lipca.
18.00 1) za + Rafała Błońskiego (gr. 5)

2) za + Stanisławę Ryś – od Edyty Chaja z mężem

3) za ++ Genowefę i Jana Bugajskich, Annę, Stanisławę, Jana Siuda

 

Środa, 06 lipca. Wsp. ob. Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
18.00 1) za + Reginę Banaś – od wnuka Tomasza

2) za + Rafała Błońskiego (gr. 6)

3) za + Stanisława Lisa – od rodz. Głuszków

 

Czwartek, 07 lipca. Pierwszy czwartek miesiąca

18.00 1) O Boże błog. i potrzebne łaski w 15 r. ślubu

2) O Boże błog. dla Doroty i Jerzego z okazji 40 r. ślubu, z podziękowaniem Matce Bożej za opiekę

3) za +  Rafała Błońskiego (gr. 7)

 

Piątek, 008 lipca. Ws. ob. Jana z Dukli, prezbitera.

18.00 1) za + Rafała Błońskiego (gr. 8)

2) za + Stanisławę Ryś – od Jacka i Haliny Orlińskich

3) za + Julię Kołdę – od siostrzeńców

 

Sobota, 09 lipca.

12.00 chrzest. Mikołaj Karpeta

13.00 chrzest Jakub Nawrocki
18.00
1) za + Rafała Błońskiego (gr. 9)

2) O Boże błog. dla Laury i Szymona w 1szą r. ślubu

3) za ++ Mariana, Helenę i Mirosława Młodawskich

 

Niedziela, 10 lipca. XV Niedziela zwykła. Msze w następujących intencjach:
8.00 za ++ Ks. Stefana Borowca, rodziców: Marię, Michała i brata Jana Borowca

10.00 za + Krzysztofa Adacha w 13 r. śm.

 

12.00 za ++ Stefana, Janinę, Zygmunta i Halinę Łysak

 

16.00 1) za ++ Krzysztofa i Józefa Jakóbczyków

2) za + Rafała Błońskiego (gr. 10)

 

 

 

 

 

Inne

W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek miesiąca. Wszystkich czcicieli Jezusa w Eucharystii zapraszamy na mszę świętą i nabożeństwo.

 

W sobotę – 9 lipca Krucjata Różańcowa zaprasza na Mszę świętą w Bazylice Katedralnej w Kielcach o godz. 6.30 i na modlitwę różańcową na Placu Najświętszej Maryi Panny o godz. 14.30. Uczestnicy spotkania będą się modlić za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Polski o błogosławieństwo Boże dla Ojczyzny i ochronę przed demoralizacją dla Narodu Polskiego.

 

Bardzo prosimy o śledzenie harmonogramu cotygodniowych prac porządkowych w kościele, ponieważ wczoraj nikt nie przyszedł. W przyszłą sobotę na godz. 9 zapraszamy kolejną grupę z Dąbrowy Kolonii.

 

W najnowszej Niedzieli m.in.:

Katolik na urlopie. Warsztaty duchowe czy rekolekcje, a może kilka dni w leśnej głuszy lub we wspólnocie zakonnej? Jak i gdzie duchowo wypoczywać?

Po 49 latach amerykański Sąd Najwyższy uchylił swoją wcześniejszą decyzję dotyczącą prawa do dokonywania aborcji. Wyjaśniamy, jak ta decyzja wpłynie na ochronę życia w USA.

W najnowszym Gościu Niedzielnym m.in.:

Święte wątpliwości. Historia św. Tomasza pokazuje jak na dłoni, że w życiu duchowym przychodzi czas zwątpień, które są naturalnym stanem, a nie rodzajem patologicznej duchowości. O tym, że katolik ma prawo do wątpliwości w wierze, pisze Marcin Jakimowicz.

Zielony nieład. Czy program unijnych tzw. ekologów „Fit for 55” doprowadzi nas do kompletnej ruiny?