Pożegnanie nadesłane przez ks. abpa Stanisława Szymeckiego

Odszedł od nas ks. Stefan Borowiec, nasz kapłan, nasz brat! Oddany Kościołowi, oddany ludziom, zakochany w Bogu. Jego bliska serdeczność była pokrzepieniem i radością. Kochałem księdza Stefana. Wspominam jego dobroć, radość życia, uśmiech, bliskość serca.

Księże Stefanie, zachowuję Ciebie w pamięci, modlę się za Ciebie. Zawsze pamiętałeś o nas na ziemi, pamiętaj nadal w niebie.
Mój serdeczny Przyjacielu – do zobaczenia w Domu Ojca!

ks. abp Stanisław Szymecki