2. Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia parafialne

na  II Niedzielę Wielkanocną czyli Uroczystość Miłosierdzia Bożego,

 12 kwietnia 2015 r. 

 

Liturgia tygodnia

 

Poniedziałek, 13 kwietnia, 13.30 – Msza pogrzebowa + Stanisławy Kubiec; Msza za + Mariana Jaskulskiego – od siostry Danuty z mężem i siostry Janiny z rodziną;

Wtorek, 14 kwietnia, Msza za ++ Zofię i Władysława Obarów;

Środa,15 kwietnia, Msza za + Mariana Jaskulskiego – od rodziny Lendlewiczów z Sobkowa;

Czwartek, 16 kwietnia,  Msza za + Mariana Jaskulskiego – od bratanicy Ewy z rodziną;

Piątek, 17 kwietnia, Msza za + Genowefę Grabka w 1. rocznicę śmierci;

Sobota, 18 kwietnia, Msze św.: 1) za ++ rodziców, rodzeństwo i szwagrów,

2) ++ Władysława Cedro, Zofię i Stanisława Biskupskich;

 

Niedziela, 19 kwietnia, III Niedziela Wielkanocna, Msze w następujących intencjach:

8.00 za ++ Edwarda, Władysławę, Stanisława, Stanisławę i Wacława;

10.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Jolanty i Mieczysława oraz na podziękowanie Bogu za 35. lat małżeńskiej miłości i za dzieci i wnuki;

12.00 za ++ Mariannę i Stefana Sznaucnerów;

16.00 za + Wojciecha Gawrońskiego – od Synów;

 

Inne

 

Dziś, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, obchodzimy święto patronalne Caritas i rozpoczynamy 71. Tydzień Miłosierdzia. W tygodniu tym chcemy w szczególny sposób pamiętać o uczynkach miłosierdzia co do duszy i co do ciała i podejmować je. Warto rozpocząć od zaglądnięcia do katechizmu lub książeczek do nabożeństwa i przywołać je na pamięć.

Wychodząc z kościoła będziemy mogli złożyć do puszek ofiary na cele charytatywne. Przekażemy je dla Caritas diecezjalnej.

We wczorajszym spotkaniu seniorów zorganizowanym przez nasz Parafialny Zespół Caritas wzięło udział 11 osób. Serdecznie dziękuję Paniom z tego zespołu za zorganizowanie spotkania, dziękuję też zespołowi „Dąbrowianki” za urozmaicenie wielkanocnego biesiadowania.

 

Pragnę złożyć gorące podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania do obchodów wielkanocnych uroczystości w naszej parafii. Niezmordowanej Pani Helenie Strząbała dziękuję za zbudowanie wg własnego pomysłu Ciemnicy i Grobu Pańskiego oraz za troskę o porządkowanie kościoła i jego obejścia, tym, którzy pomogli przyozdobić kwiatami Grób Pański, Panu Damianowi Koziełowi i scholi za wkład w piękno wielkanocnej liturgii i adorację przy Grobie Pańskim, ministrantom za przygotowanie i pomoc w sprawnym i harmonijnym sprawowaniu liturgii, uczestnikom procesji „Emaus” za ich charakterystyczny wkład w przeżycie Wielkanocnego Poniedziałku, wam wszystkim za wzorową frekwencję podczas uroczystości, ks. prał. Stefanowi za ofiarną duszpasterską pomoc.

Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

Ogłoszenia parafialne

na  Niedzielę Wielkanocną Zmartwychwstania Pańskiego

 5 kwietnia 2015 r. 

 

Liturgia tygodnia

 

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy, 6 kwietnia, Msze w następujących intencjach:

6.30 O Boże błogosławieństwo dla uczestników procesji „Emaus” i dar życia wiecznego dla zmarłych;

10.00 za + Jerzego Szmalca;

12.00 za + Pawła Sota w 4 rocznicę śmierci; po Mszy chrzest Kornelii Kamili Siuda;

Nie ma Mszy św. o godzinie 8.00 i 16.00!

Wtorek w Oktawie Wielkanocy, 7 kwietnia, Msze św.: 1) za + Józefa Bogusza i zmarłych z rodziny, 2) za ++ Czesławę i Stefana Cedro;

Środa w Oktawie Wielkanocy, 8 kwietnia, Msza św. za + Mariana Jaskulskiego – od pracowników Miejskiej Kuchni Cateringowej;

Czwartek w Oktawie Wielkanocy, 9 kwietnia,  Msza św.: za + Krystynę (w 1. rocznicę śmierci) i Edwarda Łakomców;

Piątek w Oktawie Wielkanocy, 10 kwietnia, Msze św.: 1) za + Mariana Jaskulskiego – od Teresy i Andrzeja Kotów, 2) O Boże błogosławieństwo zdrowie i potrzebne łaski dla Wiesławy i Franciszka z okazji 40. rocznicy ślubu oraz na podziękowanie za dar małżeńskiej miłości i za dzieci i wnuki;

Sobota w Oktawie Wielkanocy, 11 kwietnia, o godz. 13.00 chrzest Jakuba Czaja; o godz. 14.00 chrzest Wojciecha Matysa; o godz. 18.00 Msza św. za + Piotra Olesińskiego w 3. rocznicę śmierci;

 

Niedziela, 5 kwietnia. II Niedziela Wielkanocna czyli Uroczystość Miłosierdzia Bożego, Msze w następujących intencjach:

8.00 za ++ Mariannę, Władysława Sowów i Krystynę Adach;

10.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Marianny Białek z okazji 80. rocznicy urodzin;

12.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski oraz na podziękowanie za 25 lat wspólnego małżeńskiego życia Bożeny i Czesława Januchtów;

16.00 za ++ Jana, Józefę, Jolantę, Stanisława i Jana Cedrów;

 

Inne

W sobotę, 11 kwietnia w imieniu Parafialnego Zespołu Caritas serdecznie zapraszam seniorów naszej parafii na spotkanie przy wielkanocnym stole. Spotkanie urozmaici zespół „Dąbrowianki”. 

Drodzy Parafianie,

Święta Wielkiej Nocy nie są tylko kolejnymi kilkoma dniami wolnymi od pracy ani nie wyczerpują się w poświęceniu pokarmów na wielkanocny stół.

Wielka Noc jest dla wierzących wspominaniem Zmartwychwstania Chrystusa, które było ostatecznym zwycięstwem nad szatanem, grzechem i jego skutkiem – śmiercią. Zwycięstwem, które rozciąga się na całe stworzenie, a przez liturgiczne znaki po raz kolejny pragnie zakorzenić się w nas.

Słowa sekwencji wielkanocnej liturgii mszalnej przypominają istotę Wielkiej Nocy i tej nocy orędzie – zadanie chrześcijan wobec świata, w którym dziś żyjemy: „Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała, Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała”.

Niech zatem tegoroczne wspominanie tamtych wydarzeń zbawczych na nowo przyniesie nam nadzieję, że i w życiu każdego z nas i w relacjach społecznych również możliwe jest kosztowanie owoców Chrystusowego zwycięstwa nad złem i śmiercią, gdy tylko przy Nim wytrwamy. Możemy w nich zasmakować, nawet gdy przyjdzie nam „polec” w boju ze złem (także w nas samych!).

Niech słowa wielokrotnie powtarzane przez Zmartwychwstałego do Apostołów: „Pokój wam” (Łk 24,36), „Nie bójcie się” (Mt 28,10; Mk 16,6; J 20,21.26) znajdą podatny grunt w naszych niespokojnych sercach, i w naszych rodzinach, i w naszym lokalnym i polskim społeczeństwie, i w naszych czasach, i w świecie targanym konfliktami ekonomicznymi i zbrojnymi. Są to słowa streszczające orędzie wielkanocnego zwycięstwa Chrystusa.

Niech oglądanie blasku chwały Zmartwychwstałego dziś, staje się naszym codziennym zadaniem i doświadczeniem.

Prosimy o przyjęcie tych naszych wielkanocnych życzeń.

Ks. prał. Stefan Borowiec  i ks. prał. Lucjan Skolik, proboszcz