3. Niedziela zwykła

Ogłoszenia parafialne
na III Niedzielę Wielkiego Postu
19 marca 2017 r.

Liturgia Tygodnia
Poniedziałek, 20 marca. Uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Godz. 17.00 – Msza św.: 1) za ++ Krystynę i Roberta Libochów; 2) za ++ Mariannę, Józefa, Jana, Stanisława, Józefę i Karola Salwów oraz Sławomira Jończyka;
Wtorek, 21 marca. Godz. 17.00 – Msza św.: 1) za + Stanisławę Kijak – od Piotra i Gizeli Kijaków z rodziną; 2) za++ Józefa i Franciszkę Borków;
Środa, 22 marca. Godz. 17.00 – Msza św.: 1) za + Józefa Bartnika – od Mariana z rodziną; 2) za + Tadeusza Cedro – od rodziny Pabisów;
Czwartek, 23 marca. Godz. 17.00 Msza św.: 1) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej dla Józefa z okazji urodzin; 2) za + Romana Smolina;
Piątek, 24 marca. Godz. 17.00 Droga krzyżowa – prowadzi grupa AA; Msza św.: 1) za + Monikę Jaworz-Dutka w 10. rocznicę śmierci; 2) za + Jacka Dylewskiego w 8. rocznicę śmierci;
Sobota, 25 marca. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Godz. 17.00 Msza św.: 1) za ++ Mariannę i Hipolita Rybakowskich; 2) za + Józefa Ozgę – od rodziny;

Niedziela, 26 marca, IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare – Raduj się). Msze w następujących intencjach:
8.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Boskiej dla Hani Kruk w 1. rocznicę urodzin – od matki chrzestnej;
10.00 za ++ Józefę Wojtynę oraz Stanisława, Władysława, Stanisława i Tadeusza;
12.00 za ++ Marię, Wawrzyńca, Mariannę, Stanisława i Mariana Bakalarzów;
15.30 Gorzkie żale;
16.00 za + Pawła Sota w 6. rocznicę śmierci;

Inne

W ubiegłą niedzielę na potrzeby misyjne Kościoła złożyliśmy ofiary w wysokości 870,- zł. Serdecznie dziękuję za ten pieniężny dar.

W pierwszej połowie przyszłego roku (2018 r.) planujemy w naszej parafii bierzmowanie, które obejmie młodzież z I, II i III klasy gimnazjów oraz osoby starsze, które nie przyjęły jeszcze tego sakramentu. Przygotowania rozpoczną się już w bieżącym miesiącu. Prosimy o zgłaszanie się w tej sprawie do Pani Katechetki.
W piątek, 31 marca, planujemy pielgrzymkę na Św. Krzyż. Chętnych prosimy o zapisywanie się w zakrystii. Wyjazd z naszego przykościelnego parkingu o godz. 17.00.

W Polsce, podobnie jak w Europie prowadzona jest akcja pod nazwą Mama, Tata i Dzieci. Europejska Inicjatywa Obywatelska w obronie Małżeństwa i Rodziny. Jej celem jest poparcie dla jednej obejmującej wszystkie kraje UE definicji małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety oraz rodziny jako wspólnoty opartej na małżeństwie i/lub pokrewieństwie. Postępująca w niektórych społeczeństwach rozbieżność w rozumieniu „rodziny” i „małżeństwa” stanowi problem dla Unii Europejskiej. Do 2 kwietnia można poprzeć tę inicjatywę przez złożenie swojego podpisu. Można je składać w kaplicy Matki Boskiej Pocieszenia i kaplicy chrzcielnej. Do podpisania konieczna jest znajomość numeru PESEL.
W ubiegłym tygodniu odświeżyliśmy wnętrze kościoła po sezonie grzewczym.

2. Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia parafialne

na II Niedzielę Wielkiego Postu

12 marca 2017 r.

 

Liturgia Tygodnia

Poniedziałek, 13 marca. Godz. 17.00 – Msza św.: 1) za + Genowefę Zagnińską – od rodziny Zemstów; 2) za + Kazimierza Skupina – od rodzin Żaków i Konatów;

Wtorek, 14 marca. Godz. 17.00 – Msza św.: 1) za + Stanisławę Kijak – od Zofii Kumor z dziećmi; 2) O powołania do kapłaństwa;

Środa, 15 marca. Godz. 17.00 – Msza św.: 1) za + Jana Bandrowskiego – od sąsiadów bliższych i dalszych; 2) za + Tadeusza Cedro – od rodzin Wojtynów i Ślewów z Masłowa;

Czwartek, 16 marca. Godz. 17.00 Msza św.: 1)  za ++ Jana, Eugenię, Henryka, Józefa, Józefa i Lucynę; 2) za ++ rodziców: Wojciecha i Zofię Kunderów oraz Henryka Zacharskiego w 6. rocznicę śmierci.

Piątek, 17 marca. Godz. 17.00 Droga krzyżowa – prowadzą ministranci; Msza św.: 1) za + Edwarda; 2) za + Józefa Staszewskiego;

Godz. 20.00 Msza św. na rozpoczęcie Nocnej Drogi Krzyżowej organizowanej przez KSM Diecezji Kieleckiej na Święty Krzyż. Przewodniczy Ks. Biskup Ordynariusz;

Sobota, 18 marca. Godz. 17.00 Msza św.: 1) za ++ Józefę, Jana, Franciszka, Stanisława, Zofię i Dorotę; 2) za ++ Rozalię Frąk, Józefę Zemstę i Edwarda Leśniewskiego;

 

Niedziela, 19 marca, III Niedziela Wielkiego Postu. Msze w następujących intencjach:

8.00 za ++ Mariannę i Józefa Kozubków oraz Krystynę i Tadeusza Parkitów;

10.00 za + Józefa Zwierzyńskiego;

12.00 za ++ Genowefę (w 1. rocznicę śmierci) i Józefa Kozubków – od rodziny;

15.30 Gorzkie żale;

16.00 za + Teresę Cedro;

 

Inne

W dzisiejszą niedzielę można złożyć ofiary na potrzeby misyjne Kościoła.

Rekolekcje dla Związków Niesakramentalnych i Osób Rozwiedzionych p.t.: Sznur potrójny nie tak szybko się zerwie (Koh 4,12b) odbędą się klasztorze na Karczówce w Kielcach, w dniach 13 – 15 marca 2017 r., które poprowadzą Księża Pallotyni. Nabożeństwo i nauka rekolekcyjna każdego dnia o godz. 19.00. Zapraszamy.

W pierwszej połowie przyszłego roku (2018 r.) planujemy w naszej parafii bierzmowanie, które obejmie młodzież z II i III klasy gimnazjów oraz osoby starsze, które nie przyjęły jeszcze tego sakramentu. Przygotowania rozpoczną się już w bieżącym miesiącu. Prosimy o zgłaszanie się w tej sprawie do Pani Katechetki.

W piątek, 31 marca, planujemy pielgrzymkę na Św. Krzyż. Prosimy o zapisywanie się w zakrystii. Wyjazd z naszego parkingu o godz. 17.00.

Jałmużna jest jedną z tradycyjnych praktyk pokutnych. Dzieci i młodzież otrzymały kartonowe skarbonki, do których mogą składać swoją wielkopostną jałmużnę. Skarbonki zostaną złożone w procesji z darami podczas Mszy św. w Niedzielę Uroczystości Miłosierdzia Bożego 23 kwietnia o godz. 10.00. Zachęcamy do stworzenia dobrego klimatu wokół tej praktyki pokutnej, jaką jest jałmużna.

W Polsce, podobnie jak w Europie prowadzona jest akcja pod nazwą Mama, Tata i Dzieci. Europejska Inicjatywa Obywatelska w obronie Małżeństwa i Rodziny. Jej celem jest poparcie dla jednej obejmującej wszystkie kraje UE definicji małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety oraz rodziny jako wspólnoty opartej na małżeństwie i/lub pokrewieństwie.  Postępująca w niektórych społeczeństwach rozbieżność w rozumieniu „rodziny” i „małżeństwa” stanowi problem dla Unii Europejskiej. Od dzisiejsze niedzieli można poprzeć tę inicjatywę przez złożenie swojego podpisu. Można je składać w kaplicy Matki Boskiej Pocieszenia. Do podpisania konieczna jest znajomość numeru PESEL.