17. Niedziela zwykła

Ogłoszenia parafialne

na 17. niedzielę zwykłą

26 lipca 2015 r.

Liturgia tygodnia

 

Poniedziałek, 27 lipca, Msza św. za + Krzysztofa Radka (w 5. rocznicę śmierci);

Wtorek, 28 lipca, Msza św. za + Annę Synak i Helenę Stańkowską;

Środa, 29 lipca, wspomnienie św. Marty. Msza św. za ++ Jadwigę Ziernik – od koleżanek oraz za Karola Salwę;

Czwartek, 30 lipca, Msza św. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski oraz na podziękowanie za 25 lat wspólnoty małżeńskiej Doroty i Piotra;

Piątek, 31 lipca, wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera. Msza św. za ++ Anielę w 1. rocznicę śmierci oraz Piotra w 28. rocznicę śmierci;

Sobota, 1 sierpnia, wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła. Msze św.: 1) za + Ewę Kozubek (Msza gregoriańska), 2) za ++ Jana i Antoninę Kozubek;

 

Niedziela, 2 sierpnia, XVIII Niedziela zwykła. Msze w następujących intencjach:

8.00 za + Ewę Kozubek (2. z Mszy gregoriańskich);

10.00 za ++ Władysława i Janinę Mierników – od Syna z Żoną;

12.00 za ++ Stanisława, Józefa i Helenę i Józefa;

16.00 za ++ Annę, Franciszka, Kazimierza, Jadwigę, Henryka, Jadwigę, Helenę i Andrzeja;

 

Inne

 

  • Sakramentalny związek małżeński planują zawrzeć: Rafał Beniamin Stępień, kawaler z naszej parafii i Katarzyna Kinga Klepacz, panna z parafii św. Franciszka z Asyżu w Kielcach – zapowiedź druga. Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach małżeńskich zachodzących między narzeczonymi powinien powiadomić tutejszą kancelarię parafialną.
  • Przypominamy, że w zakrystii można odebrać karty uczestnika XXXIV Pieszej Pielgrzymki Kieleckiej na Jasną Górę oraz legitymacje duchowego pielgrzyma. Biskup Jan w swoim słowie z tej okazji napisał: „Istota pielgrzymowania wiąże się nierozłącznie z łaską wiary i odpowiedzią dawaną Bogu, który zaprasza (…) na pielgrzymi szlak. Bóg zaprosił Abrahama, aby wyszedł na Ur Chaldejskiego, gdzie żyło mu się bobrze i dostatnio. (…) Pielgrzymowanie rodzi się z wiary i jest odpowiedzią daną Bogu, który w swoich zbawczych planach potrzebuje człowieka. (…) Do kogo pielgrzymujemy? Wraz z Maryją idziemy do Jezusa. On jest sensem życia i sensem wszelkiego pielgrzymowania. On jest jedyną ‘Drogą’ naszej pielgrzymki.”
  • Na stronie internetowej naszej parafii będzie się można zapoznać z komunikatem Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy o stosowaniu metody „in vitro”. Przypomina on pokrótce – dobrze znane większości wiernych – nauczanie Kościoła w tej dziedzinie, które pozostaje niezmienne, choć prawo państwowe ustanowiło nową sytuację.

Komunikat można przeczytać w kolejnym wpisie, tuż pod ogłoszeniami

 

  • Miesiąc sierpień, miesiąc rolniczego trudu, maryjnych świąt i patriotycznych rocznic, jest również miesiącem, w którym biskupi Kościoła w Polsce apelują o dobrowolny dar abstynencji. W tym roku miesiąc ten będziemy przeżywać ze szczególną intencją ochrony trzeźwości najmłodszych Polaków. Niech wagę problemu uświadomi nam choćby to, że prawie 90% gimnazjalistów klas trzecich przyznaje, iż miało już kontakt z alkoholem.

Komunikat Prezydium KEP dotyczący in vitro

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy dotyczącej procedury ,,in vitro”

 

Warszawa, 22 lipca 2015 r.

 

Po podpisaniu ustawy dotyczącej procedury „in vitro” wyrażamy nasze najgłębsze rozczarowanie i głęboki ból. W tych okolicznościach pragniemy raz jeszcze przypomnieć nauczanie Kościoła:

„Jeżeli chodzi o leczenie bezpłodności, nowe techniki medyczne powinny uszanować trzy podstawowe dobra:

  1. a) prawo do życia i do integralności fizycznej każdej istoty ludzkiej od poczęcia aż do naturalnej śmierci;
  2. b) jedność małżeństwa, pociągającą za sobą wzajemne poszanowanie prawa małżonków do stania się ojcem i matką wyłącznie dzięki sobie;
  3. c) specyficznie ludzkie wartości płciowości, które «wymagają, by przekazanie życia osobie ludzkiej nastąpiło jako owoc właściwego aktu małżeńskiego, aktu miłości między małżonkami». Techniki przedstawiane jako pomoc do przekazywania życia «nie dlatego są do odrzucenia, że są sztuczne. Jako takie świadczą o możliwościach sztuki medycznej, jednak powinno się je oceniać pod kątem moralnym w odniesieniu do godności osoby ludzkiej, wezwanej do realizacji powołania Bożego, w darze miłości i w darze z życia».

W świetle takiego kryterium należy wykluczyć wszelkie techniki sztucznego zapłodnienia heterologicznego oraz techniki sztucznego zapłodnienia homologicznego, zastępujące akt małżeński” (Dignitas personae, 12).

Odpowiedzialność moralna za to, co się stało spada na prawodawców, którzy poparli i zatwierdzili prawo dopuszczające stosowanie metody „in vitro” i na zarządzających instytucjami służby zdrowia, w których stosuje się te techniki. Trzeba też wspomnieć o zorganizowanym sprzysiężeniu, ogarniającym także instytucje międzynarodowe, fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą programową walkę o legalizację i rozpowszechnienie tej metody. W tym sensie problem „in vitro” wykracza poza sferę odpowiedzialności poszczególnych osób, a zło przez nie wyrządzone przyjmuje daleko idący wymiar społeczny. Ojciec święty Jan Paweł II w Liście do Rodzin pisał: „stajemy tu wobec olbrzymiego zagrożenia nie tylko poszczególnego jednostkowego życia ludzkiego, ale całej naszej cywilizacji”.

Poszanowanie życia jako daru Boga wymaga niekiedy decyzji odważnych i sprzecznych z dominującym nurtem – powiedział  papież Franciszek do Stowarzyszenia Włoskich Lekarzy Katolickich (Rzym, 15.11.2014 r.). Papież zdecydowanie odrzuca różne formy „fałszywego współczucia”, promującego aborcję, eutanazję, zapłodnienie „in vitro” oraz wykorzystywanie istnień ludzkich do przypuszczalnego ocalenia innych.

W trosce o najbardziej bezbronne istnienia ludzkie oraz w duchu odpowiedzialności przed Bogiem za sumienia powierzonych nam wiernych mamy obowiązek jeszcze raz przypomnieć, że – podobnie jak w przypadku aborcji – katolicy nie mogą stosować „in vitro”, m.in. dlatego, że kosztem urodzin jednej osoby ludzkiej niszczone są inne nienarodzone dzieci.

W tej sytuacji zwracamy się do katolików oraz do wszystkich ludzi dobrej woli, aby chronili każde życie ludzkie od chwili poczęcia, otaczając również opieką osoby narodzone przy zastosowaniu metody „in vitro”.

Zachęcamy małżonków, którzy pragną potomstwa, aby podjęli metody leczenia niepłodności, które są godziwe z punktu widzenia moralnego. W przypadku niemożności zrodzenia potomstwa, Kościół zachęca do adopcji sierot, które dla odpowiedniego rozwoju ludzkiego potrzebują ogniska domowego (por. Dignitas personae, 13).

/-/ Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP

/-/ Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki
Zastępca Przewodniczącego KEP

/-/ Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP