🏛️ Kronika parafialna

Kronika parafialna


 

Początki duszpasterstwa w Dąbrowie-Gmina Masłów

Wspomnienia księdza Wiktora Zaparta z lat 1971-1976

 

      Nominacje na samodzielnego duszpasterza w Dąbrowie otrzymałem od ks. bpa dr Jana Jaroszewicza w drugiej połowie czerwca 1971 roku. Z prośbą o księdza, wystąpili  już wcześniej sami mieszkańcy Dąbrowy.

      Z początkiem lipca udałem się do Dąbrowy. Mieszkania użyczyli mi państwo Ślewowie, mieszkający na Starej Górze (dzisiaj ul. Starogórska), ok. 400 m od kaplicy. Sami, wraz z czwórką dzieci, przenieśli się do niewielkiego pokoju z kuchnią. Najstarsze dziecko rozpoczęło naukę w pierwszej klasie. Dla mnie przeznaczono dwa pokoje. Początkowo z kąpieli korzystałem na plebani w parafii św. Józefa, później jeździłem do znajomych, świeckich w Kielcach. U państwa Ślewów mieszkałem prawie cztery i pół roku. Za ich poświęcenie należy się szczególne uznanie. Śniadania i kolację miałem u nich, czasowo obiady u państwa Bugajskich. Później wszystkie posiłki spożywałem u Ślewów.

Kaplica była podzielona na dwie części. W niej ołtarz przy ścianie wschodniej, bez tabernakulum. Malutka zakrystia z wyjściem tylko na kaplicę. Całe wyposażenie stanowił biały, romański ornat, lekko zniszczony, który jakiś czas służył na wszystkie dni i mocno podniszczona alba. Miałem jedynie swój kielich (dar z prymicji). Pierwsze poczynione zakupy to komunikanty, hostie i wino mszalne. Pierwsze msze odprawiałem z mszalika benedyktyńskiego. Za ofiary składane na tacę poczyniono zakupy najpotrzebniejszych ksiąg, naczyń i szat liturgicznych. Komunia z konsekrowanych na mszy komunikantów.

Pani Borowska i pan Markiewicz wykonali projekt ołtarza twarzą do ludzi, tak by w nim umieścić szopkę, a później grób Pana Jezusa. Przy pomocy ludzi usunęliśmy ściankę działową, tak by nie naruszać konstrukcji i wybudowaliśmy mały chórek. Zrobiono też drzwi z zewnątrz do zakrystii ( dla bezpieczeństwa ), przy ścianach ławki. Wyposażanie trwało prawie trzy lata. Przez ten czas zakupiłem: tabernakulum metalowe, organy elektronowe, dwa piece akumulacyjne, małą szopkę, figurę Pana Jezusa do grobu i Zmartwychwstałego, rzutnik do wyświetlania pieśni, szafę do zakrystii, komplety alb, komeż, ornatów, kap, dzwonki, pateny, puszki, kielichy, bieliznę kielichową, monstrancję ( część wyposażenia istnieje do dziś). Wymieniłem  ponadto okna, założyłem wentylację, nagłośnienie. Została wykonana Droga Krzyżowa, która jest obecnie w nowym kościele.

Wobec ciasnoty, zaistniała potrzeba czterech mszy w niedziele i święta. Ksiądz biskup chciał początkowo, aby do Dąbrowy dojeżdżał jakiś ksiądz, ale kiedy okazało się to niemożliwe, wystarał się o kwadrynacje. Szybko uzyskałem zezwolenie na stały Najświętszy Sakrament i już w sierpniu 1971 roku, odbywały się normalnie wszystkie msze i nabożeństwa. W ciepłe dni wiosenne, letnie lub jesienne, msze w niedziele i święta odprawiane były na placu, przy kaplicy, od strony północnej. W tym celu został zrobiony ołtarz polowy i ludzie stali pod dużą, wojskową plandeką. Tak było do końca mojej kadencji. W Adwencie i Wielkim Poście były zawsze rekolekcje. Z mieszkańcami ustaliliśmy, aby prosić ks bpa ordynariusza o ustanowienie odpustu na dzień Maryi Matki Kościoła. Ks. biskup zatwierdził ten dzień.

Osobny problem był z katechezą dzieci. Kaplica ze względu na nowy charakter nie bardzo nadawała się do tego celu. Jakiś czas dzieci przychodziły do Państwa Ślewów, gdzie lekcje odbywały się w budynku gospodarczym. Odległość od szkoły i droga, bardzo uczęszczana stanowiły poważne zagrożenie. Postanowiliśmy dobudować do budynku gospodarczego państwa Zagnińskich, odpowiednie pomieszczenie (ok. 24 m²). Były problemy z władzami, bo był to budynek nielegalny. Tu odbywała się katecheza dzieci, a w czasie rekolekcji spowiedź ludzi.

Była też interwencja władz, że duszpasterstwo jest nielegalne. Byłem wzywany do Urzędu do Spraw Wyznań, nachodzili mnie też ubowcy namawiający do współpracy w zamian za ułatwienie wielu spraw, ale zdecydowanie odmówiłem spotkań. Grozili różnymi sankcjami, ale dali spokój.

Od 1. stycznia 1972 roku, uzyskałem pozwolenie na prowadzenie ksiąg metrykalnych. Do tego czasu chrzty, śluby i pogrzeby były na miejscu, jednak trzeba było akta spisywać w parafii św. Józefa. Mieszkańcy szybko przyzwyczaili się do kaplicy i licznie przychodzili na msze i nabożeństwa. Świadczy o tym choćby ilość rozdanych Komunii św. (42 tysiące rocznie na niecałe  2 tysiące mieszkańców).

Z większych uroczystości religijnych, oprócz rekolekcji i pierwszych komunii, należy wymienić nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego. Poprzedziły go misje święte, prowadzone przez księży Pallotynów. Jednym z nich był ks. Wojtyła, który przyznawał się do powinowactwa rodzinnego z ks. kard. Karolem Wojtyłą.

Nawiedzenie wypadło 8. marca 1974 roku. Był wtedy kilkustopniowy mróz, a msza była na placu, gdzie dziś jest plebania. Stało tam większość ludzi. Uroczystość celebrował ks. bp dr Jan Gurda. Kaplica była pięknie oświetlona i przyozdobiona. Ludzie czuwali i modlili się przez całą noc. Licznie zgromadzili się również na pasterce o północy. Modlitwy i msze były do godz. 15.00 następnego dnia. Odprowadziliśmy Obraz do Wiśniówki. Innym wydarzeniem była tzw. wizytacja ks. bpa Jaroszewicza, połączona z bierzmowaniem, we wrześniu 1975 roku. Już wtedy trwała budowa obecnej plebanii (był przykryty parter i mury piętra).

Kiedy już kaplica była w miarę wyposażona i inne sprawy zabezpieczone, powstała myśl stałego budynku dla księdza. Nie można było mówić o plebanii, bo placówka nie była zatwierdzona przez władze państwowe, trzeba było kupić plac. Po poszukiwaniach, udało się dogadać z właścicielami obecnego placu pod plebanią, którzy mieszkali w Domaszowicach. Ustalono cenę 110 tysięcy za 48 arów. Zakupu dokonałem w maju 1975 roku. Równocześnie podjąłem starania o projekt budynku.  Budynek został zatwierdzony na dwie rodziny t.j. na mnie i moją mamę, żeby powiększyć metraż. Plac był na moje nazwisko (spisaliśmy się z tej działki i domu dopiero w 1984 roku).

Z końcem maja 1975, formalności rejentowe i budowlane zostały zatwierdzone i otrzymałem odpowiednie pozwolenia. 14. czerwca 1975 roku, rozpoczęła się budowa i gonitwa za materiałami.

Codziennie trzeba było coś załatwiać. Budowa szła szybko i w 16. listopada 1975 roku, ks. bp dr Jan Gurda poświęcił gotowy do zamieszkania parter i mogłem już zamieszkać. Musiałem to czynić ze względu na groźbę zabrania budynku. Mimo nieskończonego budynku, zameldowałem się i przeżyłem zimę. Wiosną ruszyły dalsze prace wykończeniowe. Przy budowie pomagało bardzo dużo ludzi (w większości gratisowo). Wśród nich dwaj murarze: panowie  Henryk Adach i Stanisław Jakubczyk. Dzięki ofiarności i zaangażowaniu ludzi można było wiele dokonać. Trzeba tu koniecznie wspomnieć zaangażowanie pani Heleny Strząbała, która znała ludzi i wskazywała do kogo się zwracać i sama bardzo dużo pomagała ( zresztą to czyni do dziś).

Nie jestem dzisiaj w stanie wszystkich wymienić, ani dokładnie wszystko opisać. Zawsze dziękuję Bogu za zaangażowanie mieszkańców Dąbrowy. Niech im Bóg za wszystko stokrotnie wynagrodzi.

W sierpniu 1976 roku, planowałem wyjazd na krótki urlop, po którym chciałem dokończyć całkowite wyposażenie plebanii, jednak ks. bp ordynariusz skierował mnie do parafii w Tumlinie, gdzie miałem zastąpić ks. prob. kan. Bienia.

                                                                                         ks. mgr Wiktor Zapart

Kielce, dnia 17. stycznia 2013 r.

 

 

 

 

redakcja: Łukasz Kumor

poprawki: Paulina Gubała

 

12 IX 2011

 

Ks. Prał. Lucjan Skolik otrzymał nominację z rąk ks. bp. Kazimierza Ryczana Biskupa Kieleckiego do pełnienia funkcji proboszcza oraz dziekana dziekanatu Masłowskiego.

 

18 IX 2011

 

Dotychczasowy proboszcz parafii ks. Prał. Stefan Borowiec po 35 latach sprawowania urzędu przeszedł na zasłużoną emeryturę. Nowym proboszczem został ks. prał. Lucjan Skolik. Powitanie ks. prałata odbyło się w obecności byłego proboszcza naszej parafii, który przedstawił w ogłoszeniach sylwetkę nowego zarządcy parafii.

Nowy proboszcz urodził się w Piekarach Śląskich w 1949 r. Studia teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. W 1979 r. studiował teologię w Erfurcie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Stanisława Szymeckiego 18 XII 1982 r. W Kościele pełnił funkcję wikariusza w dwóch parafiach diecezji kieleckiej, potem przez 7 lat był prefektem w seminarium. Kolejne 5 lat kierował Wydziałem Duszpasterskim w kurii. W tym czasie wykładał teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach i w Świętokrzyskim Instytucie Teologicznym. Od VI 1998 do VII 2008 roku pełni funkcję zastępcy sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Ostatnie trzy lata spędził w Norwegii, gdzie pełnił najpierw funkcję kapelana u Sióstr Elżbietanek a następnie wikariusza generalnego diecezji Oslo. Ks. Skolik jest kapelanem honorowym i prałatem honorowym Jego Świątobliwości. W grudniu 2006 r. został odznaczony przez Prezydenta RFN Krzyżem zasługi RFN. Jest autorem kilkunastu publikacji i tłumaczem eseju „Thesen zu einer trinitarischen Ontologie” (2003).

 

2 X 2011

 

Niedziela. Dzień Seminaryjny w naszej parafii. Gościliśmy diakona Dariusza Węgrzyna.

Podczas Mszy Świętej, poprzez głoszone Słowo Boże diakon Dariusz starał się nam wszystkim przybliżyć tajemnicę powołania kapłańskiego i opowiedział przy tej okazji o swojej drodze powołania.

Razem z diakonem Dariuszem modliliśmy się o nowe powołania do służby Bożej w Kościele. Modlitwą i ofiarą staraliśmy się wspierać Wyższe Seminarium Duchowe w Kielcach, prosząc o Boże Błogosławieństwo dla Ks. Rektora, Profesorów oraz Alumnów i Kleryków naszego Seminarium.

Diakon Dariusz w swoim imieniu, a także w imieniu Ks. Rektora serdecznie podziękował całej naszej Wspólnocie Parafialnej, za dar modlitwy oraz materialnego wsparcia, dzięki któremu nasze Seminarium może właściwie spełniać swoją misję i zadanie przygotowania tych, których Pan Jezus powołał i którzy radośnie odpowiedzieli na Jego wezwanie. Podczas dnia seminaryjnego na potrzeby tej uczelni zebraliśmy sumę 2026 zł. Mieliśmy także okazję, do nabycia czasopisma „OBECNI”, wydawanego już od kilku lat przez WSD w Kielcach.

 

6 X 2011

 

Proboszcz odwiedził chorych w ich domach, a o 11. 30 odprawiona została Msza Święta dla chorych sprawnych ruchowo.

 

27 XI 2011

 

Pierwsza Niedziela Adwentu. W dni powszednie były odprawiane Msze święte roratnie. Licznie uczestniczyły w nich także dzieci naszej parafii, które przychodziły do kościoła z lampionami. Na Mszę św. przychodziło od 25 do 45 dzieci. Do szkoły podstawowej znajdującej się w Naszej Parafii uczęszcza 90 uczniów. Msze roratnie poprzedzone były procesją z lampionami wokół kościoła. Podczas Mszy roratnych ks. Proboszcz wyjaśnił dzieciom znaczenie Adwentu.

 

11 XII 2011

 

W dniach od 11 do 13 XII odbyły się w naszej parafii rekolekcje adwentowe, które poprowadził ks. Witold Świąder, który w swoich naukach rekolekcyjnych przybliżał nam postać Matki Bożej, a jednocześnie zachęcał do całkowitego zaufania i zawierzania Jej naszych spraw, naszego życia. Podkreślał, że to Ona, Matka Najświętsza, jest najprostszą i najdoskonalszą drogą do Jej syna, Jezusa Chrystusa. To przez ręce Maryi możemy wyprosić wszelkie potrzebne nam łaski. To Ona, nasza Matka, chroni nas przed wszelkim złem i niebezpieczeństwem. Był to bardzo owocny czas łaski, czas refleksji, czas odnowienia naszych relacji z Matką Boża i Jezusem Chrystusem.

 

14 XII 2011

 

Parafianie licznie przystąpili do sakramentu pokuty i pojednania. Spowiedzi słuchali również księża z naszego masłowskiego dekanatu.

 

I 2012

 

27 XII 2011 roku, rozpoczęły się wizyty duszpasterskie w naszej parafii zwane „kolędą”.

 

12 II 2012

 

Ks. Proboszcz przedstawił sprawozdanie z kolędy, która zakończyła się w poniedziałek 30 I. Podczas wizyty duszpasterskiej ks. Proboszcz odwiedził ponad 500 rodzin naszej parafii. Zaledwie kilka rodzin odmówiło przyjęcia duszpasterza. Codziennie ks. Proboszcz odwiedzał średnio 19 rodzin, u których gościł po 20- 30 min, co średnio daje ok. 7 godzin spotkań. Ks. Proboszcz serdecznie podziękował za szczere przyjęcie, za otwartość, za przedstawianie problemów parafii, a także za ofiarność.

 

1 II 2012

 

W pierwszą środę miesiąca odbyło się w naszej Parafii spotkanie dla młodzieży. Rozpoczęło się ono Mszą św. o godz. 19.00 W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 osób. Po Mszy św. odbyło się półgodzinne spotkanie z młodzieżą, na którym młodzież wraz z duszpasterzem omawiała możliwości i perspektywy pracy duszpasterskiej zwłaszcza z młodzieżą.

 

11 II 2012

 

Z okazji XX Światowego Dnia Chorego odbyła się Msza św. dla chorych sprawnych ruchowo.

We Mszy św. uczestniczyło czterdzieści osób. Podczas Mszy św. ks. Proboszcz udzielił Sakramentu chorych dwudziestu siedmiu wiernym.

W ubiegłym tygodniu ks. Proboszcz odwiedził ośmiu chorych w domach. Dwóm z nich udzielił sakramentu chorych.

 

11 III 2012

 

Po Mszy św. przeprowadzona została zbiórka do puszek na potrzeby misyjne, realizowane przez Fundację „Ad gentes”, działającą przy Konferencji Episkopatu Polski.

 

16 III 2012

 

Mieszkańcy naszej parafii odbyli Pielgrzymkę do Sanktuarium na Świętym Krzyżu gdzie została odprawiona Droga Krzyżowa, która miała charakter ekspiacyjny za grzechy nas wszystkich oraz była przygotowaniem do rekolekcji wielkopostnych. Po zakończeniu Drogi Krzyżowej, ok. godz. 20.00, odprawiona została Msza św. w Bazylice Relikwii Drzewa Krzyża Świętego oraz odbyła się adoracja Relikwii. W pielgrzymce wzięło udział ponad 100 osób z naszej parafii.

 

17 III 2012

 

Radni i Rada Sołecka, z inicjatywy Pana Dolezińskiego, podjęli trud odnowienia niektórych przydrożnych krzyży, znajdujących się na terenie naszej parafii. Parafianie złożyli ofiarę na ten cel, dzięki czemu odnowione zostały dwa krzyże.

 

18 III 2012

 

W dniach 18-21 III 2012 roku Wspólnota Parafialna przeżywała doroczne rekolekcje wielkopostne. Poprowadził je ks. Adam Wilczyński, doktorant KUL-u. Rekolekcjonista skupił się w swoich rozważaniach na trzech tematach: potrzebie poznania siebie, możliwości poznaniu Boga i poznaniu bliźniego (na budowaniu relacji z bliźnim). Szczególnie piękne były nacechowane aktywnością spotkania z dziećmi oraz wieczorne nauki przeznaczone głównie dla młodzieży, w których uczestniczyli także dorośli.

Rekolekcje zakończyła w spowiedź wielkopostna (21 III), przygotowująca do zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

 

29 III 2012

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy Ks. Proboszcz odwiedził 12 obłożnie chorych, udzielając im sakramentów świętych, wręczył czasopismo „Apostolstwo chorych” i symboliczne Baranki wielkanocne.

 

23 III, piątek

 

O godz. 16.30 odbyła się Droga Krzyżowa przez Dąbrowę – Kolonię. Rozpoczęła się ona przy odnowionym z inicjatywy Radnych Sołectwa Dąbrowa Krzyżu znajdującym się na skrzyżowaniu Dąbrowy z drogą prowadzącą Na Osiedle. Zakończyła się ona Mszą św. w kościele. W nabożeństwie, przy pięknej wiosennej pogodzie, wzięło udział ok. 500 osób.

 

1 IV

Niedziela Palmowa. Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. W czasie każdej Mszy św. święcone były palmy. Przed sumą, której przewodniczył bp Marian Florczyk, przy krzyżu misyjnym, nastąpiło poświęcenie palm i procesjonalne wejście do kościoła i uroczysta Msza św.

 

4 IV

Pierwsza środa miesiąca to tym razem Wielka Środa. Wieczorem o godz. 19.00 odbyło się spotkanie dla młodzieży. Rozpoczęło się ono Mszą św., w której wzięło udział ok. 30 osób. W homilii ks. Proboszcz zwrócił uwagę na dramat zdrady Judasza, który z powodu rozpaczy nie potrafił wrócić do Jezusa i prosić Go wybaczenie, jak umiał to zrobić św. Piotr, po zaparciu się Mistrza. Po Mszy św. odbyło się spotkanie, na które kilka dziewcząt przygotowało ciastka. Omawiano na nim m.in. możliwość włączenia się młodych z naszej parafii w „Rajd dla Jezusa”, który na początek maja przygotowuje ruch „Oazowy” naszej diecezji.

 

5-7 IV 2012 Święte Triduum Paschalne

 

Wielki Czwartek – radosne święto ustanowienia Eucharystii i służącego jej Kapłaństwa. Po Mszy Wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy, gdzie można Go było adorować do godz.23:00.

Wielki Piątek – dzień Męki i Śmierci Zbawiciela. Nabożeństwo drogi krzyżowej zostało odprawione o godz. 17.00, a liturgia Męki Pańskiej rozpoczęła się po drodze krzyżowej. Po jej zakończeniu nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i adoracja do 23:00. W nabożeństwie wzięło udział bardzo wielu wiernych. Podczas adoracji Krzyża św. wierni składali datki na potrzeby chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej.

Wielka Sobota – dzień cichej adoracji Chrystusa w Grobie Pańskim, zgodnie z najstarszą tradycją Kościoła bez sprawowania jakiejkolwiek liturgii. Od 10:00 do 12:00, co pół godziny ksiądz proboszcz święcił pokarmy na wielkanocne stoły. Wieczorna liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się o 20:00. Po Eucharystii odbyła się uroczysta procesja rezurekcyjna.

 

9 IV

 

Jak co roku, mężczyźni i młodzieńcy z naszej parafii (ok. 50 osób) wzięli udział w tradycyjnym poświęceniu pól, któremu towarzyszyła modlitwa, radosne śpiewy pieśni wielkanocnych i wystrzały prochu. Cała ta ceremonia, w skrócie nosząca nazwę „Emaus”, zakończyła się – jak zwykle – Mszą św. w kościele, którą ks. Proboszcz odprawił o godz. 6.30 w intencji zmarłych uczestników tej tradycyjnej modlitewnej wędrówki po polach.

 

V

 

W maju, po Mszy wieczornej, odbywały się nabożeństwa majowe. Brało w nich udział regularnie ok. 100 osób – dzieci, młodzieży przygotowującej się do bierzmowania i dorosłych. W tym roku, za inspiracją „Małego Gościa Niedzielnego”, dzieci kolekcjonowały obrazki ptaków, które po zimie powróciły do Polski i w maju śpiewają ku czci Matki Boskiej, jak przypomina o tym jedna z pieśni maryjnych. Oprócz tego dzieci, młodzież i dorośli zbierali drobne datki – ustalono, że będzie to 10 groszy dziennie – na budowę studni dla mieszkańców Bomadi w Nigerii. Podczas tej „akcji” zebrano sumę 1.192 zł i 50 groszy, które przesłano do redakcji „Małego Gościa Niedzielnego”.

 

5 V

 

Podczas prac porządkowych w kościele okazało się, że zabytkowy obraz Matki Boskiej, znajdujący się w nawie bocznej, który dawno temu został przeniesiony z drewnianej kaplicy z XIX w., jest w znacznym stopniu uszkodzony przez robactwo i wymaga natychmiastowej opieki specjalistów. Kilka dni później został oddany do konserwacji.

 

26 V (sobota)

 

Jedenaścioro dzieci naszej parafii przystąpiło do I Komunii św. Z tej okazji kościół został odświętnie przybrany przez Panią Helenę Strzabała i rodziców dzieci. Uroczystość starannie przygotowana przez Panią Elżbietę Moskwa, katechetkę i Pana Damiana Kozła, organistę wraz ze scholą, miała spokojny i harmonijny przebieg. Na twarzach dzieci widać było skupienie i radość, zaś rodzicom towarzyszyła duma. Pod koniec Mszy dzieci otrzymały po małym bochenku chleba i kiści winogron, którymi częstowały swoich gości oraz parafian składających im życzenia. Na zakończenie uroczystości, po Mszy św., dzieci wraz ze wszystkimi obecnymi utworzyły krąg wewnątrz kościoła i trzymając się za ręce radośnie i żywiołowo śpiewały piosenkę: „Czy wy wiecie, że jesteście świątynią, świątynią, w której mieszka Święty Duch”.

 

28 V

 

W święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła odbył się odpust parafialny, który zgromadził sporą grupę wiernych, zwłaszcza na Mszy wieczornej. Kazania odpustowe wygłosił i sumę odpustową odprawił ks. kanonik Piotr Motyka, proboszcz z Masłowa.

 

2 VI

 

Odbyła się piesza pielgrzymka do Masłowa. Jej celem było upamiętnienie apostolskiej wizyty bł. Jana Pawła II w Kielcach w roku 1991. 50-ciu pielgrzymów, w wieku od 10 do 75 lat, przeszło trasę od naszego kościoła parafialnego do kościoła w Masłowie w półtorej godziny, maszerując przez Dąbrowę i dalej szlakiem turystycznym przez Górę Masłowską. Podczas marszu był czas na modlitwę, śpiewy i wymianę myśli na bieżące parafialne tematy. W kościele w Masłowie została odprawiona Msza św., którą odprawiali: ks. Leszek Struzik, proboszcz z Wiśniówki, ks. kanonik Piotr Motyka, proboszcz z Masłowa, ks. kanonik Józef Żóltak, emerytowany proboszcz z Brzezinek i ks. Lucjan Skolik, nasz duszpasterz. W homilii ks. prał. Skolik przypomniał kilka wybranych tematów z nauczania Jana Pawła II, którego nazwał Wielkim, zwracając szczególną uwagę na sprawę Chrystusa Odkupiciela człowieka i Miłosierdzia Bożego. Po Mszy św. miało miejsce ucałowanie relikwii bł. Jana Pawła II Wielkiego.

 

11 VI (poniedziałek)

 

Obchodziliśmy 146. rocznicę poświęcenia naszej drewnianej kaplicy malowniczo osadzonej wśród pięknych starych lip. Msza św. zgromadziła ok. 200 osób. Mszę św. koncelebrował wraz z naszym proboszczem, ks. prał. Stefan Borowiec, poprzedni proboszcz. Podczas homilii ks. Skolik zwrócił uwagę na konieczność poznawania i przypominania historii, która pomaga w zrozumieniu współczesności i własnej tożsamości. Na twarzach uczestników Eucharystii widać było skupienie i wzruszenie, gdyż wielu spośród nich w tej kaplicy przyjmowało sakramenty święte.

 

16 VI

 

45 młodych ludzi przyjęło sakrament bierzmowania, którego udzielił bp. Kazimierz Gurda. Po 15 minutach „egzaminu”, który przeprowadził Ks. Biskup, kandydaci podeszli do swoich rodziców, prosząc ich o wybaczenie wszelkich młodzieńczych „potknięć” i o błogosławieństwo. Podczas homilii Biskup nawiązał do kilku myśli bł. Jerzego Matulewicza, przypominając, że był on klerykiem a potem profesorem naszego seminarium duchownego. Uroczystość miała naprawdę radosny charakter i nie była wolna od chwil wzruszenia malującego się na twarzach wielu jej uczestników.

 

28 VI (wtorek)

 

Z konserwacji powrócił obraz Matki Boskiej. Jego obecność natychmiast została zauważona przez kilkadziesiąt osób, które były na Mszy św. Zaraz też po Mszy na modlitwie wokół Matki Boskiej zgromadziła się gromadka wiernych. Po modlitwie z zainteresowaniem posłuchali oni kilku wyjaśnień Proboszcza na temat stanu obrazu i procesu jego konserwacji oraz potrzeby zaopatrzenia obrazu w nowe ramy i wykonanie nowego ołtarza (dotychczasowy jest w fatalnym stanie, zniszczony przez robaki).

 

29 VI

 

W uroczystość Apostołów Piotra i Pawła w intencji uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 została odprawiona Msza św. na zakończenie roku szkolnego. Po Mszy dzieci udały się do szkoły, by odebrać świadectwa, owoc ich całorocznej pracy.

Redakcja poniższej kroniki: p. Paulina Gubała

STYCZEŃ

1 I 2014

Pierwszy dzień Nowego Roku dedykowany Świętej Bożej Rodzicielce Maryi, przeżyliśmy na mszach świętych o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 16.00. Po Sylwestrze ludzi było nieco mniej na mszach. W wygłoszonej homilii, ksiądz proboszcz nawiązał do orędzia papieża Franciszka na przypadający 1. stycznia Światowy Dzień Pokoju. Papież uznał w nim braterstwo za podstawę pokoju. Drugim źródłem idealnie wpisującym się do obranej tematyki była ewangelia według św. Łukasza 2, 8-21, kończąca oktawę Narodzenia Pańskiego.

 

6 I 2014

Święto Trzech Króli bliżej w chrześcijaństwie znane jest jako Uroczystość Objawienia Pańskiego czyli Epifanii. Od 1. stycznia 2011 obchodzony jest w Polsce znowu jako dzień wolny od pracy.  W naszej parafii msze święte obowiązywały jak w każdą niedzielę. Liturgii przewodniczył ksiądz Proboszcz oraz często zapraszany i goszczony ks. prał. Stefan Borowiec. W czasie każdej mszy świętej księża święcili kredę, kadzidło i mirrę, które spakowane w maleńkie paczuszki przygotowały dzieci Szkoły Podstawowej nr 4. Składano przy tej okazji drobne ofiary. Zebrano 471 zł. Dzieci wzięły w ten sposób udział w akcji pomocy dla dzieci z Afryki Środkowej.

LUTY

2 II 2014

W tym dniu obchodzone jest święto Matki Boskiej Gromnicznej. Na sumie, wierni przynieśli świece, które zostały poświęcone, a następnie wzięli udział w liturgii. Ponadto po każdej mszy świętej, z racji obchodów dnia osób konsekrowanych, zebrane zostały ofiary pieniężne do puszek na potrzeby klasztorów kontemplacyjnych. Zebrano 930 zł, które przekazano do kurii diecezjalnej.

O godz. 17.00, odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu trzech zaproszonych zespołów: „Wilkowianie” z Wilkowa, „Kopcowianki” z Woli Kopcowej i „Dąbrowianki”, oraz dziecięcej i młodzieżowej scholi naszej parafii, prowadzonej przez naszego organistę pana Damiana Kozła. Zespoły ubrane w świętokrzyskie stroje ludowe wyśpiewały kilkanaście kolęd i pastorałek w akompaniamencie grającego na akordeonie pana Wojciecha Mazurczaka. Natomiast schola wykonała szereg utworów w języku polskim i jeden po rosyjsku. Licznie zgromadzeni goście, zarówno parafianie jak i reprezentacja władz gminy Masłów, w tym wójta, pana Ryszarda Pazyry, byli zachwyceni prezentacją zespołów. Nad przebiegiem koncertu czuwał lektor pan Piotr Zawadzki, który m.in. czytając wiersze ks. Jana Twardowskiego, wprowadził wszystkich w żywą jeszcze atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Fragmenty z transmisji koncertu można zobaczyć na stronie internetowej www.tv.maslow.info.pl

 

5 II 2014

O godz 18.30, dzieci i młodzież z naszej parafii wzięły udział w kolejnym spotkaniu modlitewnym, jak w każdą pierwszą środę miesiąca.

11 II 2014

     Światowy Dzień Chorego. O godz. 11.00, odbyła się w naszym kościele Msza dla chorych sprawnych ruchowo. Przed mszą wierni skorzystali z możliwości spowiedzi.

 

16 II 2014

     Po Mszy porannej, wierni zgromadzili się na 4-minutowej katechezie multimedialnej w kaplicy Matki Boskiej. Katecheza dotyczyła sensu życia człowieka i roli jaką pełni w nim Bóg.

 

18 II 2014

     Po Mszy świętej popołudniowej, w sali katechetycznej odbyło się spotkanie modlitewn-formacyjne dla członkiń żywego różańca.

 

22 II 2014

     Na życzenie uczestników ostatniego spotkania młodych (tj. 5 II 2014), od godz. 18.30 do 20.30 odbyła się zabawa karnawałowa. Wzięło w niej udział 20 osób.

 

23 II 2014

   W naszej parafii niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu. W ramach ogłoszeń parafialnych, ksiądz proboszcz dokonał podsumowania wizyt duszpasterskich rozpoczętych w grudniu ubiegłego roku. Swoimi obserwacjami m.in. na temat stanu duchowego w parafii,  podzielił się z wiernymi.

 

MARZEC

2 III 2014

     Po Mszach świętych, w kaplicy Matki Boskiej odbyła się kolejna 4-minutowa katecheza dla wiernych. Tematem rozważań była dusza człowieka.

 

5 III 2014

Środa Popielcowa. O godz. 9.00 i 17.00 odbyły się Msze święte z posypaniem głów popiołem. W sali pod kościołem wierni wzięli udział w pokazie filmu „Cristiada”. Rozpoczęto tym samym okres adwentowy.

 

7 III 2014

    Pierwszy piątek miesiąca. Wierni skorzystali z możliwości spowiedzi od godz 16.30. Przed mszą odbyła się Droga Krzyżowa z udziałem dzieci i dorosłych. Po Mszy św. wszyscy  uczestniczyli w adoracja Najświętszego Sakramentu.

9 III 2014,  I Niedziela Wielkiego Postu

Po Mszach św. o godz. 8.00, 10.00 i 12.00 odbyła się katecheza multimedialna. Wierni zostali poinformowani o możliwości zabrania z przedsionka kościoła „Planu Ćwiczeń Wielkopostnych” w wersji papierowej lub skorzystania z wersji elektronicznej umieszczonej na naszej stronie internetowej w zakładce Wielki Post. Jak co roku dzieci z naszej parafii będą mogły wziąć udział w zbiórce pieniężnej do kartonowych puszek na „Jałmużnę postną”. Akcji patronuje Caritas Kielce. Puszki będą później złożone podczas Mszy w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Dzieci mogą odbierać puszki z naszej zakrystii. Dorośli również mogą złożyć swoje ofiary postne do skarbony umieszczonej w przedsionku kościoła lub przekazać 1 % podatku na cele charytatywne.

 

12 III 2014

W spotkaniu modlitewno-formacyjnym o godz 17.40, wzięły udział członkinie żywego różańca.

 

13 III 2014

O godz. 16.15 odbyło się spotkanie formacyjne ministrantów.

 

14 III 2014

Jak co piątek w naszej parafii odbyła się Droga Krzyżowa o godz. 17.00 w której  licznie uczestniczyli nasi parafianie. Po niej odprawiona została Msza św.

 

16 III 2014, II Niedziela Wielkiego Postu

Modlimy się w tym dniu za misjonarzy i za misje. Z tej okazji uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej zbiórce pieniężnej na potrzeby Kościoła.

Parafianie zostali poinformowani o powstającej przy naszej parafii sekcji tenisa stołowego dla początkujących, którą poprowadzi pan Bronisław Kurzak, nasz parafianin. Zainteresowani zaproszeni są na spotkanie organizacyjne w najbliższą środę, 19 marca, po Mszy św. w sali pod kościołem.

 

20 III 2014

Kolejne spotkanie ministrantów odbyło się o godz. 16.15.

 

23 III 2014,  III Niedziela Wielkiego Postu

Po każdej Mszy świętej parafianie wzięli udział w adoracji Najświętszego Sakramentu.

Zbiórka na potrzeby misyjne Kościoła przeprowadzona w ubiegłą niedzielę tj. 16 marca,  przyniosła kwotę 700 zł., którą przekazano na konto zespołu „Ad gentes”, zajmującego się koordynacją pomocy misjom.

Trwają zapisy dla chętnych chcących wziąć udział w Drodze Krzyżowej na Św. Krzyżu dnia 4 kwietnia. Wyjazd autokarem sprzed kościoła o godz. 17.30, powrót ok. 21.30. Koszt pielgrzymki 15 zł od osoby.

 

28 III 2014

O godz. 17.00 wierni wzięli udział w piątkowej Drodze Krzyżowej oraz uczestniczyli we Mszy św.

 

30 III 2014, IV Niedziela Wielkiego Postu

Msze św. jak w każdą niedzielę, a po nich parafianie uczestniczyli w katechezie. Jej temat brzmiał: Co to jest Wiara?

 

31 III 2014

W związku ze zmianą czasu na letni, godziny nabożeństw ulegną przesunięciu na godz. 18.00, natomiast Droga Krzyżowa rozpoczynać się będzie o godz. 17.30.

 

KWIECIEŃ     

2 IV 2014

Jak w co pierwszą środę miesiąca odbyło się spotkanie parafialne dzieci i młodzież po mszy o godz. 18.00.

 

4 IV 2014

Odbyła się zapowiadana wcześniej pielgrzymka parafian do Bazyliki na Świętym Krzyżu. Wierni przeszli Drogę Krzyżową od pomnika Katyńskiego ok. godz. 18.00, potem odbyła się Msza święta ok. godz. 20.00. Pielgrzymka zakończyła się o godz. 21.30. Wzięło w niej udział 100 osób.

W naszej parafii był to również pierwszy piątek miesiąca. Ksiądz udzielał spowiedzi od godz. 17.00.

 

6 IV 2014

Wielkopostne odwiedziny chorych naszej parafii rozpoczęły się o godz. 8.30.

W dniach od 6-9 IV 2014 roku wspólnota parafialna przeżyła rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. dr Jan Nowak, wykładowca homiletyki WSD w Kielcach. Temat rekolekcji brzmiał: „Wokół chrześcijańskiej nadziei”. W niedzielę nauki udzielane były podczas Mszy św., natomiast w poniedziałek i wtorek w czasie liturgii o godz. 9.00, 10.30- z nauką dla dzieci, 17.00 i 19.00. Środa była dniem spowiedzi dla parafian od godz. 9.00 do 11.00 oraz od 16.00 do 19.30. Komunię świętą udzielano co pół godziny. Po spowiedzi dla dzieci o godz. 10.30 odbyła się projekcja filmu „Cristiada”, a o godz. 19.00 medytacja filmowa nad Męką Pańską.

 

11 IV 2014, piątek

Droga Krzyżowa ulicą Warszawską rozpoczęta przy posesji Państwa Jamrozików o godz. 16.30 przeszła do kościoła gdzie zakończona została Mszą świętą. Wzięło w niej udział ponad 100 wiernych z naszej parafii.

     

13 IV 2014

Niedziela Palmowa rozpoczęła Wielki Tydzień. Przed sumą, przy krzyżu misyjnym nastąpiło poświęcenie palm i procesyjne wejście do kościoła. Uroczystość zakończyła Msza święta.

 

14 IV 2014, Wielki Poniedziałek

Dzień przedświątecznych odwiedzin chorych naszej parafii. Początek wizyt od godz. 8.30 od Dąbrowy-Kolonii.

 

17 IV-19 IV 2014, Święte Triduum Paschalne

Wielki Czwartek. Po Mszy świętej o godz. 18.00, zwaną Mszą Wieczerzy Pańskiej, Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy, gdzie można go było adorować.

Wielki Piątek. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej zostało odprawione o godz. 18.00, a następnie wierni uczestniczyli w Liturgii Męki Pańskiej. Podczas adoracji Krzyża świętego licznie zgromadzeni parafianie składali ofiary na potrzeby chrześcijan z Ziemi Świętej. Po  zakończonej liturgii, przeniesiono Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego.

Wielka Sobota. Dzień bez sprawowania liturgii. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny odbywało się co pół godziny od 10.00 do 12.00. Wieczorem o godz. 20.00 odprawiona została liturgia Wigilii Paschalnej z procesją rezurekcyjną.

 

20 IV 2014, Wielkanoc

Niedziela Wielkanocna. Msze święte jak w każdą niedzielę o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 16.00.

       

21 IV 2014, Poniedziałek Wielkanocny

Dzień rozpoczął się tradycyjnym poświeceniem pól z udziałem mężczyzn i chłopców z naszej parafii. Ceremonia zwana „Emaus” zakończyła się Mszą św. o godz. 6.30.

Nie było tego dnia Mszy św. o godz. 8.00 i 16.00.

     

27 IV 2014

Niedziela Miłosierdzia Bożego. Po każdej liturgii zbierano ofiary do puszek na cele charytatywne, z okazji obchodzonego 70. tygodnia miłosierdzia.

Był to również dzień szczególnie ważny dla katolików na całym świecie z powodu kanonizacji dwóch papieży Jana XXIII i naszego papieża bł. Jana Pawła II. Msza święta kanonizacyjna odprawiona została przez papieża Franciszka w Watykanie o godz. 10.00. Papież uznał Jana XXIII za papieża pokoju, a Jana Pawła II za papieża rodzin. Z racji uroczystego dnia, nasi parafianie udekorowali swoje domy flagami i wizerunkami nowych świętych.

MAJ

1 V 2014

Rozpoczęliśmy nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej. Były odprawiane przed Mszą św. w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedziele o  godz. 15.30.

3 V 2014

W uroczystość Matki Boskiej Królowej Polski, obchodziliśmy rocznice ustanowienia Konstytucji III Maja. Msze św. odprawiane były jak w każdą niedzielę.

4 V 2014,   III Niedziela Wielkanocna

Na Mszy św. o godz. 10.00 dzieci złożyły swój dar ołtarza w postaci kartonowych skarbonek wielkopostnych. Podczas Wielkiego Postu składamy do nich ofiary na „Jałmużnę Postna”. Na 25 rozdanych skarbonek w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, wróciło 16. W sumie dzieci zebrały 600 zł 11 gr. Pieniądze zostały przekazane na cele charytatywne dla chorych dzieci i dorosłych.

5 V 2014

Odbył się parafialny dzień chorych. Ksiądz proboszcz odwiedził 9 chorych.

7 V 2014

Odbyło się spotkanie młodzieży w którym wzięło udział 10 młodych ludzi.

11 V 2014,  IV Niedziela Wielkanocna

Harcerze z Masłowa przeprowadzili w naszej parafii kwestę na pomnik św. Jana Pawła II, który ma zostać ustawiony przed kościołem parafialnym w Masłowie. Przyniosła ona kwotę 1.343 zł.

18 V 2014V Niedziela Wielkanocna

W Konkursie Biblijnym Diecezji Kieleckiej nasi młodzi parafianie zajęli bardzo dobre miejsca. Wśród klas gimnazjalnych: I miejsce zajęła Alina Staszewska. Na poziomie uczniów szkół podstawowych IV miejsce- Małgorzata Staszewska a miejsce VII uzyskał Wojciech Machowski. W konkursie brało udział ok. 700 uczniów.

30 V 2014

W ramach przygotowań do XXXI Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016 roku w naszym kościele o godz. 19.00, odbyło się modlitewne czuwanie młodzieży „Wieczór z Emmanuelem”. W modlitewnym czuwaniu wzięło udział nieco ponad 60 osób z kilku dekanatów kieleckich. Z naszej parafii czuwało 19 młodych ludzi.

 

CZERWIEC

 

1 VI 2014,  Niedziela, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Obchodziliśmy razem z księdzem magistrem Wiktorem Zapartem 55. rocznicę jego święceń kapłańskich. Podczas mszy św. o godz. 12.00 przedstawiciele wiernych wręczyli jubilatowi kwiaty i złożyli życzenia dalszej owocnej posługi kapłańskiej w zdrowiu i łasce Bożej. Ksiądz Zapart podziękował za pamięć parafianom i swoim następcom ks. prał. S. Borowcowi i ks. proboszczowi L. Skolikowi.

Tego dnia przypadło również VII z kolei Święto Dziękczynienia. Po każdej mszy św. ministranci zbierali do puszek ofiary na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wotum Narodu Polskiego za odzyskaną niepodległość.

4 VI 2014,  Środa

Parafialny dzień chorych. Początek odwiedzin od godz. 8.30 od Dąbrowy Kolonii.

7 VI 2014Sobota

Piesza pielgrzymka parafian do Masłowa z okazji 23. rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Kielcach rozpoczęła się po krótkiej modlitwie w naszym kościele o godz. 10.00. W pielgrzymce wzięły udział 23 osoby. Pielgrzymka zakończyła się mszą św. o godz. 12.00 w kościele parafialnym w Masłowie.

8 VI 2014,  Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Po zakończeniu każdej mszy św. odbyła się zbiórka pieniężna na pomoc dla ofiar kataklizmu, który dokonał zniszczeń w Serbii, Bośni i Hercegowinie.

Zbiórka na budowę Świątyni Opatrzności Bożej, przeprowadzona w ubiegłą niedzielę przyniosła kwotę 630 zł, które przekazaliśmy na wskazane konto.

9 VI 2014, Poniedziałek, Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Odpust parafialny w naszym kościele. Wierni uczestniczyli we mszach św. o godz. 8.00, 10.00 i 16.30. Podczas sumy odpustowej kazanie wygłosił ksiądz kan. Wiktor Zapart. Pogoda dopisała i po mszy odbył się festyn, w którym wzięły udział dzieci, młodzież i dorośli z naszej parafii. Dopisali też zaproszeni goście. Nie zabrakło również pań z zespołu „Dąbrowianki”, które nie tylko śpiewały ale włączyły się także w przygotowanie dań regionalnych takich jak żurek, grochówka, chleb ze smalcem, wypieki i wiele innych. Najszybciej zniknęły świetne ciasteczka przygotowane głównie przez członkinie Wspólnot Różańcowych ale i inne przysmaki błyskawicznie zostały zjedzone, ku uciesze Pań, które je przygotowały. Swoje stoisko prezentowali goście m.in. z Wodociągów Kieleckich i Sanepidu. Umiejętności ratownicze i sprzęt prezentowali strażacy i służba medyczna pogotowia ratunkowego. Dzieci brały udział m.in. w loteriach fantowych, strzelaniu z łuku, mini wyścigach samochodowych, konkursie wiedzy o św. Janie Pawłem II. Festyn zakończył się ok. godz. 20.00. Zdjęcia z uroczystości i festynu można obejrzeć na naszej stronie internetowej pod zakładką Galeria.

15 VI 2014, Niedziela, Uroczystość Najświętszej Trójcy

Ksiądz proboszcz podziękował osobom, które pomagały w zorganizowaniu festyny parafialnego oraz wszystkim  jej uczestnikom. Podczas festynu zebrano ponad 2478 zł., które zostały przekazane na potrzeby naszego kościoła.

Zbiórka do puszek dla ofiar kataklizmu przeprowadzona w ubiegłą niedzielę, przyniosła sumę 665 zł, które zostały przekazane na konto Caritas Diecezji Kieleckiej.

19 VI 2014, Niedziela, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Msze św. odprawione zostały o godz. 8.00, 10.00 i 12.00. Po mszy o godz. 10.00 odbyła się procesja Bożego Ciała, która przeszła od kościoła przez Starą Wieś, ul. Północną i Szybowcową, a zakończyła się na placu kościelnym, gdzie ks. prałat Stefan Borowiec wygłosił okolicznościowe kazanie. Parafianie jak co roku przygotowali cztery pięknie przyozdobione ołtarze.

22 VI 2014, Niedziela

Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim biorącym udział w procesji Bożego Ciała za trud i wkład włożony w przygotowania do uroczystości. W ogłoszeniach parafialnych podsumował dotychczasowe prace poczynione w kościele i plebani. Zapowiedział dalszą część niezbędnych prac. Poinformował wiernych o planach wyjazdu formacyjno-wypoczynkowego dzieci i młodzieży z naszej parafii do Gąsek w czasie wakacji i o potrzebnych funduszach na ten cel.

25 VI 2014

W sali katechetycznej obok kościoła o godz. 15.00, obyło się spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci wyjeżdżających do Gąsek.

26 VI 2014, Czwartek

O godz. 18.00 sprawowana została msza św. kończąca oktawę Bożego Ciała. Wierni przynieśli wianki, które zostały poświęcone. Wszyscy uczestniczyli w procesji wokół kościoła.

27 VI 2014, Piątek,  Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Koniec roku szkolnego, rozpoczął się tym samym okres wakacyjny dla dzieci i młodzieży szkolnej. Z tej okazji odbyła się msza św. o godz. 9.00, z udziałem dzieci, rodziców i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 4.

29 VI 2014, Niedziela, Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Msze św. jak w każda niedzielę. Ks. Proboszcz przypomniał, że zwyczajowo ofiary zebrane podczas dzisiejszej niedzieli przeznacza się na potrzeby Stolicy Apostolskiej.

 

LIPIEC/SIERPIEŃ

4 VII 2014, Piątek

Pierwszy piątek miesiąca. Wierni skorzystali z możliwości spowiedzi pół godziny przed mszą świętą o godz. 18.00.

6 VII 2014, Niedziela

W niedziele tę, jak co miesiąc,  odbyła się po każdej mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.

13 VII 2014, Niedziela

Ksiądz proboszcz poinformował o mającej się odbyć XXXIII Kieleckiej Pielgrzymce na Jasną Górę w dniach 6-13 sierpnia. Karty zgłoszeniowe dla uczestników były do odebrania w zakrystii.

Zainteresowanych treścią  ubiegłorocznego sprawozdania nadesłanego przez Polską Sekcję Papieskiego Dzieła „Pomoc Kościołowi w potrzebie”, które również wspieramy, ks. Proboszcz odesłał do tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła.

27 VII 2014, Niedziela

Po mszach św. o godz. 10.00 i 12.00, na przykościelnym parkingu poświęcono pojazdy mechaniczne z racji wspomnienia św. Krzysztofa w dniu 25 lipca. Przy tej okazji zebrane zostały drobne ofiary, które przekazano dla organizacji „Miva Polska – środki transportu dla misjonarzy”.

1 VIII 2014, Piątek

Pierwszy piątek miesiąca oraz miesiąc modlitw za naszą Ojczyznę i naród. Spowiedź odbyła się przed mszą św. o godz. 18.00. W ten dzień można było zyskać odpust tzw. porcjunkuli pod zwykłymi warunkami. O genezie i bogatej tradycji tego odpustu przypominał ks. Proboszcz w ubiegłą niedzielę.

3 VIII 2014, Niedziela

Podczas akcji „Niesiemy Chrystusa na koniec świata” zorganizowanej w ubiegłą niedzielę ofiary złożone przy okazji poświęcenia pojazdów przyniosły sumę 485 zł. Pieniądze zostały przekazane na konto organizacji „Miva Polska” na zakup środków transportu dla misjonarzy. Organizacji patronuje Konferencja Episkopatu Polski.

10 VIII 2014, Niedziela

Msze św. jak w każda niedzielę. Szczególną modlitwą objęliśmy pielgrzymów, którzy 13 sierpnia mają dotrzeć na Jasną Górę.

15 VIII 2014, Piątek, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwana świętem Matki Boskiej Zielnej.

W tym dniu obchodziliśmy rocznicę „Cudu nad Wisłą”. Na mszy św. o godz. 12.00 pobłogosławione zostały zioła i kwiaty przyniesione przez parafian.

17 VIII 2014, Niedziela

W zakrystii można zaopatrywać się w kalendarze misyjne na rok 2015. Ofiary będą finansowym wsparciem dla potrzeb misyjnych Kościoła.

24 VIII 2014, Niedziela

Po mszach świętych uczestniczyliśmy w adoracji Najświętszego Sakramentu.

21, 22 VII 2014, Czwartek/Piątek

Odbyła się pielgrzymka dla grupy ministrantów, podczas której odwiedziliśmy grób św. Wojciecha w Gnieźnie, osadę Biskupin, erem ojców Kamedułów w Bieniszewie, gdzie w 1003 r. śmierć poniosło 5 Pierwszych Męczenników Polskich, Sanktuarium w Licheniu, klasztor w Niepokalanowie, muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, grób bł. Jerzego Popiełuszki i Uniwersytet im. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pielgrzymka była kontynuacją małej szkoły modlitwy, którą mieliśmy z dziećmi i młodzieżą w Gąskach na początku wakacji.

31 VIII 2014, Niedziela

Z racji częstych awarii nagłośnienia w naszym kościele, wymienione zostały mikrofony w prezbiterium, co wiązało się z wydatkiem 1.800 zł. Naprawa przyniosła poprawę jakości nagłośnienia. Ponadto rozpoczęły się prace związane z uporządkowaniem odwodnienia przy budynku sali katechetycznej i toalet. Remont wymusiła woda ściekająca z dachu, która spowodowała zawilgocenie i pęknięcie ściany.

 

WRZESIEŃ

1 IX 2014, Poniedziałek

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, odbyła się spowiedź dla dzieci z naszej parafii od godz. 8.15 oraz odprawiona została Msza św. w intencji dzieci, rodziców i nauczycieli.

3 IX 2014, Środa

Po przerwie wakacyjnej, reaktywowano wieczorne spotkania młodzieży w pierwsze środy miesiąca.

9 IX 2014, Wtorek

Po Mszy św. o godz. 18.00 poświęcono tornistry dzieci klasy pierwszej. Po Mszy, ok. godz. 18.45 odbyło się również spotkanie rodziców dzieci, które brały udział w obozie liturgicznym w Gąskach. Tematem debaty była sytuacja współczesnej młodzieży.

13 IX 2014, Sobota

Grupa 49 osób udała się na pielgrzymkę autokarową na Jasną Górę. Wyjazd autokaru z przykościelnego kościoła nastąpił o godz. 6.30, pielgrzymi powrócili ok. 17.30. Na Jasnej Górze pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. przed cudownym obrazem oraz odprawili Drogę Krzyżową na Wałach. W drodze powrotnej pielgrzymi odwiedzili również sanktuarium Matki Boskiej w Leśniowie k/ Żarek.

14 IX 2014, Niedziela

Z okazji święta Podwyższenia Krzyża Świętego, po każdej Mszy św., wierni uczestniczyli w Adoracji Najświętszego Sakramentu.

21 IX 2014, Niedziela

Dzień szczególny dla naszej parafii, gdyż świętowaliśmy uroczystość poświęcenia naszego kościoła. Homilie na temat tajemnicy Kościoła wygłosił ks. dr Paweł Borto, który często gości w naszej parafii. Przy tej okazji ks. Proboszcz dziękował budowniczym kościoła za  trud i poświęcenie podczas jego wznoszenia.

24 IX 2014, Środa

Po Mszy św., o godz. 18.40 odbyło się spotkanie organizacyjne rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.

28 IX 2014, Niedziela

Niedziela modlitw o powołania do kapłaństwa. W naszej parafii był to dzień seminaryjny. Gościliśmy dwóch kleryków, którzy podzielili się z nami refleksją nad tajemnicą swojego powołania. Tace zbierane podczas Mszy św. zostały przekazane na potrzeby Wyższego Kieleckiego Seminarium Duchownego.

30 IX 2014, Wtorek

Odbyło się spotkanie formacyjne ministrantów.