2021.05.24 – Odpust parafialny

Tekst i zdjęcia: Anna Mazur
W dniu 24 maja 2021 roku w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny w naszej parafii przeżywaliśmy odpust parafialny. Eucharystii przewodniczył ksiądz Krzysztof Tkaczyk – wikariusz parafii w Leszczynach; wygłosił on też homilię. W liturgii słowa usłyszeliśmy opis zawarty w Biblii trzech scen przedstawionych na mozaikach w prezbiterium: grzech pierworodny, oczekiwanie na zesłanie Ducha Świętego uczniów i Maryi oraz uczynienie Maryi Matką św. Jana i całego Kościoła. W homilii ksiądz Krzysztof wskazał na Maryję jako Matkę, której każdy człowiek jak i cała ludzkość potrzebuje, a co każdy z nas rozumie kim w życiu jest matka niezależnie ile mamy lat. Matka daje życie, nawet jeśli są wokół ludzie, którzy nie chcą tego życia, to jednak matka potrafi z miłości przezwyciężyć trudności, czego dobrym przykładem jest Maryja.
W modlitwie otaczaliśmy całą rodzinę naszej parafii polecając ją Matce Kościoła w czasie litanii Loretańskiej, z Chrystusem Eucharystycznym w procesji obeszliśmy świątynię, by na zakończenie w hymnie Te Deum uwielbić Boga za Jego wielkie dzieła, w których szczególne miejsce zajmuje Maryja.