2018.03.25 – Niedziela Palmowa oraz Triduum Paschalne 2018

W niedzielę 25 marca rozpoczęliśmy Wielki Tydzień – będziemy przeżywać
największe tajemnice naszej wiary: mękę, śmierć i zmartwychwstanie
Chrystusa. W Niedzielę Palmową wiwatowaliśmy na cześć wjeżdżającego na
osiołku do Jerozolimy Chrystusa. Chcemy towarzyszyć Mu w ostatnich
dniach ziemskiego życia i razem z Nim przechodzić z naszych śmierci do
Nowego Życia.

W Wielki Czwartek nasze myśli biegły do Wieczernika, gdzie w czasie
Ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanowił sakramenty Eucharystii i
Kapłaństwa. Dzięki nim nasze życie wiary może wzrastać – bo karmiąc się
małym kawałkiem chleba przemienionym mocą Ducha Świętego w Ciało
Chrystusa doświadczamy największego daru jaki jest nam dany w Kościele.
Eucharystia jest sercem Kościoła, jest źródłem i szczytem naszego życia
– gdzie sam Bóg daje nam się poprzez ręce kapłanów. Razem z Chrystusem
czuwamy w Ogrodzie Oliwnym w Ciemnicy – rozważając cierpienie i wielką
miłość, jaką nam okazał.

 

Ciemnica:

Grób: