Pogrzeb

O pogrzebie wg Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

 

„Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia, dopełnieniem jego nowego życia rozpoczętego na chrzcie, wzmocnionego przez bierzmowanie i karmionego Eucharystią, będącą antycypacją uczty niebieskiej. Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, naszą jedyną nadzieją; chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, ‘opuszcza ciało i staje w obliczu Pana’ (1 Kor 5,8”) (KKKK 354).

 

„Obrzędy pogrzebu, mimo że uwzględniają sytuacje i tradycje różnych regionów, wyrażają paschalny charakter śmierci chrześcijańskiej w nadziei zmartwychwstania i sens łączności ze zmarłym, szczególnie przez modlitwę o oczyszczenie jego duszy” (KKKK 355).

 

„Obrzędy pogrzebu zawierają zazwyczaj cztery główne momenty: pozdrowienie wspólnoty słowami pocieszenia i nadziei, liturgia słowa, Ofiara eucharystyczna i pożegnanie zmarłego, w którym jego dusza polecana jest Bogu – źródle życia wiecznego, podczas gdy jego ciało zostaje złożone do grobu w oczekiwaniu na zmartwychwstanie” (KKKK 356).

 

„Poza wyróżnieniem, którego źródłem jest urząd liturgiczny albo święcenia, oraz poza honorami należnymi władzom świeckim stosownie do przepisów liturgicznych w obrzędach pogrzebowych nie należy okazywać szczególnych względów prywatnym osobom lub stanowiskom ani w ceremoniach, ani w zewnętrznej okazałości” (Obrzędy Pogrzebu dostosowane do zwyczajów polskich Katowice 1978, Wprowadzenie teologiczne i pastoralne p. 20).

 

Wskazania praktyczne

 

Przygotowanie pogrzebu rozpoczyna się w kancelarii parafialnej na podstawie aktu zgonu. Wtedy też następuje ustalenie zakresu obrzędów pogrzebowych oraz ich daty i godziny. Termin pogrzebu musi bowiem zostać skoordynowany z planami duszpasterskimi parafii, możliwościami duszpasterza oraz zakładu pogrzebowego. Wskazane jest najpierw telefoniczne zgłoszenie o pogrzebie celem ustalenia szybkiego spotkania w kancelarii parafialnej.