25. Niedziela zwykła

Ogłoszenia

Parafia NMP Matki Kościoła w Kielcach

Uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła

(30-to lecie)

(XXV Niedziela zwykła)

18.09.2022

 

Poniedziałek 19 września.

18.00 1) za + Rafała Błońskiego – od rodz. Jakóbczyków

2) za + Stanisława Synaka – od rodz. Saletrów i Kozubków

3) za + Władysławę Piwowarczyk – od róży różańcowej Marianny Cedro

 

Wtorek 20 września. Wsp. ob. św. Andrzeja, Pawła i towarzyszy, męczenników z Korei

18.00 1) za + Julię Kołdę – od Jolanty i Artura Kwiel

2) za + Helenę Kunderę – od rodz. Bandrowskich

3) za + Stanisława Synaka – od Anny i Jerzego Borkowskich z rodz.

 

Środa 21 września. Święto. Św. Mateusza Ap. i Ewangelisty

17.30 różaniec

18.00 1) za + Rafała Błońskiego – od firmy Elbudex

2) za ++ Genowefę, Jana Bugajskich i Stanisławę, Stanisława Wołowców

3) za + Andrzeja Wołowca – od zakł. pogrz. „Kalia”

4) W intencji Antoniny Cedro – z okazji 97 r. urodzin.

 

Czwartek 22 września.

18.00 1) za + Piotra Kucharskiego w 10 r. śm. – od chrześnicy Ilony

2) za + Stanisława Synaka – od Edwarda Borkowskiego z rodz.

3) za ++ Annę, Ignacego, Stanisławę, Kazimierza, z rodz. Krajewskich i Tomaszewskich.

 

Piątek 23 września. Wsp. ob. św. Pio.

 1. 00 1) za + Stanisława Synaka – od Krzysztofa i Zbigniewa Bugajskich z rodz.

2) za + Władysławę Piwowarczyk – od rodz. Kozubków

3) za + Andrzeja Wołowca – od Krystyny Piskulak z rodz.

 

Sobota 24 września.

13.00 chrzest – Mikołaj Borkowski

 1. 30 różaniec

18.00 1) za + Rafała Błońskiego – od firmy BKK

          2) za + Julię Kołdę – od rodz. Sygutów i Madejów z Rodak

3) za + Mirosława Biskupskiego w 1 r. śm. – od żony z dziećmi.

 

Niedziela 25 września.

08.00 za ++ Mariannę i Józefa Cedro

 

10.00  za ++ Władysława, Pawła, Helenę i Feliksa

 

12.00  za + Michała Jaronia – od syna Wiesława z rodz.

          chrzest: Liliana i Amelia Wilczyńskie    

 

16.00 O Boże błog. dla Teodozji i Krzysztofa Bugajskich z okazji 45 r. ślubu.

Pozostałe ogłoszenia:

 1. W imieniu całej naszej wspólnoty parafialnej dziękuję panom: Stanisławowi Dolezińskiemu, Marianowi Kumorowi, Marianowi Bakalarzowi i Julianowi Jaworz – Dudce za wykoszenie trawników wokół kościoła i przy plebanii. Ofiarodawcom dziękujemy za kwiaty, które zdobią naszą świątynię. W przyszłą niedzielę podziękuję wszystkim, którzy zaangażowali w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. W przyszłą sobotę na posprzątanie kościoła, zapraszamy według grafiku mieszkańców z ul. Witosa, na godz. 9.00.

 

 1. W przyszłą niedzielę tj. 25 września na godzinę 10.00 zapraszam kandydatów do bierzmowania. Po mszy świętej będzie spotkanie.

Natomiast na godz. 12.00 zapraszamy rodziców i dzieci chcące przygotować się do pierwszej komunii świętej w naszej parafii. Po mszy również dla nich spotkanie.

 

 1. Przypominam, iż można zamawiać msze święte na ten rok na grudzień, czyli na roraty o 6.30
 2. W środę na 17.30 zapraszamy na różaniec mężczyzn a w sobotę również na 17.30 kobiety.
 3. Chętnych na wyjazd do Piotrkowic k. Chmielnika na pielgrzymkę Róż Żywego Różańca proszę o zapisywanie się na listę w zakrystii.
 4. Dostępna jest prasa katolicka: Gość niedzielny i Niedziela.

24. Niedziela zwykła

Ogłoszenia

Parafia NMP Matki Kościoła w Kielcach

XXIV Niedziela zwykła

11.09.2022

 

Poniedziałek 12 września.

18.00 1) za ++ Justynę, Janusza, Ludwika, Leszka, Mariana Kamela

2) za + Stanisława Synaka – od Bogdana z rodz.

3) za + Piotra Kucharskiego w 10 r. śm. – od żony z dziećmi

 

Wtorek 13 września. Wsp. ob. św. Jana Chryzostoma, bpa i dra Kościoła.

20.00 1) za + Jana Bednarskiego

2) za + Mariana Postulaka – od syna Jacka z rodziną

3) za ++ Stanisława i Stanisławę Kijak

 

Środa 14 września. 17. 30 różaniec. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

18.00 1) za + Rafała Błońskiego – od rodz. Kraszewskich

2) za + Helenę Kunderę – od rodz. Misiarczyków

3) za ++ Jana, Eugenię Bielatów

 

Czwartek 15 września. Wsp. ob. NMP Bolesnej

18.00 1) za + Julię Kołdę – od rodz. Gołąbków

2) za + Stanisława Synaka – od rodz. Pająków i Waldonów

3) za + Władysławę Piwowarczyk – od chrześnicy Anny z rodziną

 

Piątek 16 września. Wsp. ob. świętych Korneliusza pap. i Cypriana bpa

 1. 00 1) za + Rafała Błońskiego – od dyrekcji i pracowników żłobka nr 17 w Kielcach

2) za + Stanisława Synaka – od pracowników Centrum Laserowego Polit. Święt.

3) za + Jolantę Sitarz – od uczestników pogrzebu

 

Sobota 17 września. 17. 30 różaniec

12.00 chrzest – Stanisław Stefańczyk

13.00 chrzest – Maja Gil

18.00 1) za + Genowefę Pabis

          2) za + Michała Bugajskiego w 7 r. śm. oraz z rodz. Bugajskich

3) O Boże błogosławieństwo dla Marty i Grzegorza Januchtów w 1 r. ślubu oraz dla Mikołaja

 

Niedziela 18 września. Uroczystość – rocznica poświęcenia kościoła parafialnego (30ta). Wizytacja kanoniczna – ks. bp ordynariusz Jan Piotrowski.

 

08.00 za + Jerzego Gila

 

10.00 1) za ++ Mariana Januchtę w 16 r. śm., Antoninę i Stanisława Ślewów

          2) za ++ Ks. Stefana Borowca, ks. Pierre Galby, fundatorów i budowniczych

 

12.00 1) za + Franciszka, Annę, Kazimierza, Franciszkę, Antoniego, Michała, Ewę, Mieczysława, Jadwigę, Henryka, Jadwigę

          2) za ++ Szczepana Krzyśka (11 r. śm.) i zm. z rodz. Krzyśków i Kunderów

 

16.00 za + Jerzego Sznaucnera – od rodz. Cedrów

Pozostałe ogłoszenia:

 1. W imieniu całej parafii dziękujemy Paniom z ul. Warszawskiej (aż 12 paniom) za posprzątanie kościoła i ofiarę pieniężną na kwiaty. W przyszłą sobotę według grafiku, zapraszamy na godz. 9.00 kolejne osoby z ul. Warszawskiej.
 2. Przypominam, iż w przyszłą niedzielę będzie uroczystość związana z 30 rocznicą poświęcenia naszego kościoła. Jest to także dzień tzw. wizytacji kanonicznej ks. biskupa, która jest przeprowadzana co pięć lat. W tym roku towarzyszył nam będzie biskup ordynariusz Jan Piotrowski. Będzie na wszystkich mszach świętych. Spotka się z grupami: po pierwszej mszy świętej, czyli około godz. 9.00 spotkanie z przedstawicielami wspólnot róż różańcowych; po drugiej mszy świętej, czyli około godz. 11.00 spotkanie ze wspólnotą ministrantów oraz ze scholą parafialną; po mszy o 12.00 będzie wspólna modlitwa za zmarłych parafian pod krzyżem misyjnym, a po niej wspólny obiad, na który zapraszamy wszystkich uczestników Eucharystii oraz każdego parafianina.
 3. Można zamawiać msze święte na ten rok na grudzień, czyli na roraty o 6.30
 4. W środę na 17.30 zapraszamy na różaniec mężczyzn a w sobotę kobiety.
 5. Dostępna jest prasa katolicka: Gość niedzielny i Niedziela
 6. Zapowiedzi: Hubert Michał Dymiński i Anna Żak. Zapowiedź 2.

23. Niedziela zwykła

Ogłoszenia

Parafia NMP Matki Kościoła w Kielcach

XXIII Niedziela zwykła

04.09.2022

 

Poniedziałek 05 września.

18.00 1) O Boże błog. dla Bartosza Dolezińskiego z okazji 20 r. urodzin

2) za + Helenę Kunderę – od rodz. Adachów

3) za ++ Mariana Postulaka, Mariannę, Antoniego Maciejskich

 

Wtorek 06 września.

18.00 1) za + Rafała Błońskiego – od rodz. Mostowiec

2) za + Stanisława Synaka – od koleżanek córki z Polit. Święt.

3) za ++ Mariannę i Michała Kunderów, Stanisława i Krystynę Libocha

 

Środa 07 września.

18.00 1) za + Helenę Kunderę – od rodz. Grabków i Dudziców

2) za + Władysławę Piwowarczyk – od mieszkańców ul. Starogórskiej

3) za ++ Reginę i Juliana Banasiów

 

Czwartek 08 września. Święto Narodzenia NMP

18.00 1) za + Julię Kołdę – od Elżbiety i Stanisława Kubiec

2) za + Henryka Wilczyńskiego

3) za ++ Franciszkę (22 r. śm.) i Józefa Borków

4)

 

Piątek 09 września.

18.00 1) za + Stanisława Synaka – od prac Domu Stud. „Filon”

2) za + Władysławę Piwowarczyk – od siostry Genowefy Czernek

3) za + Andrzeja Wołowca – od ucz. pogrzebu

Droga Krzyżowa w kaplicy

 

Sobota 10 września.

18.00 1) za + Rafała Błońskiego – od rodz. Kaczan

          2) za + Helenę Kunderę – od rodz. Stefańczyków i Wilczyńskich

3) za + Stanisława Synaka – od Bronisławy Bakalarz z rodziną.

 

Niedziela 11 września.

08.00 za + ks. prał. Stefana Borowca

 

10.00 za ++ Jana, Mariannę, Zofię, Stanisławę, Anielę Siuda

 

12.00 1) za + Tadeusza Miernika – od żony i dzieci z rodzinami

          2) O Boże błog. dla Heleny Michty w 89 rocz. urodzin – od dzieci, wnuków i prawnuków

 

16.00 za ++ z rodz. Biskupskich, Kozubków, Żytniewskich.

 

 

Pozostałe ogłoszenia:

 1. W imieniu całej parafii dziękujemy Paniom (4) oraz ministrantowi z ul. Warszawskiej za posprzątanie kościoła i ofiarę pieniężną na kwiaty. W przyszłą sobotę według grafiku, prosimy kolejną grupę z ul. Warszawskiej o przygotowanie naszej świątyni na niedzielę.

 

 1. Można zamawiać intencje mszy świętych na przyszły rok. Przypominam, iż od nowego roku będą w naszym kościele dwie pory sprawowania eucharystii: o 17.30 i o 18.00. Na godzinę 17.30 przyjmujemy po jednej intencji na 18.00 maksymalnie dwie.

Ze względu na to, że wizytę duszpasterską planuję na styczeń 2023 roku w tym miesiącu Msze święte będą o godz. 7.00 oraz o 18.00.

W lipcu i sierpniu możemy przyjąć tylko po jednej intencji na 17.30 i na 18.00.

Zaznaczam również, że jako proboszcz mam obowiązek sprawowania mszy świętej w intencji parafian co niedzielę, dlatego proszę uwzględnić, że w każdą niedzielę roku jedna msza święta jest już zarezerwowana by ją sprawować za Was i zmarłych z naszej wspólnoty.

 

 1. W najnowszym numerze Gościa Niedzielnego m.in.:

O badaniach dotyczących śmierci Jana Pawła I

O synodzie, stanie Kościoła w Polsce i braku dobrych relacji. Rozmowa z abp Adrianem Galbasem.

W najnowszej Niedzieli.

Jak uczyć patriotyzmu? Odwaga bycia katolikiem. Czy Polacy odchodzą od Boga? Czy wiara przestaje być do życia potrzebna?

 

 1. Zapowiedzi: Hubert Michał Dymiński i Anna Żak.