Triduum Paschalne 2019

zdjęcia: Anna Mazur


Ciemnica i Grób Pański

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Wielka Sobota