Pożegnanie w imieniu parafian wygłoszone przez Joannę Solnicę i Zygmunta Paprosa

W imieniu wszystkich mieszkańców naszej parafii, z ogromnym smutkiem i żalem, żegnamy dziś świętej pamięci księdza Prałata Stefana Borowca, nie tylko długoletniego proboszcza, ale również dobrego gospodarza i wyjątkowego człowieka.

Ksiądz Stefan zapisał się w naszej pamięci jako wspaniały kapłan, dbający o świętość i piękno każdej liturgii oraz godną oprawę wszystkich nabożeństw.

Będąc budowniczym tego pięknego Kościoła, zbudował przede wszystkim trwałą wspólnotę parafialną, opartą na modlitwie, chęci niesienia pomocy, życzliwości i wzajemym szacunku.

Nasza społeczność miała ogromne szczęście, bo dzięki opatrzności Bożej, spotkała na swojej drodze dobrego pasterza, mądrego i troskliwego opiekuna i przyjaciela, człowieka ogromnego serca i kultury.

Księże Stefanie, byłeś dla nas wzorem wielkiej wiary i pobożności. Umiałeś mądrze rządzić i duchowo wspierać. Zawsze blisko nas uczestniczyłeś w najważniejszych chwilach życia naszych rodzin.

Dziękujemy Ci z całego serca. Zawsze zostaniesz w naszej pamięci.

Będziemy modlić się gorąco, by Dobry Bóg wynagrodził Twe szlachetne czyny i uchylił bram nieba.

Odpoczywaj w pokoju nasz dobry i wielki pasterzu.