I Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia

Parafia NMP Matki Kościoła w Kielcach

I Niedziela Wielkiego Postu.

26.02.2023

Poniedziałek 27 lutego.

17.30 za + Helenę Strząbałę – zam. synowie z rodzinami

18.001) za + Czesława Zemstę – zam. Ewelina i Piotr Milczarek

2) za + Cezarego Soburę – zam. koleżanki i koledzy z pracy

Wtorek 28 lutego.

17.30 za ++ Mariannę, Józefa Kunderów, Stefanię, Władysława, Karola Salwów, Jana Bandrowskiego, Stanisława Sobierajskiego

18.001) za + Czesława Zemstę – zam. koleżanki i koledzy z Politechniki Świętokrzyskiej budynek B

2) za ++ Antoninę, Antoniego Jaroszów i ich zmarłe dzieci

Środa 01 marca.

17.00 – Różaniec

17.30 za ++ z rodz. Domagałów: Józefa, Zygmunta Zdzymira, Lucynę, Ireneusza, Józefa, Janinę Zdzymirów

18.001) za + Janinę Janik – zam. Alina i Andrzej Jamrozikowie

2) za + Cezarego Soburę – zam. Tomasz Kundera

Czwartek 02 marca. Iszy m-ca. Adoracja od 16.30 (w ciszy)

17.30 za + Czesława Zemstę – zam. Dagmara i Mateusz Brelakowie z dziećmi

18.001) za + Helenę Strząbałę – zam. mieszkańcy ul. Starogórskiej

2) za + Cezarego Soburę – zam. Jola, Mariola, Dawid z rodzinami

Piątek 03 marca. Iszy m-ca. Adoracja od 15.00.

17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 za + Helenę Strząbałę – zam. wspólnota Róży Różańcowej p. Heleny Michty

18.00 1) za ++ Stanisława (5 r. śm.), jego rodziców: Stanisława i Stanisławę

2) za + Zdzisława Gila – zam. uczestnicy pogrzebu

Sobota 04 marca. Święto św. Kazimierza, królewicza.

07.00 za ++ Stanisława, Andrzeja, Antoninę Nogalskich i zm. z rodz., Kazimierza Kunderę i zm. z rodz. Po mszy świętej – Różaniec

13.00 chrzest

18.00 1) za + Stefana Stępnia – zam. rodz. Wójcików z Łagowa

2) za ++ Stanisławę, Piotra Dziwoniów, Zofię, Zbigniewa Stasińskich, Elżbietę, Jerzego Kozieł, Jolantę Zielińską

Niedziela 05 marca.

08.00 za + Mirosława Lewickiego – zam. szwagier Zdzisław z żoną i dziećmi

10.00 za parafian

12.00  za + Stefana Rachwała (14 r. śm.), Karola Bakalarza

15.30 Gorzkie Żale

16.00 za + Julię Kołdę (1 r. śm.) – zam. mąż

Ogłoszenia:

  1. Dziękujemy siedmiu Paniom z ul. Warszawskiej, które zatroszczyły się wczoraj o czystość naszego kościoła i także dały pieniądze na kwiaty oraz dekoracje. Za tydzień w sobotę prosimy o pomoc w sprzątaniu kolejnych mieszkańców z ul. Warszawskiej: od państwa Banasiów (nr 373) do państwa Machulów (nr 305a)
  2. Rada rodziców uczniów naszej szkoły podstawowej prosi o wsparcie w staraniach o rozbudowę placówki. Chodzi o skierowanie petycji do władz naszego miasta w celu uruchomienia procesu rozbudowy szkoły według ustalonego już wcześniej planu. Rodzice zwracają się do nas z prośbą o podpisy. Te podpisy (tylko imię i nazwisko) można dziś złożyć przy wyjściu z kościoła. W gablocie w przedsionku znajduje się także krótki opis problemu.
  3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek adoracja od 16.30 w intencji powołań. Proponuję także abyśmy spróbowali w naszym kościele adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy piątek Wielkiego Postu od godziny 15.00 do Nabożeństwa Drogi Krzyżowej. W tym celu proszę osoby chętne o zapisanie się na listę w który piątek i o której godzinie gotowe by były na przynajmniej pół godziny adoracji. Wystarczy, że na każde pół godziny zapiszą się dwie osoby, od tego zależy czy będziemy praktykować taką formę modlitwy. Może tę piątkową adorację ofiarujmy w intencji o powrót do Jezusa tych, którzy od Niego odeszli, trwają w grzechu, czy jakimś nałogu, o zakończenie wojny na Ukrainie. Również najbliższa niedziela będzie pierwszą w miesiącu i chciałbym, aby adoracja Najświętszego Sakramentu odbywała się także w godzinach między mszami świętymi. Dlatego zachęcam aby zapisać się (minimum dwie osoby na każde pół godziny) na niedzielną listę adorujących.
  4. W przyszłą niedzielę modlitwę różańcem o godz. 09.20 poprowadzi Róża Różańcowa pani Małgorzaty Liszki, której patronuje św. Bernadetta Soubirous.
  5. Proszę, aby osoby, które wyraziły chęć udziału w pielgrzymkach do Lourdes i Santiago de Compostela skontaktowały się ze mną.
  6. W najbliższy piątek po mszy świętej popołudniowej w salce przy plebanii spotkanie modlitewnej grupy młodych.
  7. W piątek od godz. 09.00 będę z posługą u chorych.