XIV Niedziela Zwykła

Ogłoszenia parafii p.w. NMP Matki Kościoła w Kielcach

XIV Niedziela Zwykła

 

Poniedziałek 10 lipca.

17.30 za ++ rodziców i teściów: Józefę i Franciszka

18.00 1) za + Rafała Błońskiego

2) za + Jana Pabisa – zam. córka Anna

 

Wtorek 11 lipca. Święto św. Benedykta, patrona Europy. 80 rocznica początku ludobójstwa Polaków na Wołyniu w Ukrainie.

17.30 O łaskę nawrócenia i uzdrowienia dla Krystyny

18.00 za + Czesława Zemstę – od współpracowników Politechniki Świętokrzyskiej.

 

Środa 12 lipca. Św. Brunona z Kwerfurtu, bpa i męcz. Wsp. ob.

17.00 Modlitwa Różańcem i do św. Józefa

17.30 za + Jana Kumóra i ++ z rodz. Kumórów

18.00 za + Władysława Puluta (1 r. śm.) – zam. uczestnicy pogrzebu

 

Czwartek 13 lipca. Śś. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników. Wsp. ob. Dzień fatimski.

20.00 1) za + Janinę Janik – zam. rodz. Michtów

2) za + Helenę Magielską – zam. rodz. Wilczyńskich

 

Piątek 14 lipca.

18.00 1) za ++ Franciszka, Marię Ciosków, Jacentego, Anielę Kozubków

2) W intencji Antoniego z racji 12 urodzin. O Boże błog., dary Ducha Świętego, zdrowie.

 

Sobota 15 lipca. Św. Bonawentury, bpa i dra Kościoła. Wsp. ob.

13.00 – Obrzęd sakramentu chrztu świętego

14.00 – Obrzęd sakramentu chrztu świętego

 

17.00 Modlitwa Różańcem i do Matki Kościoła

17.30 za + Helenę Magielską – zam. córki Hanna i Małgorzata z mężem

18.00 za + Henryka Cedro

 

Niedziela 16 lipca. XV Niedziela Zwykła.

08.00 za ++ Krzysztofa (12 r. śm.), Edwarda (2 r. śm.), ++ z rodz. Radków

 

10.00 rez. ?

 

12.00 za ++ Teresę, Andrzeja, Pawła Wiejasów

 

16.00 za parafian

 

Pozostałe ogłoszenia:

 1. Wyrażam wdzięczność w imieniu całej naszej wspólnoty trzem Paniom z Dąbrowy z ul. Kolonii za wczorajsze sumienne wysprzątanie kościoła oraz pieniądze złożone na zakup kwiatów. Za tydzień w sobotę o posprzątanie kościoła proszę kolejną grupę mieszkańców Dąbrowy z ul. Kolonii. Według dawnej numeracji Dąbrowa 13 (p. Borek) do Dąbrowa 32 (p. Cedro).
 2. Komunikat ks. Bpa Jana Piotrowskiego w sprawie zniszczenia stacji Drogi Krzyżowej w Kielcach.Drodzy Diecezjanie!

  Przed wiekami, na drodze od Bazyliki Katedralnej w Kielcach do wzgórza dawnego
  klasztoru Ojców Bernardynów na Karczówce, wzniesione zostały stacje Drogi Krzyżowej.
  Do dnia dzisiejszego wiele osób w tym miejscu rozważa mękę Chrystusa. Dla kielczan jest
  to szczególne miejsce kultu i historii.
  Niestety, 3 lipca br., nieznani sprawcy dokonali zniszczenia jednej z kamiennych
  stacji Drogi Krzyżowej, umiejscowionej w centrum Kielc. Na stacji Drogi Krzyżowej
  umieszczone zostały satanistyczne symbole, a sama figura Chrystusa pomalowana została
  czerwoną farbą.
  Z ubolewaniem patrzymy na akt wandalizmu, który dokonał się w ostatnich dniach.
  Jako ludzie wierzący doznajemy dziś obrazy naszych uczuć religijnych, smutku,
  zażenowania i poczucia naruszenia godności. Niemniej jednak prosimy Boga, by okazał
  miłosierdzie sprawcom tego czynu.
  Zwracam się do wszystkich Diecezjan o dar modlitwy, by nigdy nie dochodziło do
  takich sytuacji. Niech Matka Boża Łaskawa Kielecka ma nas wszystkich w Swojej opiece.

  Wasz Biskup

  † Jan Piotrowski