XVII Niedziela Zwykła

Ogłoszenia parafii p.w. NMP Matki Kościoła w Kielcach

XVII Niedziela Zwykła

 

Poniedziałek 31 lipca. Św. Ignacego Loyoli, prezbitera, wsp. ob.

17.30 za + Helenę Magielską – zam. wnukowie i prawnukowie.

18.00 za + Czesława Zemstę – zam. koleżanki

 

Wtorek 01 sierpnia. Św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dra Kościoła, wsp. ob.

17.00 Modlitwa Różańcem za Powstańców i Ojczyznę

17.30 za + Krystynę Cios – zam. rodz. Magielskich i Sobierajów

18.00 za + Stanisławę Cedro – zam. rodz. Piwków

 

Środa 02 sierpnia.

17.00 Modlitwa Różańcem i do św. Józefa

17.30 za + Henryka Kruka (7 r. śm.)

18.00 za + Helenę Banaś (3 r. śm.)

 

Czwartek 03 sierpnia. I czwartek miesiąca.

16.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań.

17.30 O Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Magdaleny, Karoliny i Piotra z racji urodzin i imienin, oraz dla Dariusza.

18.00 za + Helenę Solnicę

 

Piątek 04 sierpnia. Św. Jana Marii Vianeya, prezb., wsp. ob. I piątek miesiąca

15.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.00 Sakrament pokuty i pojednania 

17.30 za + Wiesława Magielskiego – zam. rodzina

18.00 1) za ++ Stanisławę, Stefana, Ireneusza, Joannę Biskupskich

2) za ++ Krzysztofa, Jana, Annę Adachów, Stanisława Podgórskiego

 

Sobota 05 sierpnia. I sobota miesiąca

07.00 za ++ Stanisława, Antoninę Zagnińskich, zm. z rodz. Zagnińskich  

Po eucharystii – modlitwa Różańcem i do Matki Kościoła

 

18.00 O Boże błog. w 30 r. ślubu dla Reginy i Jacka Dudziców

 

Niedziela 06 sierpnia. Święto Przemienienia Pańskiego.

08.00 za ++ Anielę, Piotra Borkowskich, Stanisława Synaka, z rodz. Synaków

 

10.00 za ++ Eugenię (30 r. śm.), Edwarda (9 r. śm.) Błońskich – zam. córka Danuta z rodziną

 

12.00 O Boże błog. dla Jakuba z racji 1-szej r. ur. oraz dla jego brata Franciszka i ich rodziców

 

16.00 za parafian.

Pozostałe ogłoszenia:

  1. W imieniu całej naszej wspólnoty dziękuję pięciu Paniom z Dąbrowy z ul. Kolonii za wczorajsze posprzątanie kościoła oraz za pieniądze ofiarowane na kwiaty. Za tydzień w sobotę o pomoc w sprzątaniu kościoła prosimy osoby z ul. Silnicznej od numeru 89 do 57 czyli według dawnej numeracji byłoby: Dąbrowa 342 (p. Majcherczykowie) do Dąbrowa 329 (p. Lesiak). Dziękujemy też wszystkim osobom, które wczoraj oczyszczały kostkę chodnikową przy kościele. Niektóre Panie były już po godzinie szóstej rano, a prace zakończyliśmy po 10.00. Trochę jeszcze zostało, dlatego również w najbliższą sobotę zapraszam chętnych do pomocy przy plewieniu na godzinę 08.00.

 

  1. W zeszłą niedzielę przy okazji poświęcenia samochodów zebrane zostało 1500 złotych. Kwota ta została przekazana na rzecz fundacji Miva, która zajmuje się zakupem środków transportu dla misjonarzy z Polski.

 

  1. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań od godz. 16.30 w piątek od 15.00. W Piątek również od godz. 09.00 udam się z posługą do chorych. W sobotę na eucharystię o 07.00 zapraszamy czcicieli Niepokalanego Serca NMP.

 

  1. We wtorek 1 sierpnia przypada ważna dla wszystkich Polaków rocznica – będziemy wspominać, jak co roku, początek Powstania Warszawskiego. Jako wierzący chcemy wstawiać się u Boga za wszystkimi którzy poświęcili swoje życie w tamte dni marząc o wolnej Polsce, a także za pomordowanymi przez Niemców. O godz. 17.00 zapraszam na wspólną modlitwę różańcem za ofiary powstania, za żywych powstańców, za nas, byśmy pamiętali i o pokój.