XI Niedziela Zwykła

Ogłoszenia parafii p.w. NMP Matki Kościoła w Kielcach

 XI Niedziela Zwykła. 16 czerwca 2024.

 

Poniedziałek 17 czerwca. Wsp. ob. św. Brata Alberta

17.30 Nabożeństwo do Serca Jezusa

18.00 1)  za + Jana Pabisa [greg. 17]

2) O Boże błog. dla Martyny z racji 30 rocznicy urodzin – zam. rodzice

 

Wtorek 18 czerwca.

17.30 Nabożeństwo do Serca Jezusa

18.00 1) za + Jana Pabisa [greg. 18]

2) za ++ Mariannę, Władysława Cedrów, z rodz. Cedrów i Suwałów

 

Środa 19 czerwca.

17.30 Nabożeństwo do Serca Jezusa

18.00 1) za + Piotra Borunia – zam. Dorota i Marek Bieleccy z rodziną

2) za + Jana Pabisa [greg. 19]

 

Czwartek 20 czerwca.

17.30 Nabożeństwo do Serca Jezusa

18.00 I) za + Jana Pabisa [greg. 13]

  1. II) ZBIOROWA:

1) O Boże błog. dla Roberta z racji 50tych urodzin

2) O Boże błog. dla Stanisławy Samiczak z racji 93 r. urodzin

3) W intencji Bogu wiadomej

4) za ++ Andrzeja, Janinę, Władysława Mierników

5) za + Stanisława Gila – zam. Michał Adach z rodziną

6) za + Wiesława Rubaka – zam. rodzina Kmieciów

7) za + Wojciecha Wacha – zam. sąsiedzi z ul. Północnej

8) za + Krystynę Kozubek – zam. pracownicy rejonu wysokich napięć w Kielcach

9) za + Henryka Ślewę – zam. Emilia i Artur Chmielewscy

10) za + Jerzego Gila

11) za + Stanisławę, Jana Kselów, ++ z rodz.

12) za + Stanisława Kozubka – zam. Helena Mróz

13) za + Danutę Kumor – zam. brat Leszek z rodziną

14) za ++ z rodz. Radków i Osełków

15) za + Stefana Wójcika – zam. rodz. Okońskich

 

Piątek 21 czerwca. Wsp. ob. św. Alojzego

08.45 Msza święta w intencji uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników SP 4

 

17.30 Nabożeństwo do Serca Jezusa

18.00 1) za + Jana Pabisa [greg. 21]

2) Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny

 

Sobota 22 czerwca.

17.30 Nabożeństwo do Serca Jezusa

18.00 1) za + Henryka, Teofilię Papisów

2) za + Jana Pabisa [greg. 22]

 

XII Niedziela zwykła. 23 czerwca.  

08.00 za ++ Antoninę, Jana, Józefa, Genowefę Kozubków

 

10.00 za ++ Mariannę, Stanisława Pabisów, Anielę, Piotra Borkowskich

 

12.00 za + Jana Pabisa [greg. 23]

 

15.30 Nabożeństwo do Serca Jezusa

16.00 za parafian

 

 

  1. W imieniu całej naszej wspólnoty serdecznie dziękuję ośmiu Paniom z ul. Kolonii, które wczoraj wysprzątały kościół oraz ofiarowały pieniądze na kwiaty. W przyszłą sobotę na godz. 09.00 proszę o pomoc w sprzątaniu również mieszkańców ul. Kolonii w Dąbrowie zamieszkałych pod numerami od 98 do 60 po stronie numerów parzystych.

 

  1. Komunikat ks. bpa Jana Piotrowskiego o Marszu dla Życia i Rodziny.

 

  1. Przypominam o zgłaszaniu się chętnych do sakramentu bierzmowania. Zgłoszenia będziemy przyjmować do końca czerwca. Pierwsze spotkanie organizacyjne będzie w ostatnią niedzielę września po mszy o godz. 10.00.